De verschroeiend hete gevolgen van klimaatverandering De verschroeiend hete gevolgen van klimaatverandering De verschroeiend hete gevolgen van klimaatverandering

De verschroeiend hete gevolgen van klimaatverandering

ESG
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Of u nu gelooft dat klimaatverandering bestaat of niet, het is een feit dat Europa, Noord-Amerika en Azië in de zomer van 2023 recordhoge temperaturen beleven of waarschijnlijk nog gaan beleven. Honderden miljoenen mensen worden hierdoor getroffen omdat het kwik kan oplopen tot wel 48 graden in Italië en 52 graden in delen van China en de VS. Volgens wetenschappers worden langdurige hittegolven, bosbranden en droogtes steeds waarschijnlijker en maken ze deel uit van een wereldwijde trend van klimaatveranderingen die rampzalige gevolgen heeft voor mens en milieu. Klimaatgevaren zoals hitte, overstromingen en waterstress kunnen al in 2030 wereldwijd 1 op de 2 mensen treffen (bron: McKinsey).

Gemiddelde oppervlaktetemperatuur wereldwijd

Bron: ClimateDashboard-global-surface-temperature-graph-20230118-1400px | NOAA Climate.gov

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering verwijst naar langetermijnveranderingen in het klimaat die direct of indirect worden toegeschreven aan menselijke activiteiten. De belangrijkste oorzaak van klimaatverandering is de toenemende uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas, waarbij kooldioxide (CO2) de belangrijkste bijdrage levert aan het opwarmingseffect.

Klimaatverandering heeft zowel lokale als wereldwijde gevolgen, zoals extreem weer, overstromingen, bosbranden, cyclonen, moessons, waterschaarste, het smelten van ijskappen en de stijging van de gemiddelde temperatuur en zeespiegel. Klimaatverandering kan ook invloed hebben op onze voedingssystemen, fysieke eigendommen, infrastructuren, kapitaal en uiteindelijk op onze gezondheid, economieën en ecosystemen.

Gevolgen van klimaatverandering:

Bron: 6 Big Findings from the IPCC 2022 Report on Climate Impacts, Adaptation and Vulnerability | World Resources Institute (wri.org)

De Overeenkomst van Parijs

Om dit monumentale wereldwijde probleem aan te pakken, werd in 2015 een overeenkomst over klimaatverandering bereikt, de zogenaamde "Overeenkomst van Parijs".

Het akkoord is een juridisch bindend internationaal verdrag dat door 196 partijen is aangenomen tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering (COP21) in Parijs, Frankrijk. Het doel van de overeenkomst is om "de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd te beperken tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau" en de inspanningen voort te zetten "om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau".

Klimaatverandering aanpakken is een uitdaging en vereist de tussenkomst en inzet van verschillende partijen, waaronder regeringen, regelgevende instanties, individuen en investeerders.

Nieuwe regelgeving en technologische innovaties komen met verschillende oplossingen en maatregelen gericht op:

  • De milieueffecten van klimaatverandering te beperken door de bronnen van broeikasgasemissies te verminderen
  • Aanpassen aan de veranderende omgeving door acties te ondernemen om de schade van klimaatverandering te voorkomen of te minimaliseren.

Het is belangrijk op te merken dat veel van de technologische innovaties, zoals fusie-energie, koolstofopvang en geo-engineering op zonne-energie, hoewel veelbelovend, zich nog in een vroege, experimentele fase bevinden.

De regelgevende maatregelen en technologische oplossingen zullen uitgebreide investeringen van de publieke en private sector vereisen en wij zullen onze eigen levensstijl ook ingrijpend moeten aanpassen. Klimaatverandering brengt risico's en kansen met zich mee en een goed geïnformeerde belegger zou in staat moeten zijn om de eerste te beheersen en te profiteren van de tweede.

Klimaatbeleggen

Beleggers kunnen profiteren van klimaatverandering door te beleggen in bedrijven of sectoren die positieve actie ondernemen en adaptatieoplossingen bieden voor klimaatverandering. Voorbeelden zijn schone en hernieuwbare energie (wind, zon, biobrandstoffen), koolstofarm transport (elektrische voertuigen), duurzame landbouw en schone koelsystemen. Deelnemen aan klimaatinvesteringen is een effectieve manier voor beleggers om positieve actie te ondernemen in de strijd tegen klimaatverandering en tegelijkertijd mogelijk te profiteren van een financieel voordeel, wat een aantrekkelijke waarde propositie is.

Hoe beleggen?

Er zijn verschillende beleggingsproducten beschikbaar, waaronder individuele aandelen, beleggingsfondsen en ETF's die zijn afgestemd op klimaatbenchmarks zoals de Overeenkomst van Parijs of benchmarks voor klimaattransitie. U kunt bladeren door Saxo's thema klimaatverandering voor een lijst van fondsen en individuele aandelen die gericht zijn op het aanpakken van het probleem van klimaatverandering op verschillende manieren.

Vergeet niet de beschikbare informatie over het product op het platform te bekijken voordat u gaat beleggen, en overweeg uw beleggingsdoelstellingen, risicotolerantie en tijdshorizon.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België