Wordt 2023 het jaar van waterstof? Wordt 2023 het jaar van waterstof? Wordt 2023 het jaar van waterstof?

Wordt 2023 het jaar van waterstof?

Aandelen
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  Waterstof wordt door velen gezien als de oplossing om de economie in het komende decennium koolstofvrij te maken, en waterstofgerelateerde aandelen zijn het jaar sterk begonnen dankzij verschillende grote orders in de industrie. Dit suggereert dat dit jaar wel eens de grote doorbraak voor waterstof zou kunnen zijn.


Waterstof is de snelste manier om continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen en tegelijkertijd de hernieuwbare energiebronnen te vergroten.

Ons best presterende beleggingsthema vorige week was het thema voor energieopslag dat met 10,2% steeg en daarmee deze portefeuille naar de op één na best presterende portefeuille van dit jaar katapulteerde. De grote stijgers waren vooral de brandstofcellen en waterstofbedrijven zoals Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power Systems, Nel en FuelCell Energy. Deze industrie heeft in het begin van het jaar heel wat grote orders binnengehaald, wat doet vermoeden dat 2023 het grote doorbraakjaar voor de industrie zou kunnen worden.

Wij hebben vorig jaar uitvoerig geschreven over de energiecrisis en meer bepaald over de stroomprijzen en het Europese probleem om continuïteit in de voorziening te waarborgen. Hernieuwbare energie is een intermitterende energiebron en naarmate het aandeel van hernieuwbare energie toeneemt, neemt de volatiliteit van de elektriciteitsprijzen toe, tenzij er een basis wordt aangelegd om het net en de prijzen te stabiliseren. Dat was voorheen kernenergie in Frankrijk en goedkoop gas uit Rusland. Met de corrosieproblemen in de Franse kerncentrales en de snel stijgende gasprijzen als gevolg van het lagere aanbod uit Rusland zijn de zorgen om continuïteit in de voorziening van Europa toegenomen. Nu de vraag naar elektrische voertuigen en lucht/water-warmtepompen snel toeneemt, zal ook de vraag naar elektriciteit snel toenemen. Dit zal het Europese net de komende jaren nog meer onder druk zetten. Schone waterstof geproduceerd uit overtollige hernieuwbare energie lijkt een goede kortetermijnoplossing, maar er zijn ook hogere kosten aan verbonden.

De ontwikkeling van kernenergie duurt te lang en de technologie voor fusie-energie is nog lang niet klaar voor commercialisering. Aardgas is duurder geworden en nu Rusland geen rol meer speelt, is het minder aantrekkelijk om aardgascentrales te gebruiken. Hernieuwbare energiecapaciteit kan sneller worden opgebouwd, maar lost het probleem om de continuïteit in de voorziening te waarborgen niet op. Maar met elektrolyzers kan overtollige energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt om waterstof uit water te splitsen. Deze schone waterstof kan dan worden opgeslagen en later worden verbrand in elektriciteitscentrales. Deze technologie zal duurder zijn dan de verbranding van gas als Russisch gas een rol zou spelen, maar het is misschien de enige oplossing op korte termijn om de elektriciteitsproductie in Europa koolstofvrij te maken.

Energieopslag zal steeds meer een sleuteltechnologie worden voor onze overgang naar een groenere samenleving, maar ook absoluut noodzakelijk naarmate meer delen van de economie geëlektrificeerd worden. Batterijfabrikanten zien nu al een massaal gebruik als gevolg van elektrische voertuigen en wij blijven zeer positief over die bedrijven en lithiummijnbouwers. Maar dit jaar zou het jaar kunnen zijn waarin waterstofgerelateerde aandelen hun grote doorbraak krijgen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België