Het draait allemaal om vertragingen en de looninflatiespiraal Het draait allemaal om vertragingen en de looninflatiespiraal Het draait allemaal om vertragingen en de looninflatiespiraal

Het draait allemaal om vertragingen en de looninflatiespiraal

Aandelen 3 minuten leestijd
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  Jackson Hole bleek een non-evenement voor de markten, waarbij de Fed alle opties openhield. Powell stipte echter wel twee belangrijke onderwerpen aan, namelijk de beoordeling van de vertragingen van het monetaire beleid in de economie en de sterkere band die wordt waargenomen in de loondynamiek en de inflatie. Deze twee thema's betekenen dat de risico's voor het monetaire beleidspad nog steeds groot zijn en een langere periode rechtvaardigen om de fouten van de jaren 1970 te vermijden. We handhaven onze defensieve visie op aandelen, wat betekent dat we nog steeds overwogen zijn in energie, nutsbedrijven, gezondheidszorg en niet-duurzame consumentengoederen.


Belangrijkste punten in deze aandelennotitie

 • Jackson Hole was een non-evenement gezien de marktreacties op aandelen en obligatierentes. De risico's voor het monetaire beleid hangen nog steeds samen met de onvoorspelbaarheid van de beoordeling van de juiste vertragingen in het monetaire beleid en de recent sterkere koppeling tussen loondynamiek en inflatie.
 •  We handhaven onze defensieve visie op aandelen die we in onze recente 'stagflation light'-oproep presenteerden, wat betekent dat we overwogen blijven in defensieve sectoren zoals energie, basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg en nutsbedrijven.

Achterstanden en spiralen

De toespraak van Fed-voorzitter Powell op vrijdag veroorzaakte geen grote onrust en de markten bleven kalm. De korte samenvatting is dat de Fed alle opties op tafel houdt, maar terwijl de markt correct probeert in te schatten, wordt de Fed explicieter over het feit dat er nog één renteverhoging op tafel ligt. In het saaie rapport waren er twee secties die onze aandacht trokken. De eerste was de vermelding van de vertragingen van waaruit het monetaire beleid begint te werken en dat die beide tijdvariabel waren, afhankelijk van het inflatieregime, en dus erg moeilijk in te schatten. Dit brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor het monetaire beleid en de Fed is erop gebrand om de fout van de jaren 1970 te vermijden, toen de Fed de beleidsrente te snel verlaagde toen de inflatie afkoelde, wat de basis legde voor het tweede inflatiegolf aan het eind van de jaren 1970.

Het tweede interessante onderwerp dat Powell helemaal aan het einde van zijn toespraak kort aanstipte, was de vaststelling dat de link tussen loondynamiek en inflatie sterker was geworden op een manier die in vele decennia niet was gezien. Dit is de Phillips curve-echo uit de jaren 1970 waarbij de economie in een looninflatiespiraal terechtkomt. Dit is de ultieme angst van centrale banken omdat het betekent dat inflatie is verschoven van de gewone vraag-aanboddynamiek en de goedereneconomie naar iets dat meer verankerd is in onze verwachtingen en dus plotseling een sociale perceptiedynamiek is die veel moeilijker te verpletteren is voor de centrale bank.

De favoriete maatstaf van de Fed voor krappe arbeidsmarkten is het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werklozen in de economie. Deze maatstaf laat nog steeds zien dat er 1,6 vacatures zijn voor elke werkloze. Met andere woorden, elk negatief effect van hogere rentetarieven in bepaalde delen van de economie zal worden geabsorbeerd in andere, minder rentegevoelige delen van de economie, waardoor de doelstelling van het huidige monetaire beleid wordt gecompenseerd en de vertraging in de transmissie van het monetaire beleid wordt vergroot. Powell zei ook dat de nominale lonen weer op een niveau moeten komen dat consistent is met de inflatiedoelstelling van 2%, wat ruwweg neerkomt op een nominale loongroei van ongeveer 3,5%, waarbij de reële lonen worden gekwadrateerd met de geschatte productiviteitswinsten op de lange termijn. De mediane loongroei in de Amerikaanse economie bedroeg in juli 5,7%.

Handhaaf defensieve visie op aandelen

Op basis van het feit dat Jackson Hole een non-evenement was, handhaven we onze 'stagflation light'-oproep voor aandelen en zijn we dus overwogen in defensieve sectoren versus cyclische sectoren. Dit betekent dat we nog steeds een voorkeur hebben voor gezondheidszorg, energie, nutsbedrijven en niet-duurzame consumentengoederen. De onderstaande lijst toont de grootste bedrijven in elke sector voor respectievelijk de Amerikaanse en Europese aandelenmarkten.

Grootste defensieve aandelen VS

 • Eli Lilly (Gezondheidszorg)
 •  UnitedHealth Group (Gezondheidszorg)
 • Exxon Mobil (Energie)
 • Chevron (Energie)
 • Walmart (Basisconsumptiegoederen)
 • Procter & Gamble (Basisconsumptiegoederen)
 • NextEra Energy (Nutsbedrijven)
 • Southern (Nutsbedrijven)

Grootste Europese defensieve aandelen

 • Novo Nordisk (Gezondheidszorg)
 •  Roche (Gezondheidszorg)
 • Shell (Energie)
 •  TotalEnergies (Energie)
 • Nestle (Basisconsumptiegoederen)
 • L'Oreal (Basisconsumptiegoederen)
 • Iberdrola (Nutsbedrijven)
 • Enel (Nutsbedrijven)

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België