Is dit het "Mike Tyson-moment" voor de markten? Is dit het "Mike Tyson-moment" voor de markten? Is dit het "Mike Tyson-moment" voor de markten?

Is dit het "Mike Tyson-moment" voor de markten?

Aandelen 5 minuten leestijd
PG
Peter Garnry

Chief Investment Strategist

Samenvatting:  De Amerikaanse obligatiemarkt maakt een historische gebeurtenis door die gevolgen heeft voor alle markten, waaronder neerwaartse druk op de aandelenmarkt. De vraag is of deze snel stijgende Amerikaanse langetermijnrente de "Mike Tyson-moment" van de markten is. Het lijkt erop dat de markt een nieuw evenwicht in obligatierendementen probeert te vestigen, maar de vraag is of dit kan gebeuren zonder iets te breken. Beleggers moeten dit in gedachten houden en overwegen risico's te verminderen, wat op verschillende manieren kan worden gedaan, zoals we uitleggen.


Belangrijke punten in deze aandelennota:

  • Wat we zien in de obligatiemarkten is historisch, met de huidige daling van de Amerikaanse Treasury Index die 2,5 keer groter is dan de op één na grootste daling sinds 1972, wat de ernst van wat er gebeurt benadrukt.
  • Aandelenbeleggers moeten overwegen hun portefeuillerisico te verminderen. Dit kan worden gedaan door de blootstelling aan contanten te verhogen door bestaande posities te verkopen, of door diversificatie te vergroten als de bedoeling is om volledig geïnvesteerd te blijven. We pleiten er ook voor dat beleggers technologieaandelen vermijden.
  • We verwijzen naar eerdere onderzoeksnotities over het afdekken van marktrisico's en welke opties beschikbaar zijn voor handelaren en beleggers. 

Geschiedenis wordt geschreven in de Amerikaanse obligatiemarkten

De markt maakt zijn "Mike Tyson-moment" door met het lange einde van de Amerikaanse rendementscurve dat snel stijgt. Interessant genoeg zijn SOFR-futures (instrumenten die worden gebruikt om de toekomstige beleidsrente van de Fed te prijzen) nogal stabiel, wat suggereert dat een scenario van hogere rente voor langere tijd zich ontvouwt, maar ook een steilere rendementscurve weerspiegelt de ongerustheid van de markt over de politieke en fiscale situatie in de VS. De markt wil in feite een redelijke risicopremie bovenop de inflatieverwachtingen die zijn geprijsd in inflatieswaps om zich te compenseren voor het risico van een verrassend sterke inflatie.

Om een idee te krijgen van hoe groot deze beweging in het rendement op Amerikaanse 10-jarige obligaties is, moet u eens kijken naar de Amerikaanse Treasury Index, die een gemiddelde looptijd heeft van 7,5 jaar. De daling bedraagt nu 18,4% op basis van dagelijkse waarnemingen en 17,8% op basis van maandelijkse waarnemingen. De huidige daling is 2,5 keer groter dan de op één na grootste daling sinds 1972, namelijk de daling van 7,4% van juli 1979 tot februari 1980. Wat de duur betreft, is de huidige daling 39 maanden, wat ook langer is dan het vorige record van 32 maanden tijdens de periode van stijgende rentevoeten van augustus 2016 tot maart 2019. Met andere woorden, wat we vandaag in de obligatiemarkten zien, is uniek en omdat de beweging zo uitzonderlijk is, zal dit iets doen breken.
Drawdown table on the US Treasury Index | Source: Bloomberg and Saxo

Tabel met dalingen op de Amerikaanse Treasury Index | Bron: Bloomberg en Saxo De bied-laat spreads op de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF zijn ook gestaag gestegen gedurende enkele jaren. We zien geen paniekmodus zoals tijdens de beleidsfout rond de kerstvakantie van 2018 en de chaotische dagen van de Covid-pandemie, maar de gestaag stijgende spreads suggereren dat marktmakers in de obligatiemarkt het risico zien toenemen. We zouden op weg kunnen zijn naar een punt waarop iets echt breekt.

S&P 500-futures zijn 8% gedaald ten opzichte van hun hoogste niveau in juli, maar hebben zich enigszins hersteld in de handel van vandaag omdat de Amerikaanse obligatierendementen iets dalen ten opzichte van hun intraday-hoogtepunten. Aandelen worden natuurlijk beïnvloed door hogere rentetarieven, omdat elke verdere stijging leidt tot een grotere impact op de waardering van aandelen via de kosten van kapitaal, waarvan de delta hoger is dan de delta op de groei van de kasstromen.

