Beleggen in duurzaamheid Beleggen in duurzaamheid Beleggen in duurzaamheid

Beleggen in duurzaamheid

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  De economische en maatschappelijke discussie over verduurzaming is actueler dan ooit. Ook in beleggingsland. Hoe kunt u het best in deze snelgroeiende markt investeren?


Level: Any experience


De Amerikaanse president Joe Biden heeft een decreet ondertekend waarmee de Verenigde Staten terugkeren in het Klimaatakkoord van Parijs. Tot grote opluchting van veel Amerikanen, klimaatwetenschappers, beleidsmakers én wereldburgers. Biden wil een schone-energierevolutie ontketenen met 2000 miljard dollar aan investeringen die miljoenen banen moeten opleveren. Opmerkelijk: het is de eerste keer dat het klimaat zo’n grote rol heeft gespeeld bij de Amerikaanse verkiezingen en hoog op de agenda staat. Na China is de VS de grootste uitstoter van CO2 van de wereld. Met de Amerikanen weer aan boord, is de mogelijke positieve impact groot.

De economische en maatschappelijke discussie over verduurzaming is actueler dan ooit. Ook in beleggingsland. Zo kunt u bijdragen aan een betere wereld met zonnepanelen op uw dak, maar u kunt uw geld natuurlijk óók investeren in een bedrijf dat ze maakt. Duurzaam beleggen dus.


Wat is duurzaam (beleggen)?

Of het nu gaat om de energie die u verbruikt, de bananen die u eet, of de kleding die u draagt, bijna alles kan duurzaam tegenwoordig. Zo kunt u dus ook uw geld in een duurzaam bedrijf stoppen. Maar wat is duurzaam? In het kort: het voorkomen van het vooruitschuiven van problemen naar toekomstige generaties of afwenteling op de natuur en/of bevolkingsgroepen.

Het investeren in duurzame(-re) bedrijven kan dus naast een financieel rendement ook rendement geven op sociaal en ecologisch gebied. Twee belangrijke redenen voor investeerders om in deze sector te beleggen. Duurzame bedrijven hebben naast winst voor de aandeelhouders namelijk aandacht voor deze twee gebieden op basis van de drie P’s.


De drie P’s: People, planet, profit

De vraag rijst nu wat het betekent als ondernemingen hun bedrijfsvoering en businessmodel opbouwen volgens deze drie pijlers. Allereerst houdt het in dat een onderneming lokale bevolking (people) betrekt als het zich in een land vestigt. De mensen krijgen vaker de kans onder betere arbeidsomstandigheden bij de organisatie te werken. Ook zorgt het bedrijf voor goede faciliteiten in de vestigingsplaats, van scholen tot drinkwatervoorzieningen.

Denkt de onderneming na over wat het beste is voor de planeet? Gebruikt de onderneming bijvoorbeeld afbreekbare verpakkingen? Nemen medewerkers de trein of is er een fietsplan voor het personeel? Ook het optimaliseren van het distributiekanaal om minder energie te verbruiken valt hieronder. Net als de inzet van alternatieve energiebronnen of automatische lichtschakelaars. Kortom, alles voor een leefbare planeet. Nu en in de toekomst.

De laatste pijler, profit, wordt niet alleen uitgedrukt in eurotekens, maar ook in bijvoorbeeld schone lucht. Daarnaast een eerlijk salaris voor de bananenteler of financiële middelen voor de koffieboer om zijn bedrijfje uit te breiden.

Hoe hoger een bedrijf op de drie P’s scoort, hoe duurzamer de onderneming is.


ESG-criteria

In het verlengde van de drie P’s, wordt in de beleggingswereld veelal gesproken over ‘ESG’ in plaats van ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Bedrijven die ondernemen volgens deze criteria, staan voor een respectvolle omgang met planeet (milieu), dier en medemens, en voor goed ondernemingsbestuur. Van een lagere CO2-uitstoot tot het uitbannen van kinderarbeid, dergelijke aandachtspunten worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

Er zijn diverse indices, waaronder de STOXX® Global ESG Leaders, waarin goed scorende bedrijven vanuit ESG oogpunt zijn verzameld. Ook op landenniveau bestaat een ranglijst op basis van ESG criteria.


