Beleggen met opties - Microsoft covered call Beleggen met opties - Microsoft covered call Beleggen met opties - Microsoft covered call

Beleggen met opties - Microsoft covered call

Aandelen
Koen Hoorelbeke

Optiestrateeg

Samenvatting:  De financiële markten staan deze week bol van de activiteiten, met belangrijke nieuwsfeiten zoals het rentebesluit van de Federal Reserve en de werkeloosheidsclaims in het verschiet. Daarnaast worden er winstrapporten verwacht van grote techbedrijven en andere marktspelers, waaronder Microsoft, Google, Amazon, Visa en nog veel meer. Dit artikel onderzoekt een covered call strategie die kan worden gebruikt om het rendement van bestaande Microsoftposities te optimaliseren.


De verwachtingen voor het winstrapport van Microsoft zijn hooggespannen. Het aandeel heeft de afgelopen maanden een opmerkelijke rally doorgemaakt. Vorige week nog stuwde de aankondiging van een maandelijks bedrag van $30 voor de aankomende Copilot AI-service het aandeel naar meer dan $360, voordat het terugviel naar ongeveer $344. Deze koersschommeling heeft geresulteerd in een sterke stijging van de aandelenkoers.

Deze prijsschommelingen hebben geleid tot een hoge volatiliteit van het aandeel Microsoft. De huidige Implied Volatility (IV) staat op 58,60%, met een IV-percentiel van 82%. Dit geeft aan dat de volatiliteit van het aandeel in het afgelopen jaar 82% van de tijd lager was.

Als u Microsoft-aandelen bezit, kunt u uw rendement verhogen door covered calls te verkopen. Voor elke 100 aandelen die u bezit, kunt u één call contract verkopen en zo een extra premie verdienen. Het volgende is een voorbeeld van een dergelijke covered call strategie.

Belangrijke opmerking: de strategieën en voorbeelden in dit artikel zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze zijn bedoeld als hulp bij het vormen van uw denkproces en mogen niet worden gekopieerd of geïmplementeerd zonder zorgvuldige overweging. Elke belegger of trader moet zijn eigen due diligence uitvoeren en rekening houden met zijn unieke financiële situatie, risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen voordat hij beslissingen neemt. Onthoud dat beleggen op de aandelenmarkt risico's met zich meebrengt en dat het cruciaal is om weloverwogen beslissingen te nemen.

Deze trade setup is een Covered Call strategie op Microsoft Corporation (MSFT). Hier is een uitsplitsing van de trade:

1. Onderliggende waarde: De onderliggende waarde van deze transactie is Microsoft Corporation (MSFT:xnas). De laatst verhandelde prijs van MSFT was $343.77 afgelopen vrijdag, 21 juli 2023.

2. Covered Call Strategie: De strategie houdt in dat u een calloptie verkoopt terwijl u de onderliggende waarde bezit. Dit staat bekend als een gedekte call strategie. Het doel is om inkomsten te genereren (de premie ontvangen uit de verkoop van de call) terwijl u mogelijk het aandeel verkoopt als de koers boven de uitoefenprijs stijgt.

3. Details van de optie: De calloptie die verkocht wordt heeft een uitoefenprijs van $360 en loopt af op 11 augustus 2023. Dit betekent dat als de koers van MSFT op de expiratiedatum boven de $360 noteert, de optie kan worden uitgeoefend en u uw Microsoft-aandelen moet verkopen voor $360 per stuk. Als u uw aandelen echter niet wilt verkopen en de koers boven de uitoefenprijs ligt wanneer de expiratiedatum nadert, hebt u de optie om uw positie te "rollen". Dit houdt in dat u uw huidige calloptie terugkoopt en een andere verkoopt met een latere expiratiedatum en mogelijk een hogere uitoefenprijs. Dit kan extra premie-inkomsten genereren en het aandeel meer tijd geven om mogelijk in waarde te stijgen.

