Hoe bouwt u een robuuste beleggingsportefeuille op? Hoe bouwt u een robuuste beleggingsportefeuille op? Hoe bouwt u een robuuste beleggingsportefeuille op?

Hoe bouwt u een robuuste beleggingsportefeuille op?

ETFs
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Hoe bouwt u een robuuste beleggingsportefeuille op als u al over vermogen beschikt? Peter Siks vertelt over BIG, allocatie, ETF's en thema's.


Level: Starter


Tot op de dag van vandaag zijn talloze wetenschappers over de hele wereld bezig met de vraag op welke wijze de ideale beleggingsportefeuille kan worden samengesteld. Het antwoord is niet eenduidig. Toch komen er een aantal waardevolle inzichten uit diverse wetenschappelijke studies. En die zijn eigenlijk samen te vatten in het beleggingsconcept BIG.


De basis is BIG

Als u nadenkt over het opbouwen van een evenwichtige portefeuille, denk dan BIG. BIG is het acroniem voor Behoud, Inkomen en Groei. Waar is het u bij beleggen om te doen? Uw opgebouwde kapitaal behouden? Of juist inkomen genereren uit uw beleggingen? Of wilt u door beleggen het kapitaal (hard) laten groeien?

Een beleggingsportefeuille gericht op het behoud van het vermogen ziet er anders uit dan een portefeuille die gericht is op groei. Dit verklaart het belang van de “waarom vraag”. Hoe duidelijker u voor uzelf waarom u aan het beleggen, hoe eenvoudiger wordt het bouwen van een uitgebalanceerde effectenportefeuille.

Naast de “waarom vraag” zijn er nog een aantal factoren waarmee u rekening dient te houden. Denk hierbij aan de omvang van het vermogen, de beleggingshorizon en uw bereidheid tot het nemen van risico.


Waarom ETF’s

Waar vrijwel alle wetenschappers het over eens zijn is dat spreiding dé manier is bij beleggen om het risico te verlagen. Het product dat daarbij de beste kaarten heeft is een ETF. Dit staat voor Exchange Traded Fund en is eigenlijk een beleggingsfonds dat een index volgt tegen zo laag mogelijke kosten. Het is een pretentieloos product, want het probeert ‘de markt niet te verslaan’. Het volgt de index, that’s it. daarmee zijn het uitstekende bouwstenen geworden waarmee u op eenvoudige wijze een portefeuille kunt samenstellen.


Vier stappen

De volgende algemene vuistregels helpen u bij het inrichten van uw portefeuille. Een logische aanpak die u kunt hanteren bestaat uit de volgende vier stappen

  1. Bepaal uw risicoprofiel en beleggingshorizon
  2. Bepaal een gewenste asset allocatie (welke beleggingscategorieën zijn passend)
  3. Maak een detail verdeling over basis- en accent thema’s
  4. Selecteer daarin passende ETF’s

Bepalen risicoprofiel en beleggingshorizon

Een eerste stap in deze aanpak is het beantwoorden van de vraag hoeveel risico u wilt lopen en wat uw horizon is. Risico wordt in het algemeen vertaald in de ‘beweeglijkheid’ ofwel volatiliteit van het rendement. Veel risico betekent veel beweeglijkheid qua (negatief) rendement. Dan kan in één jaar heel veel rendement worden behaald, maar in één jaar ook veel verlies worden geleden. Uw horizon is hierin relevant want als u meer risico neemt moet u de tijd hebben om slechte jaren op te kunnen vangen. Alleen bij een lange termijn mag u ervan uitgaan dat meer risico zich ook vertaald in een hoger gemiddeld rendement. Met een minder risicovolle portefeuille kunt u ook met een kortere horizon beleggen.

Dé bepalende factor voor het risico van uw portefeuille is de verdeling over ‘asset classes’, ook wel de asset allocatie genoemd. Dit betreft stap 2 van de aanpak. 


Bepaal een gewenste asset allocatie

Uw profiel is bepalend voor de mate waarin verschillende beleggingscategorieën (asset classes) in uw portefeuille vertegenwoordigd mogen zijn: de asset allocatie. In 1990 won Harry Markowitz de Nobelprijs voor Economie. Zijn theorie bewijst dat een gelijk rendement behaald kan worden bij een lager risico als verschillende asset classes worden gecombineerd worden die zo weinig mogelijk in relatie tot elkaar staan (gecorreleerd zijn).

Er zijn diverse indelingen in beleggingscategorieën te maken. Een eenvoudige verdeling omvat de volgende 5 ‘asset classes’: aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en liquiditeiten.


Maak een detailverdeling over basis- en accentthema’s

Als het gaat om de asset classes aandelen en obligaties zijn er heel veel verschillende markten en ETF’s beschikbaar. Deze kunnen onderling substantieel afwijken qua risico en rendement. Veel professionele vermogensbeheerders en pensioenfondsen passen daarom binnen deze asset classes nog een verdeling toe. Ze maken onderscheid tussen basisthema’s (core), en accentthema’s (satellite). Dit wordt dan ook een core / satellite strategie genoemd. 

