Marktprestaties in juli: zomervibes sturen aandelen omhoog Marktprestaties in juli: zomervibes sturen aandelen omhoog Marktprestaties in juli: zomervibes sturen aandelen omhoog

Marktprestaties in juli: zomervibes sturen aandelen omhoog

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  Juli is voor velen een tijd om achterover te leunen, te genieten van het leven met vrienden en familie en zorgen opzij te schuiven. Dat lijkt ook voor de financiële markten de ingeslagen weg. De aandelenprestaties over de hele linie waren positief voor de maand en leken een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het potentieel van aanhoudende renteverhogingen van centrale banken.


Wereldwijde aandelen

Wereldwijde aandelen klommen in juli over de gehele linie met 3,3% en boekten daarmee voor de tweede maand op rij een positief rendement. Sterker nog, alle regio's sloten de zomermaand in het groen af.
Aandelenprestaties

Aandelen per regio

VS 3,1%

De Amerikaanse aandelenmarkt, waarvoor we hier de S&P500-index aanhouden, steeg meer dan 3%. De prestaties rollen mee met de lagere inflatie en stevige economische groei in de Amerikaanse markt die een goed klimaat creëren voor aandelen. Desalniettemin is er nog steeds veel aandacht voor wat de aanpak van de Fed zal zijn voor de rentetarieven. Vooral na een onverwacht warm Amerikaans bbp-cijfer

Europa 1,9%

Europa komt binnen als de laagst presterende, zij het nog steeds met een rendement van 1,9%. Dit duidt op een holdingpositie voor de regio, als gevolg van lagere inflatie en tragere bedrijfsactiviteit, en een Europese Centrale Bank die zich tot data wendt om te beslissen of de rente verder wordt verhoogd.

Azië 4,6%, Opkomende markten 5,8%

Azië en opkomende markten leverden respectievelijk ruim vier en vijf procent op. Hoewel er verschillende redenen zijn voor deze bewegingen, zijn twee hoogtepunten een lagere dollar en een combinatie van sterke winsten en hoop op stimuleringsmaatregelen in China en Hongkong.

Prestaties per regio

Aandelen per sector

Met een stijging van 6,4% won de Energiesector het juli-klassement. Eén factor hierbij is het herstel van de olieprijs, die wordt veroorzaakt door aanbodbeperkingen en verbeterende economische vooruitzichten. De Communicatiedienstensector klom iets meer dan 6% en eindigde daarmee tweede. Deze performance werd mede gedreven door de sterke winsten de afgelopen weken van Facebook-moeder Meta, een van de meest prominente bedrijven in de sector.

Prestaties per sector

Obligaties

De wereldwijde obligatieprestaties eindigden praktisch neutraal, waarbij staatsobligaties licht daalden en bedrijfsobligaties met 0,64% stegen.

Prestaties obligaties
Bekijk hieronder de rest van de prestaties:
Marktprestaties Juli 2023

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group 

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

*De data gaat over de afgelopen maand juli2023.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België