De PMI van de Eurozone heeft in januari goed standgehouden ondanks omicron en hogere kosten De PMI van de Eurozone heeft in januari goed standgehouden ondanks omicron en hogere kosten De PMI van de Eurozone heeft in januari goed standgehouden ondanks omicron en hogere kosten

De PMI van de Eurozone heeft in januari goed standgehouden ondanks omicron en hogere kosten

Beleggingskans
Christopher Dembik

Head of Macroeconomic Research

Samenvatting:  De resultaten van het maandelijks onderzoek naar koopkracht toont dat de economie van de eurozone veerkrachtig is, ondanks de verspreiding van omicron en de hogere kosten. De bbp-groei zal dit kwartaal iets zwakker zijn. Maar er is ook goed nieuws: er zijn steeds minder productieproblemen en de Duitse economie is in januari teruggekaatst na een zwak einde van 2021. De inflatie blijft, maar we betwijfelen dat de Europese Centrale Bank (ECB) in de nabije toekomst zal optreden om de inflatiedruk tegen te gaan. De voorbije dagen hebben verschillende leden van de Raad van Bestuur (o.a. Klaas Knot en Gabriel Makhlouf) duidelijk aangegeven dat het te vroeg is om de stimuleringsmaatregelen terug te trekken en de rente te verhogen.


Door een adequaat fiscaal beleid, een soepel monetair beleid en versoepelde financiële omstandigheden blijft het economisch herstel van de eurozone zich begin 2022 verderzetten, maar aan een trager tempo dan in 2021. De productie in de eurozone gaat van hoogtepunt naar hoogtepunt. Het is verder gestegen van 53,8 in december naar 55,8 in januari. Producenten vermelden twee positieve factoren: minder schaarste van kritieke grondstoffen en een vermindering van de transportvertragingen. Vanuit een inflatieperspectief is dit een goede zaak omdat het, hoewel het deze niet doet verdwijnen, de opwaartse druk op groei van de producentenprijzen wel vermindert. Andere factoren, zoals energiekosten en lonen in sommige landen, dragen ook bij aan de stijgende inflatie. Er zijn ook hangende kwesties, zoals bijvoorbeeld achterstallig werk. Het zal minstens maanden duren om de productie van bedrijven opnieuw af te stemmen op de vraag, zeker als de vraag hoog blijft. De dienstensector werd geraakt door de beperkende maatregelen door omicron, waardoor de PMI voor de dienstensector zijn laagste punt in 11 maanden heeft bereikt en de samengestelde PMI van 53,3 in december is gedaald naar 52,4 in januari, net onder de marktverwachtingen van 52,6. Dit is de tweede opeenvolgende maand met groeivertraging. We zijn van mening dat de groei in de eurozone nog steeds de goede richting op gaat. Maar er is een verandering in momentum. De groei van de bbp zal dit kwartaal waarschijnlijk lager dan verwacht zijn. Sommige landen zullen een aangename verrassing zijn (Duitsland bijvoorbeeld) en anderen zullen teleurstellen (Frankrijk).

Belangrijkste details van de voorlopige PMI-cijfers:

  • Prijsdruk blijft een groot probleem met de inflatie van de input- en outputkosten die niet ver staat van recordhoogtes. Markit merkt op dat "de stijgende kosten een probleem blijven voor bedrijven. Onderzoeksgegevens tonen dat inputprijzen op verschillende vlakken sterk blijven stijgen". Deze hogere prijzen zullen wanneer mogelijk doorgerekend worden aan de consument of de onderaannemer. Dit kan een negatieve invloed hebben op consumptie. Het zou er uiteindelijk ook voor kunnen zorgen dat de Europese Centrale Bank een agressievere houding aanneemt.

  • Omicron laat zijn sporen na in de dienstensector, vooral in landen waar er strengere maatregelen zijn ingevoerd (bijvoorbeeld in Nederland, de avondklok in Catalonië, enz.). Maar het lijkt er meer en meer op dat bedrijven en consumenten leren leven met covid en de daarmee samenhangende beperkingen. Hopelijk bereiken we binnenkort het punt waar het virus een endemie wordt en een veel kleinere impact zal hebben op de economie. Op 23 januari bevestigde Hans Kluge, directeur van WHO Europa, dat "het plausibel is dat de regio richting een soort pandemisch eindspel gaat" nu de nieuwe variant tegen maart 60% van alle Europeanen zou kunnen besmetten (wat niet ver is van het niveau voor groepsimmuniteit).

  • Hoewel de Franse samengestelde PMI is verzacht naar een 9-maand laagtepunt van 52,7 door een aanzienlijke vertraging van de dienstensector door een verzwakte vraag en personeelstekorten, is de situatie in Duitsland er onverwacht op verbeterd met een sterke stijging in de industriesector van 57,4 in december naar 60,5 in januari. Er is ook verbetering op het vlak van leveringsproblemen, wat een productie-PMI die hoger dan verwacht was als gevolg had. Dit lijkt aan te geven dat de Duitse economie in januari is teruggekaatst na een zwak einde van 2021.

  • De Britse voorlopige samengestelde PMI is van 53,6 in december naar 53,4 gevallen in januari. Dit is veel lager dan verwacht (55,0). Consumentgerichte bedrijven zijn getroffen door de verspreiding van omicron. Maar het grootste probleem is, net als in Europa, de hogere kost. De metingen voor de betaalde kosten en aangerekende prijzen van de dienstenbedrijven – nauwlettend in het oog gehouden door de Bank of England (BoE) – zijn in januari gestegen nadat ze in december waren gedaald na een recente recordhoogte. We voorspellen dat de BoE de rente dit jaar tenminste drie keer zal verhogen (in februari, maart en augustus) om de inflatiedruk onder controle te houden. Elke verhoging zal waarschijnlijk met 25 basispunten zijn.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België