Basisthema’s

Dit betreft markten en categorieën met een lager risico en beweeglijkheid wat vaak ook leidt tot een lager maar stabieler rendement. Wat aandelen betreft zal het dan geografisch gaan om de volwassen markten van Noord Amerika, Europa en Japan, om grotere ondernemingen (large caps) en ondernemingen, liefst met een stabiel dividendrendement. Voor obligaties betreft het fondsen die beleggen in staatsobligaties uit dezelfde volwassen markten. De fundering van de beleggingsportefeuille (de core) wordt voor 60 – 80% bepaald door de basisthema’s.

Accentthema’s

De markten en fondsen die als accent worden ingezet, brengen een kans op extra rendement in de portefeuille. Deze fondsen hebben dan ook een hoger risico als zelfstandige belegging. Door de vaak afwijkende samenhang (correlatie) kan een beperkte exposure ervoor zorgen dat het risico op portefeuilleniveau juist lager wordt. Bekende voorbeelden van accentthema’s voor aandelen zijn bijvoorbeeld emerging markets, bepaalde sectorfondsen, en fondsen die beleggen in kleinere ondernemingen (small en midcaps). Bij obligaties gaat het om fondsen die beleggen in (High Yield) bedrijfsobligaties of staatsobligaties van emerging markets landen. Het is binnen de core / satellite strategie gebruikelijk om met beperkte percentages in accentthema’s te beleggen en daarbinnen ook voor spreiding te zorgen.


De rol van ETF’s

De kracht van deze producten is dat u met één aankoop veel spreiding bereikt. Zij vormen dus een prima basis van een robuuste beleggingsportefeuille. En helemaal als u ETF’s bekijkt met het BIG-concept in het achterhoofd. Dan zijn een aantal laag volatiele (laag risico) ETF’s die de invulling geven aan de B (Behoud). Deze zouden in de asset class obligaties gezocht kunnen worden. Voor het I gedeelte (Inkomen) kunt u bijvoorbeeld denken aan een hoog dividend ETF.

Wat betreft het Groeigedeelte bieden aandelen het meeste perspectief. Het is goed mogelijk dat bij het toepassen van de core-satelite gedachte u 50% van uw te beleggen vermogen wilt alloceren in de asset class aandelen. Van die 50% gaat 80% in een ETF die de wereldwijde aandelenmarkt volgt en de overige 20% van het vermogen dat beschikbaar is voor aandelen wordt belegd in specifiekere ETF’s (zoals sector of geografisch gebied).


Voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van hoe een beleggingsportefeuille eruit zou kunnen zien. Zie dit voorbeeld als inspiratie en niet als een zekerheid die in beton gegoten is. Ik heb als uitgangspunt iemand genomen van 30 jaar die – als aanvulling op zijn pensioen – zelf ook wil beginnen met beleggen. Naast een eenmalige storting van 5.000 EURO zal hij ieder jaar ongeveer 2.000 EURO beleggen. 

Hij is jong en kiest daarom voor een relatief groot gedeelte in aandelen. Verder vindt hij het rendement op dit moment laag en kiest er daarom voor een relatief groot gedeelte ‘cash’ aan te houden. Als het rendement op obligaties weer hoger is dan op sparen bij de bank, zal de cash omgezet worden in Europese bedrijfsobligaties.

  • Wereldwijd aandelen ETF:  50% (Core)
  • Wereldwijd vastgoed ETF:  10% (Core)
  • Wereldwijd small caps growth ETF: 10% (Satelite)
  • Eurozone corporate bonds:   10% ETF (Core)
  • Cash:      20%
  • Totaal:     100%

Resumé

Bij het opbouwen van de portefeuille is de basis het BIG-principe. U bepaalt zelf waar de nadruk op ligt en dit komt tot uitdrukking in de weging van de hier besproken asset classes. Bij een portefeuille die ingericht is met Groei als voornaamste motivatie zult u een veel hoger percentage aandelen aantreffen dan in een portefeuille waarbij Behoud centraal staat. Verder heeft u kunnen lezen over de core-satelite strategie die eigenlijk behelst dat u binnen een asset class kiest voor een basisthema en dit aanvult met accentthema’s binnen dezelfde asset class. Juist de lage correlatie binnen de asset class voor een lager van de portefeuille als geheel.

Eigenlijk spreekt het voor zich dat ETF’s uitermate geschikt zijn voor een goed uitgebalanceerde portefeuille. Met 1 product heeft u veel spreiding en met slechts een beperkt aantal regels kunt u al een zeer robuuste beleggingsportefeuille construeren. 


Meer leren over ETF's?

Meer leren over de rol van de ETF in de portefeuille? Tijdens ons webinar op dinsdag 22 februari bespreken Peter Siks en Martijn Rozemuller (VanEck) de rol die de ETF kan spelen in uw portefeuille. U kunt zich nu alvast vrijblijvend en kostenloos aanmelden voor het webinar via deze pagina.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.