4. Premie: De ontvangen premie van de verkoop van de calloptie is $620. Dit is het inkomen uit de handel, dat u mag houden ongeacht wat er gebeurt met de koers van MSFT.

5. Breakeven Punt: Het breakeven punt voor deze handel is $366,20. Dit wordt berekend als de uitoefenprijs plus de ontvangen premie gedeeld door het aantal aandelen. Als de koers van MSFT op de expiratie boven dit niveau ligt, dan zal de handel zijn maximale winst behalen.

6. Risico: Het maximale risico bij een gedekte call strategie is als de aandelenkoers aanzienlijk daalt. De premie die wordt ontvangen uit de verkoop van de calloptie biedt echter enige bescherming tegen neerwaartse risico's.

7. Het rendement berekenen:

Het rendement van de premie kan worden berekend als een rendement op het kapitaal dat is geïnvesteerd in de onderliggende aandelen. Dit is hoe u het kunt berekenen:

    1.  Geïnvesteerd kapitaal: Het geïnvesteerde kapitaal in de onderliggende aandelen is de prijs van de aandelen vermenigvuldigd met het aantal aandelen. In het geval van 1 callcontract zijn dat 100 aandelen tegen $343,77 per stuk, dus het geïnvesteerde kapitaal is $34.377.

    2.  Rendement: De opbrengst is de ontvangen premie gedeeld door het geïnvesteerde kapitaal. In dit geval is het $620 / $34.377 = 1,80%.

Dit is echter het rendement voor de periode van 18 dagen tot de expiratie van de optie. Als u dit rendement op jaarbasis wilt berekenen om het te vergelijken met andere jaarlijkse rendementen, kunt u dat als volgt doen:

Rendement op jaarbasis: Om het rendement op jaarbasis te berekenen, berekent u eerst het aantal perioden van 18 dagen in een jaar, namelijk 365 / 18 = 20,28 perioden. Vervolgens vermenigvuldigt u de opbrengst van één periode met het aantal perioden in een jaar. Het rendement op jaarbasis is dus 1,80% * 20,28 = 36,50%.

Het rendement voor deze gedekte call strategie is dus 1,80% voor de periode van 18 dagen, of 36,5% op jaarbasis.

Let op:
- dit is een vereenvoudigde berekening en de werkelijke resultaten kunnen variëren op basis van verschillende factoren.
- Het verkopen van gedekte calls kan inkomsten genereren, maar het beperkt ook uw opwaarts potentieel omdat u uw aandelen mogelijk moet verkopen als de koers boven de uitoefenprijs stijgt. Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij deze afweging voordat u een gedekte call strategie implementeert.
- Als u een definitieve kijk hebt op het traject dat MSFT zal afleggen, kan het een winstgevende zet zijn om te handelen vóór de aankondiging van de winst. Dit komt door de verhoogde impliciete volatiliteit, wat resulteert in een hogere premie om te innen. Als u echter onzeker bent, kan het verstandig zijn om af te wachten tot net na de bekendmaking van de winst en dan nieuwe uitoefenniveaus te overwegen. Hoewel u misschien wat optiewaarde verliest door de volatiliteitsdaling, kunt u zich in een zekerdere positie bevinden als Microsoft een aanzienlijke "gap-up" meemaakt.

Deze strategie kan goed passen bij beleggers die bullish zijn op Microsoft op de korte termijn en op zoek zijn naar extra inkomsten uit hun belegging. Zoals altijd is het belangrijk om uw risicotolerantie en beleggingsdoelen in overweging te nemen voordat u een nieuwe strategie implementeert.

Options Overview by barchart.com

Opties zijn complexe, risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en, in veel toepassingen, een hoge risicoacceptatie. Wij raden u aan om voordat u in opties belegt u goed te informeren over de werking en de risico's. In de Voorwaarden van Saxo Bank vindt u hierover meer informatie in de Belangrijke Informatie Opties, Futures, Margin en Tekortprocedure. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële Informatie Document raadplegen van de optie waarin u wilt beleggen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België