Macro Insights: Zal de Amerikaanse Fed haar renteverhogingstraject weer afbouwen? Macro Insights: Zal de Amerikaanse Fed haar renteverhogingstraject weer afbouwen? Macro Insights: Zal de Amerikaanse Fed haar renteverhogingstraject weer afbouwen?

Macro Insights: Zal de Amerikaanse Fed haar renteverhogingstraject weer afbouwen?

Macro 3 minuten leestijd
Charu Chanana

Head of FX Strategy

Samenvatting:  Ondanks enige verbetering in het recente groeiverhaal heeft de Fed weinig nieuwe trends van de Amerikaanse economie om kennis van te nemen. Het herstel van het BBP in het vierde kwartaal gaat gepaard met een verzwakking van de consumentenbestedingen en de inkomende gegevens blijven in het beste geval volatiel. Dit betekent dat er reden is om aan te nemen dat de Fed haar verkrappingscyclus zal willen verlengen en in kleinere stappen zal willen gaan, om meer tijd te kopen om de groei- en inflatiedynamiek te beoordelen.


Verbetering van het economisch momentum in de VS

De verwachtingen voor een zachte landing zijn sinds het begin van het jaar gestegen, in vergelijking met de stijgende recessieverwachtingen in de tweede helft van vorig jaar. Ondertussen is de inflatie de afgelopen zes maanden gestaag gedaald, waardoor de Fed de rente in december met 50 basispunten kon verhogen, na een reeks verhogingen met 75 basispunten daarvoor.

De Amerikaanse economische cijfers van vorige week, waaronder het BBP voor het vierde kwartaal of duurzame goederen, hebben de aanhoudende economische activiteit verder ondersteund en de vrees voor een recessie verminderd. De voorschotten op het BBP voor het vierde kwartaal kwamen uit op een sterker dan verwachte +2,9% jaar op jaar. (tegen 2,6% wat verwacht was), tegen 3,2% jaar op jaar in het derde kwartaal. Bovendien was er ook positief nieuwe op de arbeidsmarkt door een nieuwe daling van de wekelijkse werkloosheidsaanvragen tot onder de 200.000.

Massale ontslagen in de technologiesector staan haaks op sterke arbeidsmarkt

De golf van ontslagen in de technologiesector breidt zich nu zelfs uit naar andere sectoren. Maar bredere Amerikaanse arbeidsmarktgegevens, zoals de non-farm payrolls (arbeidsmarkt zonder de landbouw sector) of de wekelijkse jobless claims (werkloosheidsaanvragen), geven een meer positief signaal van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Deze uiteenlopende signalen worden door verschillende factoren ondersteund:

  1. De ontslagen zijn tot dusver vooral gevallen in specifieke sectoren (vooral de technische sector) die om te beginnen al overbelast waren, en sommige aanwervingsstopjes zijn slechts een stap terug na jaren van aanwervingsdrift.
  2. Diensten en sectoren met lagere lonen zoals gezondheidszorg, onderwijs en horeca hebben nog steeds veel openstaande vacatures
  3. De aangekondigde massaontslagen bij grote techbedrijven zijn grotendeels wereldwijde personeelsreducties, en niet alleen in de VS.

Over het geheel genomen lijken de meeste ontslagen stappen te zijn om de kosten te beheersen in het huidige scenario van druk op de marges en een dreigende vertraging, maar wijzen zij niet echt op vrees voor een langdurige recessie.

Fed-sprekers hebben in grote lijnen voor een kleinere verhoging bij de volgende vergadering gekozen

Naast het meest havikistische lid van de Fed, James Bullard, hebben alle andere FOMC-leden in grote lijnen gezinspeeld op een verdere vertraging van het tempo van de renteverhogingen. Bullard stemt dit jaar of volgend jaar niet, en de algemene samenstelling van het Fed-comité voor 2023 wijst op een iets voorzichtiger tot afwachtend standpunt, tenzij de inflatie weer toeneemt. Recentelijk hebben twee van de stemmers van dit jaar, Waller en Harker, een duidelijke voorkeur uitgesproken voor renteverhogingen met 25 bps vanaf februari.

Volatiliteit van economische gegevens vs. versoepeling van financiële voorwaarden

De economische gegevens waren de laatste tijd uiterst wisselvallig. Bovendien was het BBP-rapport voor het vierde kwartaal hoofdzakelijk misschien boven verwachting, maar de details zijn nog steeds erg versnipperd. De consumentenbestedingen stegen met 2,1%, wat minder was dan de verwachte 2,9%, wat erop wijst dat de consumenten misschien beginnen terug te krabbelen nadat ze vorig jaar hun spaaroverschotten hebben opgebruikt. De recente activiteitsgegevens in januari, van de detailhandelsverkopen tot de ISM-onderzoeken, wijzen erop dat de druk voor de groei in het eerste kwartaal kan toenemen.

Dit betekent dat er enige reden is om aan te nemen dat Powell en zijn team de renteverhogingscyclus willen verlengen om meer tijd te winnen om zowel de binnenkomende gegevens als het effect van hun vorige agressieve renteverhogingen te beoordelen. Dit rechtvaardigt een kleinere renteverhoging van 25 bps bij het besluit van 1 februari.

De belangrijkste risicofactor voor een nieuwe renteverhoging met 50 bps zijn de financiële voorwaarden, die het gemakkelijkst zijn sinds april 2022, of de risico's van een nieuwe inflatiestijging door de heropening van China en de daaruit voortvloeiende stijging van de grondstoffenprijzen.

Source: Bloomberg, Saxo Markets

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België