Vier redenen waarom vrouwen moeten beginnen beleggen Vier redenen waarom vrouwen moeten beginnen beleggen Vier redenen waarom vrouwen moeten beginnen beleggen

Vier redenen waarom vrouwen moeten beginnen beleggen

Beleggingskans 4 minuten leestijd

Saxo Group

Samenvatting:  Er zijn tijdens de pandemie in 2021 twee keer zoveel vrouwen gestart met beleggen op de aandelenmarkt in vergelijking met 2020. Dit wijst op een groeiende trend naar financiële gelijkheid.


Met een verdubbeling van het aantal vrouwelijke klanten in slechts één jaar, is de vooruitgang duidelijk: we komen alsmaar dichter bij het dichten van de financiële genderkloof. We zijn staan echter nog steeds te ver van dit doel.  

Wat belet vrouwen er dus van te beleggen?

Volgens verschillende studies beseffen de meeste vrouwen hun bestaande (of potentiële) beleggingscapaciteit niet. Dit is jammer genoeg vaak een gevolg van onzekerheden, oude normen, en de slechte reputatie van de financiële sector.  

Vrouwen sparen gemiddeld 9% van hun inkomen, terwijl mannen gemiddeld slechts 8,6% sparen. Maar door de loonkloof tussen vrouwen en mannen betekent dit dat vrouwen in feite minder spaargeld hebben, ondanks dat de percentages het omgekeerde aangeven.  

Vrouwen hebben in 195 van de 195 landen een financiële achterstand op mannen (gemeten in activa en beleggingen). Dit is helaas wel degelijk een feit: geen enkel land ter wereld heeft financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  

Laten we vechten tegen de huidige beleggingscultuur, en de financiële genderkloof dichten met een win-win oplossing. Vrouwen moeten beginnen beleggen – want ze zijn er goed in!  

Hier zijn vier redenen waarom vrouwen zouden moeten beginnen met investeren in hunzelf en hun toekomst: 

Reden nr. 1: Vrouwen maken meer winst

Studies tonen aan dat vrouwen gemiddeld 0,4% meer winst maken van hun beleggingen dan mannen. Dit lijkt niet veel, maar op langer termijn is het duidelijk dat vrouwen beter presteren dan mannen. Hoe komt dat? Dat leggen we in redenen nummer twee en drie uit. 

Reden nr. 2: Vrouwen kunnen risico's beter inschatten

Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. Dit is onder andere omdat ze beter zijn in het beoordelen van risico's. Hetzelfde geldt voor beleggingen. Vrouwen zijn zich meer bewust van de risico's van beleggen. Daarnaast doen ze ook een grondiger onderzoek van potentiële beleggingen voor ze op de "kopen"-knop drukken. Door deze factoren is er een grotere kans dat vrouwen stabiele winst op lange termijn realiseren dan mannen.
  

Reden nr. 3: De kracht van geduld

Regel nummer één in de beleggingswereld is dat de tijd op de markt betere prestaties zal leveren dan het timen van de markt. De meeste vrouwen gebruiken de "buy and hold"-strategie, en deze is essentieel als u rendement op lange termijn wilt genereren. Historisch gezien stijgt de aandelenmarkt globaal 7 tot 10 % per jaar. Dit houdt dus in dat geduld cruciaal is in de beleggingswereld, waardoor vrouwen goede beleggers zijn.
  

Reden nr. 4: Vrouwen leven langer

Vrouwen leven gemiddeld vier jaar langer dan mannen, wat betekent dat ze meer tijd hebben om geld te verdienen. Desondanks heeft een gepensioneerde vrouw, in vergelijking met een gepensioneerde man, 80% kans om in armoede te leven. Dit is vooral het gevolg van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. In Europa verdienen mannen gemiddeld 14,1% meer dan vrouwen. Wereldwijd is dat gemiddeld zelfs 32%. Vrouwen hebben dus minder geld dan mannen, maar leven langer. Daarom is het, in hun eigen belang en voor hun eigen toekomst, belangrijk dat vrouwen beginnen beleggen. Zoals eerder in reden nummer drie vermeld, is tijd een belangrijke factor voor het groeien van uw activa – dus waarom wachten? 

Vrouwelijke beleggers moeten volhouden, want ze zijn op de goede weg. Er wordt verwacht dat het 257 jaar zal duren voor de financiële kloof tussen mannen en vrouwen wordt gedicht. Dat zijn er 257 te veel. Begin met investeren – in uzelf en in uw toekomst, en vecht tegen financiële ongelijkheid.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België