Terugblik op de maand oktober Terugblik op de maand oktober Terugblik op de maand oktober

Oktober: het oog van de storm of klaart de lucht op?

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  De maandelijkse market rewind voor oktober is grotendeels een goed verhaal. Aandelen werden weer positief en vooral de sectoren presteerden sterk. Obligaties bleven het moeilijk hebben. Of de niet zo enge Halloweenmaand een teken is van betere dingen die komen gaan, of dat het een kans was om adem te halen voordat de storm weer toeslaat, hangt grotendeels af van de centrale banken.


Level: Starter


De maandelijkse market rewind voor oktober is grotendeels een goed verhaal. Aandelen werden weer positief en vooral de sectoren presteerden sterk. Obligaties bleven het moeilijk hebben. Of de niet zo enge Halloweenmaand een teken is van betere dingen die komen gaan, of dat het een kans was om adem te halen voordat de storm weer toeslaat, hangt grotendeels af van de centrale banken.

Wereldwijde aandelen

Voor het eerst sinds juni zijn wereldwijde aandelen positief in onze maandelijkse marktherziening, met een stijging van iets meer dan 7%. De positieve prestatie komt na een oktober die gedomineerd werd door het winstseizoen van het derde kwartaal. En hoewel sommige grote bedrijven - vooral in de technologiesector - teleurstelden, was het algemene beeld waarschijnlijk niet zo slecht als sommige analisten hadden gevreesd. Tegelijkertijd lijken de markten te hopen dat de centrale banken, vooral in de westerse wereld, de renteverhogingen zullen afzwakken, al valt dat nog te bezien.

Prestatie wereldwijde aandelen

Regionale aandelen

Het is duidelijk dat de prestaties van aandelen nogal verschillen per regio. De VS en Europa gingen aan kop met winsten van respectievelijk 8% en 6,1%. Beleggers hopen dat beide regio's een beetje verlichting krijgen van de drastische verkrapping die de centrale banken de afgelopen maanden hebben gesignaleerd. Dit zal zorgen voor betere financiële voorwaarden voor bedrijven, wat een deel van de verklaring kan zijn voor de positieve cijfers. De andere kant van de medaille is dat aandelen dit jaar sterk zijn gedaald en dat beleggers de verwachtingen van een lagere wereldwijde financiële groei en een strakker beleid van de centrale banken hebben ingeprijsd.

Azië en de opkomende markten daalden in oktober met respectievelijk 2% en 3,2%. Beide regio's werden op de proef gesteld door de onrust in het Chinese vastgoed en de stijgende Covid-19 gevallen in het land. Tegelijkertijd blijft de Amerikaanse dollar sterk (ook al daalde de dollarspot in oktober licht, zoals u hieronder kunt zien), wat de economieën van de opkomende markten over het algemeen onder druk zet.

Prestaties regio's

Sector aandelen

De aandelensectoren maakten een verrassende comeback, want ze waren allemaal positief in oktober. De energiesector is de koploper met een stijging van 20% voor de maand dankzij de aanhoudende aandacht voor de sector als gevolg van het Europese embargo op Russische olie, een OPEC+ productieverlaging en een algemeen toegenomen risicobereidheid. De sectoren industrials en financials volgden, nu beleggers steeds meer lijken terug te keren naar meer traditionele sectoren. Ook zijn vooral financials, en andere consumentenindustrieën, tot dusver de winnaars van het winstseizoen Q3 in termen van omzetgroei.

Informatietechnologie steeg met 7,6% ondanks teleurstellende winstrapporten van onder meer Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon. Apple bleek een lichtpuntje omdat het bedrijf sterke financiële resultaten behield, wat de positieve prestaties van de sector ten goede kwam.

Prestatie Sectoren

Obligaties

Obligaties daalden lichtjes in oktober. De algemene beweging terug naar aandelen, evenals de aanhoudende volatiliteit en onbeantwoorde vragen over het pad van de centrale banken zetten de activaklasse onder druk.

Prestaties obligaties
Bekijk hier de rest van de resultaten voor de maand oktober:

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand oktober 2022.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België