Duurzaam beleggen: minder winst?

Leuk het duurzame gedachtengoed, maar het moet natuurlijk wel iets opleveren, denkt de belegger dan. Helaas heeft duurzaam beleggen een wat saai imago. Sterker nog, veel beleggers denken dat ze met deze beleggingscategorie minder winst kunnen maken dan met niet-duurzame bedrijven.

Ten onrechte. Uit een onderzoek van Harvard blijkt dat duurzaam investeren zelfs meer oplevert dan niet-duurzaam. Tussen 1993 en 2011 onderzocht de universiteit 180 bedrijven. Hun conclusie: de financiële resultaten en beleggingsrendementen van bedrijven die duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en -cultuur hadden ingevoerd, waren aanzienlijk beter. Het jaarlijks verschil met de niet-duurzame bedrijven kwam uit op 4,8%. Duurzaam beleggen levert dus behalve een duurzame wereld, ook gewoon geld op. Natuurlijk dient daarbij wel gezegd te worden dat niet altijd zo hoeft te zijn. De waarde van beleggingen kan immers fluctueren, en in het verleden behaalde resultaten bieden daarom geen garanatie voor de toekomst.


Een snelgroeiende markt

De laatste jaren is (terecht) steeds meer aandacht voor deze snelgroeiende markt. Was het totaal duurzaam belegd vermogen in Nederland in 1995 slechts 117,5 miljoen euro, in 2015 betrof het al 15,1 miljard euro volgens een onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

En de trend zet door: in de eerste helft van 2019 staken Europese beleggers al bijna evenveel geld in duurzame beleggingen als in heel 2018 (38 miljard euro), aldus Morningstar. Wereldwijd groeit het belegd vermogen dat via ESG mandaten wordt belegd ook flink. Mandaten zijn grote bedragen geld van bijvoorbeeld verzekeraars of pensioenfondsen die aan vermogensbeheerders worden toevertrouwd.


Duurzaam vermogen opbouwen?

U kunt dan natuurlijk aandelen van Arcadis, Beyond Meat of Fastned kopen. Beleggen in individuele aandelen is echter over het algemeen meer risicovol dan gespreid beleggen door middel van bijvoorbeeld een beleggingsfonds. Duurzaam beleggen en op lange termijn duurzaam vermogen opbouwen kan redelijk eenvoudig met breed gespreide oplossingen. Er is tegenwoordig een ruime keuze, maar zelf ben ik tijdens mijn zoektocht twee relatief nieuwe, maar efficiënte bouwstenen, tegengekomen om met een schoon geweten te beleggen: de Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR (ISIN: LU1861134382) en de Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BZ02LR44).

Beide ETF’s beleggen wereldwijd in mid- en largecapaandelen die hoog scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. In het kort, beide ETF’s bevatten bedrijven die goed scoren op basis van de eerder besproken ESG-criteria. Overall krijgen beide ETF’s vijf wereldbollen; de maximale score voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™.

De ETF van Amundi belegt fysiek in 392 bedrijven verdeelt over 23 landen, noteert in euro’s, kost bruto 0,18% per jaar en is verhandelbaar via Euronext Paris. Die van Xtrackers belegt fysiek in 642 ondernemingen verspreidt over 24 landen, noteert in dollars, kost bruto 0,20% per jaar en is te koop op de Duitse beurs (Xetra). Enkele bekende namen waar beide ETF’s in beleggen zijn Microsoft, Home Depot en Tesla.

Het doel van beide ETF’s is niet om hun benchmark, de MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index, te verslaan, maar om deze te volgen. Het dividend, voor beide ETF’s zo’n 2% per jaar, wordt automatisch herbelegd.

En de belangrijkste risico’s? U loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. Daarnaast is sprake van valutarisico. De indexvolger van Amundi noteert in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. Voor het ETF in dollars van Xtrackers geldt hetzelfde.

In een notendop zijn de ETF’s interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die ruimte in hun portefeuille willen inlassen voor bedrijven met bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over de ETF van Amundi en hier voor die van Xtrackers.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België