Diversiteit en beleggen: goede spreiding, óók op sociaal vlak Diversiteit en beleggen: goede spreiding, óók op sociaal vlak Diversiteit en beleggen: goede spreiding, óók op sociaal vlak

Diversiteit en beleggen: goede spreiding, óók op sociaal vlak

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een financieel gelijk speelveld op de beurs voor iedereen


Met de beelden van de vele betogingen vers op het netvlies – van Brussel, Antwerpen en Gent tot New York en Minnesota – is de roep om wederzijdse acceptatie, respect en meer diversiteit actueler dan ooit.

De demonstraties die zijn aangezwengeld door de dood van de Amerikaan George Floyd leid(d)en in mijn omgeving – collega’s, familie en vrienden – tot de nodige gesprekken over ongelijkheid. Ook onder beleggers leeft het complexe onderwerp, heb ik gemerkt. Máár zoals het beleggers betaamt, proberen ze ook te denken in kansen.

Anders gezegd, ik heb recent de nodige vragen gekregen over de beleggingsmogelijkheden van bedrijven die diversiteit én aandacht voor de mens op sociaal gebied hoog in het vaandel hebben staan. Met dit artikel wil ik dan ook beleggers die hier waarde aan hechten en ‘een positieve noot’ willen toevoegen aan de portefeuille op weg helpen.

Wat is diversiteit?

Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit kan plaatsvinden binnen een samenleving, in de vorm van verschillende etnische groeperingen, maar ook in de natuur. In dit artikel is het woord ‘diversiteit’ gericht op verschillen in etnische achtergrond.

Beleid op het gebied van diversiteit houdt rekening met die verschillen. Bij bedrijven en de overheid komt dat doorgaans tot uiting in het personeelsbestand. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijke werknemers van een verschillende nationaliteit, geaardheid, geslacht, leeftijd, wel of niet gehandicapt, geloofsovertuiging en (culturele) afkomst.

De ontwikkeling van meer diversiteit binnen het bedrijfsleven wordt voor een groot deel veroorzaakt door de veranderingen op de arbeidsmarkt van de laatste tien tot dertig jaar. Er zijn namelijk steeds meer 50-plussers, vrouwen, werknemers met een geestelijke of lichamelijke beperking of mensen van buitenlandse komaf op zoek naar een job.

Jaarlijkse ranglijst

Het bekende Amerikaanse tijdschrift Fortune stelt samen met Great Place To Work – een specialist op het gebied van ‘cultuur op de werkvloer’ – al jaren een ranglijst samen van de 100 beste Amerikaanse bedrijven om voor te werken. Onder andere diversiteitsbeleid en aandacht voor sociale acceptatie zijn belangrijke criteria voor opname. Nieuwsgierig naar het overzicht van 2020? Ook die is beschikbaar. Wie het bekijkt, komt een aantal grote namen tegen zoals Adobe, Cisco, Hilton en Nvidia

Diversiteit, ingrediënt van (een van) de drie P’s

Wie inzoomt op de bedrijven uit de ranglijst, ontdekt dat hun DNA de drie P’s bevat. Ofwel, people, planet en profit. De vraag rijst nu wat het betekent als ondernemingen hun bedrijfsvoering en businessmodel opbouwen volgens deze drie pijlers. Allereerst houdt het in dat een onderneming lokale bevolking (people) betrekt als het zich in een land vestigt. De mensen krijgen vaker de kans onder betere arbeidsomstandigheden bij de organisatie te werken. Ook zorgt het bedrijf voor goede faciliteiten in de vestigingsplaats, van scholen tot drinkwatervoorzieningen. Bovendien is diversiteit een belangrijk ingrediënt dat onder de noemer van people valt.

Gebruikt de onderneming afbreekbare verpakkingen? Nemen medewerkers de trein of is er een fietsplan voor het personeel? Ook het optimaliseren van het distributiekanaal om minder energie te verbruiken valt hieronder. Net als de inzet van alternatieve energiebronnen of automatische lichtschakelaars. Kortom, alles voor een leefbare planeet. Nu en in de toekomst.

De laatste pijler, profit, wordt niet alleen uitgedrukt in eurotekens, maar ook in bijvoorbeeld schone lucht. Daarnaast een eerlijk salaris voor de bananenteler of financiële middelen voor de koffieboer om zijn bedrijfje uit te breiden.

Hoe meer een bedrijf op de drie p’s scoort, hoe duurzamer de onderneming is.

ESG-criteria

In het verlengde van de drie P’s, wordt in de beleggingswereld veelal gesproken over ‘ESG’ in plaats van ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Bedrijven die ondernemen volgens deze criteria, staan voor een respectvolle omgang met planeet (milieu), dier en (mede)mens, en voor goed ondernemingsbestuur. Van een lagere CO2-uitstoot tot het uitbannen van kinderarbeid, dergelijke aandachtspunten worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

Er zijn diverse indices, waaronder de STOXX® Global ESG Leaders, waarin goed scorende bedrijven vanuit ESG oogpunt zijn verzameld. Ook op landenniveau bestaat een ranglijst op basis van ESG criteria.

ESG-beleggen: minder winst?

Leuk het ESG-gedachtengoed, maar het moet natuurlijk wel iets opleveren. Helaas heeft het een wat saai imago. Sterker nog, veel beleggers denken dat ze met deze sector minder winst kunnen maken dan met niet-duurzame bedrijven.

Ten onrechte. Uit een onderzoek van Harvard blijkt dat duurzaam investeren zelfs meer oplevert dan niet-duurzaam. Tussen 1993 en 2011 onderzocht de universiteit 180 bedrijven. Hun conclusie: de financiële resultaten en beleggingsrendementen van bedrijven die ESG in de bedrijfsstrategie en -cultuur hadden ingevoerd, waren aanzienlijk beter. Het jaarlijks verschil met de niet-duurzame bedrijven kwam uit op 4,8%. Duurzaam beleggen levert dus behalve een duurzame wereld, ook gewoon geld op.

Populair bij BinckBank

Hieronder zet BinckBank enkele bedrijven op een rij met focus op duurzame economie. Een selectie die niet gemaakt is omdat wij vinden dat u daar direct in moet investeren, maar waarbij gekeken is waar BinckBank-beleggers op dit moment vooral in handelen.


De Top 5 ESG aandelen die momenteel populair zijn bij BinckBank. Deze komen ook voor in STOXX® Global ESG Leaders :

  1. KBC Group
  2. ING Group
  3. Solvay
  4. Ahold Delhaize
  5. Microsoft Corp


De Top 5 ETF’s die momenteel populair zijn bij BinckBank:

  1. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
  2. iShares MSCI World SRI ETF
  3. iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
  4. iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
  5. iShares MSCI World ESG Screened UCITS

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België