7 manieren om uw portefeuille te beschermen in roerige tijden 7 manieren om uw portefeuille te beschermen in roerige tijden 7 manieren om uw portefeuille te beschermen in roerige tijden

7 manieren om uw portefeuille te beschermen in roerige tijden

Beleggingskans
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Hoe ga je om met onzekerheid op de beurs? Peter Siks geeft 7 tips hoe u uw portefeuille wat extra kunt beschermen in spannende tijden.


Level: Experienced


Nadat de beurskoersen eind vorig jaar nog een hoogtepunt beleefden, is daar nu een forse kink in de kabel gekomen. Niet alleen de oplopende inflatie en de aanstaande renteverhogingen hebben hun negatieve impact op de markt, daar is nu de inval van Rusland in de Oekraïne bijgekomen. De effecten op termijn zijn nu nog niet helder maar de impact op de energieprijzen is al zichtbaar. Ook draagt deze actie uiteraard niet bij aan de geopolitieke stabiliteit in het algemeen.  

Het leidt in ieder geval tot onzekerheid en daar houden beleggers niet van. En juist deze onzekerheid zorgt voor sterk fluctuerende koersen. Hoe hier mee om te gaan? Uiteraard hangt dit geheel van uw visie af. Als u denkt dat het tijdelijk en is en zwaar overdreven, dan hoeft u niet te bewegen. Als u denkt dat het nog veel verder kan dalen is het zaak maatregelen te nemen. In dit artikel vindt u een aantal mogelijkheden. 

Het spreekt voor zich dat u onderstaande mogelijkheden alleen toepast als u er vertrouwen in heeft dat het aandeel/index/thema (op termijn) gaat stijgen. Als u ervan overtuigd bent dat het aandeel gaat zakken en de komende jaren lager zal staan, dan moet u rücksichtsloos verkopen. Daarnaast zijn deze strategieën alleen geschikt voor gevorderde beleggers die goed weten hoe opties werken. 


Mogelijkheid 1: Ruil aandelen om voor langlopende calls 

Wat is het voordeel van deze strategie? U weet dat u bij het kopen van een call een premie moet betalen. Maar dit is ook direct uw maximale verlies! Als u een aandeel koopt op € 15,- dan kunt u € 15,- verliezen. U kunt er ook voor kiezen om een call te kopen met een lange looptijd die net in de money is. Deze kost bijvoorbeeld € 3,50, wat uw maximale verlies bedraagt. Als het aandeel zakt van € 15 naar € 7,50 en u bezit de aandelen, dan bent u € 7,50 kwijt. De call zal uiteraard ook in waarde afnemen en misschien is die nog maar € 0,50 waard. U maakt weliswaar verlies maar dit is veel minder dan de € 7,50 die u in het aandeel verloren zou zijn. 


Mogelijkheid 2: Neem uw portefeuille onder de loep  

Kijk eens naar uw portefeuille en vergeet de originele aankoopprijs. In principe begint u bij beleggen iedere dag opnieuw. Kijk eens met die ogen naar uw portefeuille. Als u de waarde van uw huidige portefeuille cash zou hebben en u zou gaan beleggen, ziet uw portefeuille er dan exact zo uit? Mocht het zo zijn dat u helemaal tevreden bent, niets veranderen. Mocht u niet helemaal tevreden zijn en vooral bang zijn om de mogelijke rit omhoog te missen, denk dan eens aan mogelijkheid 3. 


Mogelijkheid 3: Verkoop een gedeelte van uw aandelen en schrijf puts 

Stel, u bezit 1.000 aandelen die nu € 20 waard zijn. U heeft weliswaar vertrouwen in het bedrijf maar tegelijkertijd ziet u ook dat het aandeel daalt als de hele markt daalt. Wat u nu kunt overwegen is om de helft van de aandelen te verkopen en tegelijkertijd 5 puts te schrijven net onder de huidige koers. Als het aandeel omhoog gaat verdient u aan de 500 aandelen en de geschreven put zal waardeloos aflopen. Naar boven doet u dus goed mee. Mocht het aandeel echter zakken wordt u door het schrijven van de put verplicht de aandelen af te nemen. Maar wel op een lager niveau dan waarvoor u ze verkocht heeft. U heeft als het ware een stukje van de daling overgeslagen.
 

