Beleggen met opties - PepsiCo Covered Call Beleggen met opties - PepsiCo Covered Call Beleggen met opties - PepsiCo Covered Call

Beleggen met opties - PepsiCo Covered Call

Aandelen
Koen Hoorelbeke

Optiestrateeg

Samenvatting:  Dit artikel geeft een gedetailleerde analyse van de implementatie van een covered call strategie met PepsiCo, een consistente performer in de sector niet-duurzame consumptiegoederen. Dit artikel geeft een uitgebreid inzicht in hoe opties kunnen worden gebruikt om beleggingsrendementen te verbeteren, zelfs in een stagnerende markt. Het artikel is bedoeld voor zowel ervaren als nieuwe beleggers.


Na de recente kwartaalcijfers van PepsiCo, Inc. is er veel om optimistisch over te zijn. Het bedrijf rapporteerde een winst per aandeel (WPA) van $2,09, waarmee de prognose van $1,96 ruimschoots werd overtroffen. Daarnaast kwam de omzet van PepsiCo voor het kwartaal dat eindigde in juni 2023 uit op $22,32 miljard, waarmee de prognose van $21,72 miljard werd overtroffen. Deze robuuste cijfers benadrukken de sterke prestaties en het groeipotentieel van het bedrijf.

Als beleggers zijn we voortdurend op zoek naar strategieën om te profiteren van dergelijke positieve ontwikkelingen, terwijl we ons ook indekken tegen mogelijke neerwaartse marktfluctuaties. Eén zo'n strategie is de Covered Call optie, waarmee we inkomsten kunnen genereren uit optiepremies terwijl we mogelijk kunnen profiteren van een koersstijging van het aandeel. In dit artikel gaan we dieper in op een gedetailleerde analyse van een Covered Call strategie voor PepsiCo, onderzoeken we het potentiële rendement, de risico's en hoe deze strategie kan passen in een bredere beleggingsportefeuille.

Deze trade setup is een Covered Call strategie op PepsiCo, Inc. (PEP). Hier is een uitsplitsing van de trade:

1. Onderliggende waarde: De onderliggende waarde van deze trade is PepsiCo, Inc. (PEP). De laatst verhandelde koers van PEP is $187,53.

2. Covered Call Strategie: De strategie bestaat uit het verkopen van een calloptie terwijl je de onderliggende waarde bezit. Dit staat bekend als een covered call strategie. Het doel is om inkomsten te genereren (de premie ontvangen uit de verkoop van de call) terwijl je mogelijk het aandeel verkoopt als de koers boven de uitoefenprijs stijgt.

3. Details van de optie: De calloptie die wordt verkocht heeft een uitoefenprijs van $190 en loopt af op 4 augustus 2023. Dit betekent dat als de koers van PEP op de expiratiedatum boven $190 is, de optie kan worden uitgeoefend en u uw PepsiCo aandelen voor $190 per stuk zou moeten verkopen. Als u uw aandelen echter niet wilt verkopen en de koers boven de uitoefenprijs ligt als de expiratiedatum nadert, hebt u de optie om uw positie te "rollen". Dit houdt in dat je de huidige calloptie terugkoopt en een andere verkoopt met een latere vervaldatum en mogelijk een hogere uitoefenprijs. Dit kan extra premie-inkomsten genereren en het aandeel meer tijd geven om mogelijk in waarde te stijgen.

4. Premie: De ontvangen premie van de verkoop van de calloptie is $ 165. Dit is het inkomen uit de handel. Dit is de opbrengst van de handel, die je mag houden ongeacht wat er gebeurt met de koers van PEP.

5. Breakeven punt: Het breakeven punt voor deze transactie is $191,65. Dit wordt berekend als de uitoefenprijs plus de ontvangen premie gedeeld door het aantal aandelen. Als de koers van PEP bij expiratie boven dit niveau ligt, zal de handel zijn maximale winst behalen.

6. Risico: Het maximale risico bij een covered call strategie is als de aandelenkoers aanzienlijk daalt. De premie die wordt ontvangen uit de verkoop van de calloptie biedt echter enige bescherming tegen neerwaartse risico's.

7. Waarschijnlijkheid van winst: De kans op winst bij deze transactie, gebaseerd op de delta van de optiepositie, is 64,55%.

8. Delta en Theta: Delta is -0,3545, wat betekent dat de prijs van de optie naar verwachting zal dalen met $0,3545 voor elke $1 stijging van de prijs van PEP. Theta is 0,0488, wat betekent dat de optieprijs naar verwachting elke dag met $0,0488 zal dalen, als alle andere factoren gelijk blijven. Dit zijn maatstaven voor respectievelijk de gevoeligheid van de optie voor veranderingen in de aandelenprijs en het tijdsverloop.

9. De opbrengst berekenen:

De opbrengst van de premie kan worden berekend als een rendement op het kapitaal dat is geïnvesteerd in de onderliggende aandelen. Dit is hoe je het kunt berekenen:

    1. Geïnvesteerd kapitaal: Het geïnvesteerde kapitaal in de onderliggende aandelen is de prijs van de aandelen vermenigvuldigd met het aantal aandelen. In dit geval is het 100 aandelen * $187,53/aandeel = $18.753.

    2. Inkomsten uit premie: De inkomsten uit de premie zijn $165.

    3.  Opbrengst: De opbrengst is de opbrengst van de premie gedeeld door het geïnvesteerde kapitaal, uitgedrukt als percentage. De opbrengst is dus ($165 / $18.753) * 100 = 0,88%. 

Dit is echter de opbrengst voor de periode van 22 dagen tot de expiratie van de optie. Als u dit rendement op jaarbasis wilt berekenen om het te vergelijken met andere jaarlijkse rendementen, kunt u dat als volgt doen:

Rendement op jaarbasis: Om het rendement op jaarbasis te berekenen, bereken je eerst het aantal periodes van 22 dagen in een jaar, namelijk 365 / 22 = 16,59 periodes. Vervolgens vermenigvuldigt u de opbrengst van één periode met het aantal perioden in een jaar. Het rendement op jaarbasis is dus 0,88% * 16,59 = 14,6%.

Het rendement voor deze gedekte call strategie is dus 0,88% voor de periode van 22 dagen, of 14,6% op jaarbasis.

Let op:
- dit is een vereenvoudigde berekening en de werkelijke resultaten kunnen variëren op basis van verschillende factoren.
- Het verkopen van gedekte calls kan inkomsten genereren, maar het beperkt ook uw opwaarts potentieel omdat u uw aandelen mogelijk moet verkopen als de prijs boven de uitoefenprijs stijgt. Het is belangrijk dat je je goed voelt bij deze afweging voordat je een gedekte call strategie implementeert.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België