Als we naar de volatiliteit kijken, is de VIX Index zelf nog niet overgeschakeld naar paniekmodus. De VIX-futures voorwaartse curve is de afgelopen tijd sterk afgevlakt na een van de langste periodes van contango (opwaarts hellend). Als de VIX-futurescurve een beetje in backwardation beweegt, zoals vanochtend het geval was, is dat niet kritiek. Het wordt kritiek als de VIX-voorwaartse curve sterk inverteert, omdat dit duidt op paniekhedging in het voorste deel van de curve. Het feit dat de VIX nog niet naar paniekmodus is overgeschakeld, suggereert dat er nog steeds neerwaartse risico's zijn voor de markten, omdat deze grotere bewegingen in de markten nooit stoppen totdat er iets breekt, en de VIX-voorwaartse curve laat zien dat er nog niets is gebroken.

S&P 500 continuous futures | Source: Saxo

Wat zijn de opties voor de belegger?

Het eerste om te erkennen is dat er niet één optie is die geschikt is voor alle beleggers. We hebben allemaal verschillende tijdshorizonten, rendementsdoelstellingen, spaarprofielen en risicoattitudes. De verschillende opties die beschikbaar zijn voor beleggers kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: eenvoudige en geavanceerde strategieën. De meer geavanceerde afdekkingsstrategieën omvatten opties en futures, waarover wordt gesproken in de macro-notitie van Steen en in sommige van de verschillende notities die we eerder hebben geschreven over afdekken (zie links in de volgende sectie).

Voor veel beleggers met een langere beleggingshorizon en een minder actieve benadering van de markt zijn enkele van de belangrijkste overwegingen als volgt:

  • Contanten. Er zijn twee manieren om na te denken over blootstelling aan contanten. 1) bestaande posities verkopen om blootstelling aan contanten te verhogen, of 2) stoppen met meer investeren en uw overtollige spaargeld in contanten laten rollen en geduldig wachten voordat u meer in de markt investeert. Beleggers moeten over het algemeen vermijden om volledig in contanten te gaan, omdat dit uw timingrisico vergroot - als u geluk had bij het uitstappen, moet u evenveel geluk hebben om weer in te stappen. Ik heb persoonlijk littekens om te bewijzen dat volledig in contanten gaan geen goed idee is. Naar 50% cash gaan is nog steeds een zeer defensieve positie in historisch perspectief, en het goede van geïnvesteerd zijn, is dat het psychologisch veel gemakkelijker is om weer marktrisico te vergroten.
  • Diversificatie. Veel particuliere beleggers hebben geconcentreerde portefeuilles, dus wanneer marktrisico's toenemen, is het belangrijk om concentratierisico te verminderen. Een optie is om uw topbezittingen te verminderen en de blootstelling over te brengen naar een ETF die de wereldwijde aandelenmarkt volgt - dit is zinvol als u op lange termijn wilt beleggen en de diversificatie wilt vergroten. Concentratierisico kan zich op vele manieren voordoen. Sommige mensen hebben 8 aandelen, maar het zijn allemaal technologieaandelen. In dit geval denk je dat je diversificatie hebt, maar in werkelijkheid ben je blootgesteld aan een klein aantal risico's. Beleggers moeten er dus voor zorgen dat ze niet te veel blootgesteld zijn aan een enkele sector.
  • Defensief versus cyclisch. Zoals we eerder in augustus schreven, nemen de risico's van stagflatie toe, evenals de risico's in cyclische sectoren. Historisch gezien is een scenario zoals stagflatie slecht voor technologie, financiën en onroerend goed. Defensieve sectoren zoals nutsbedrijven, energie, consumentengoederen en gezondheidszorg presteren doorgaans veel beter in een neergang, dus het is belangrijk voor beleggers om niet te veel blootgesteld te zijn aan cyclische sectoren en vooral technologieaandelen te vermijden.
  • Vermijd mega-caps. Een groot thema dit jaar is kunstmatige intelligentie, wat Amerikaanse megacap-aandelen heeft opgeblazen tot een niveau waarop er nu een aanzienlijk prestatieverschil is tussen een gelijk gewogen Amerikaanse aandelenindex en een marktkapitalisatie-gewogen index. Dit weerspiegelt de outperformance onder deze megacaps en dat kan snel veranderen als het sentiment verandert ten opzichte van technologie. Wat hebben we in het verleden geschreven over risicobeheer?

Hieronder hebben we eerdere notities opgesomd die we hebben geschreven over het afdekken van marktrisico's, wat op veel verschillende manieren kan worden gedaan. Hierboven hebben we enkele eenvoudige dingen uitgelegd en de meer geavanceerde strategieën worden hieronder gepresenteerd.

Beleggen met opties: Het hedgen van uw portefeuille door Koen Hoorelbeke. Legt out-of-the-money put-opties en VIX-call-opties uit.

Hoe uw portefeuille beheren in turbulente markttijden door Peter Siks. In dit artikel beschrijven we verschillende manieren om te reageren op de huidige marktomstandigheden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België