Mogelijkheid 4: Schrijf calls op bestaand aandelenbezit 

Als u een call schrijft gaat u een leveringsplicht aan. Voor een hoop beleggers voelt dit vervelend want ze belemmeren het opwaarts potentieel. De vraag is of dit ook echt zo is. Stel het aandeel noteert € 10 en de call met uitoefenprijs 11 levert € 1 op. Als u deze call schrijft heeft u een buffer van € 1,- opgebouwd voor een daling. Dat is niet toereikend als het aandeel halveert maar het is beter dan niets. Maar als het aandeel gaat stijgen kunt u de geschreven call doorrollen naar een hogere uitoefenprijs. U doet dit alleen als u verwacht dat het aandeel verder gaat stijgen. Doorrollen doet u als de geschreven call At the Money is. U kiest dan een hogere uitoefenprijs en een iets langere looptijd zodat u met een kleine credit kunt doorrollen. De essentie van deze strategie is dat u constant pure optiepremie blijft schrijven zolang u opwaarts potentieel ziet. 

 


Mogelijkheid 5: Bescherm uw aandelenbezit met puts 

Een hoop beleggers kennen de werking van puts. Gelukkig maar. Tegelijkertijd vinden een hoop beleggers puts te duur. Mijn moeder zei vroeger wel eens: ”Beter duur dan niet te koop” en ik denk dat een hoop beleggers een stuk minder verlies hadden gemaakt als ze puts hadden gekocht onder hun aandelen. Nadeel van deze mogelijkheid op dit moment is dat de puts duur zijn. Door de hoge beweeglijkheid is de putpremie momenteel hoog. Een variant hierop is het kopen van een putspread. Minder investering maar wel een maximale waarde die gemaximaliseerd is tot het uitoefenprijsverschil. 


Mogelijkheid 6: Schrijf calls en puts 

Dit is eigenlijk een combinatie van mogelijkheid 3 en mogelijkheid 4. Stel, u bezit 1.000 aandelen. Wat u kunt doen is 500 aandelen verkopen, direct 5 puts te schrijven en ook direct vijf calls te schrijven. U maakt nu optimaal gebruik van de hoge optiepremies die u nu ontvangt. En mocht het aandeel dalen dan wordt u verplicht 500 aandelen af te nemen op een beduidend lager niveau dan waarop u ze verkocht heeft. En als het aandeel gaat stijgen kunt u de geschreven call doorrollen zoals besproken bij mogelijkheid 4. Ook de puts kunt u wederom schrijven. 


Tot slot, "stick to your size"

Als u een strategie heeft waar puts schrijven een onderdeel van is, zorg dan dat u te allen tijde het besef blijft houden wat het schrijven van puts inhoudt. Te vaak kijken beleggers alleen naar de marginverplichting die het schrijven van opties met zich meebrengt. Ze vergeten te kijken naar het potentiële exposure (positie in de markt) dat ze daadwerkelijke lopen; als het aandeel € 50 staat en een belegger schrijft 10 maal de put 50, dan creëert hij daarmee een potentiële exposure van € 50.000 (min de ontvangen optiepremie). Dit terwijl de margin ‘maar’ € 4.500 bedraagt. Dit kan ertoe leiden dat beleggers te veel puts gaan schrijven. Niets aan de hand als het aandeel stabiel blijft of stijgt. Maar in een beurs die hard onderuitgaat kan dit voor veel ellende zorgen. Dus, stick to your size, zeker als u puts schrijft. 

Kortom, ook als u op verlies staat zijn er wel degelijk reparatiemogelijkheden. Maar voordat u een van bovenstaande strategieën toepast, zorg ervoor dat u ze helemaal snapt! Voor een beter begrip van optiestrategieën in de Saxo-platformen wijzen we u ook graag op dit terugkijkwebinar. En op 9 maart zal collega Hans Oudshoorn u ook meer vertellen over het gebruiken van opties in het webinar "Opties in de praktijk". U kunt zich daarvoor alvast (kosteloos) inschrijven.

Succes op de beurs. 
 


Over opties 

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België