Beleggen met opties - Apple, van dichtbij en ... covered of directioneel Beleggen met opties - Apple, van dichtbij en ... covered of directioneel Beleggen met opties - Apple, van dichtbij en ... covered of directioneel

Beleggen met opties - Apple, van dichtbij en ... covered of directioneel

Aandelen
Koen Hoorelbeke

Optiestrateeg

Samenvatting:  In onze laatste analyse duiken we in de strategische handel van opties in de aanloop naar de langverwachte winstaankondiging van Apple. We bespreken een covered call strategie voor beleggers die bullish zijn voor Apple op de lange termijn en twee directionele strategieën - een Bullish Debit Call Spread en een Bearish Credit Call Spread - op maat gemaakt voor degenen met een definitieve kijk op de koers van Apple.


Beleggen met opties - Apple, van dichtbij en ... covered of directioneel

Strategie bepalen met opties in de aanloop naar de winstaankondiging van Apple

Zoals het gezegde luidt: an apple a day keeps the doctor away. Voor veel beleggers zijn aandelen van Apple Inc. (AAPL) dit jaar zeker een gezonde aanvulling geweest op hun portefeuille. Met de langverwachte driemaandelijkse winstaankondiging in het verschiet, is het tijd om de prestaties van de techgigant nader te bekijken en wat dit zou kunnen betekenen voor onze optiestrategieën.

Sinds het begin van het jaar heeft Apple een flinke opmars gemaakt, waarbij het de verwachtingen heeft getrotseerd en zijn sectorgenoten heeft overtroffen. Beginnend op een bescheiden $124,17 per aandeel op 3 januari 2023, heeft Apple zijn aandelenwaarde zien stijgen tot een indrukwekkende $ 195,83 bij het sluiten van afgelopen vrijdag, 28 juli 2023. Deze opmerkelijke groei, die neerkomt op een stijging van bijna 58% in slechts zeven maanden, heeft de aandacht getrokken van handelaren en beleggers wereldwijd.

Nu de volgende winstaankondiging nadert, rijzen er grote vragen: Zal Apple dit fantastische opwaartse traject voortzetten of ligt er een correctie in het verschiet? Nog belangrijker voor de optiehandelaren onder ons: hoe kunnen we een strategie opstellen om te profiteren van de potentiële volatiliteit rond deze winstaankondiging?

In dit artikel duiken we in de details van verschillende optiestrategieën, waaronder covered calls en directionele trades. Deze strategieën kunnen traders manieren bieden om te profiteren van de aankomende winstaankondiging, of ze nu bullish of bearish zijn over de vooruitzichten van Apple. Laten we eraan beginnen.

Belangrijke opmerking: de strategieën en voorbeelden in dit artikel zijn puur voor educatieve doeleinden. Ze zijn bedoeld om u te helpen bij het vormen van uw denkproces en mogen niet worden gekopieerd of geïmplementeerd zonder zorgvuldige overweging. Elke belegger of trader moet zijn eigen due diligence uitvoeren en rekening houden met zijn unieke financiële situatie, risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen voordat hij beslissingen neemt. Onthoud dat beleggen op de aandelenmarkt risico's met zich meebrengt en dat het cruciaal is om weloverwogen beslissingen te nemen.

 

Een covered call voor bezitters van Apple-aandelen

De eerste strategie die we gaan behandelen is een covered call. Voor beleggers die al Apple-aandelen bezitten, kan dit een extra rendement zijn op een bestaande positie. Deze covered call in het bijzonder is niet voor alle bezitters van Apple-aandelen. Het is een trade setup voor diegenen die bullish zijn op Apple op de langere termijn, maar die geloven dat de koers zich een paar weken zal accumuleren op het huidige niveau en pas daarna een significante beweging zal maken (omhoog of omlaag).

1. Onderliggende waarde: De onderliggende waarde voor deze handel is Apple Inc. (AAPL:xnas). De laatst verhandelde prijs van AAPL was $ 195,83 afgelopen vrijdag, 28 juli 2023.

2. Covered Call Strategie: De strategie bestaat uit het verkopen van een calloptie terwijl u de onderliggende waarde bezit, bekend als een covered call strategie. Het doel is om inkomsten te genereren uit de premie die wordt ontvangen uit de verkoop van de call terwijl u mogelijk het aandeel verkoopt als de prijs boven de uitoefenprijs stijgt.

3. Details van de optie: De calloptie die wordt verkocht heeft een uitoefenprijs van $200 en loopt af op 18 augustus 2023. Dit betekent dat als de koers van AAPL op de expiratiedatum boven de $200 staat, de optie kan worden uitgeoefend en u uw Apple aandelen zou moeten verkopen voor $200 per stuk. Als u uw aandelen echter niet wilt verkopen en de prijs boven de uitoefenprijs ligt wanneer de expiratiedatum nadert, hebt u de optie om uw positie te "rollen", wat inhoudt dat u de huidige calloptie terugkoopt en een andere verkoopt met een latere expiratiedatum en mogelijk een hogere uitoefenprijs. Dit kan extra premie-inkomsten genereren en het aandeel meer tijd geven om mogelijk in waarde te stijgen.

4. Premie: De premie die wordt ontvangen uit de verkoop van de calloptie is $2,62 per aandeel of $262 per contract (ervan uitgaande dat 1 contract overeenkomt met 100 aandelen). Dit is de opbrengst van de transactie, die u mag houden ongeacht wat er gebeurt met de koers van AAPL.

5. Breakeven punt: Het break-even punt voor deze transactie is de aandelenprijs minus de ontvangen premie. Het is dus $ 195,83 - $ 2,62 = $ 193,21. Als de koers van AAPL op de expiratiedatum boven dit niveau ligt, is de transactie winstgevend.

6. Risico: Het maximale risico bij een covered call strategie is als de aandelenkoers aanzienlijk daalt. De premie die wordt ontvangen uit de verkoop van de calloptie biedt echter enige bescherming tegen neerwaartse risico's.

7. Het rendement berekenen:

  1. Geïnvesteerd kapitaal: Het geïnvesteerde kapitaal in de onderliggende aandelen is de prijs van de aandelen vermenigvuldigd met het aantal aandelen. In het geval van 1 callcontract zijn dat 100 aandelen tegen $195,83 per stuk, dus het geïnvesteerde kapitaal is $19.583.
  2. Rendement: De opbrengst is de ontvangen premie gedeeld door het geïnvesteerde kapitaal. In dit geval is het $262 / $19.583 = 1,34%.

Dit is echter het rendement voor de periode van 18 dagen tot de expiratie van de optie. Als u dit rendement op jaarbasis wilt berekenen om het te vergelijken met andere jaarlijkse rendementen, kunt u dat als volgt doen:

Rendement op jaarbasis: Om het rendement op jaarbasis te berekenen, berekent u eerst het aantal perioden van 18 dagen in een jaar, namelijk 365 / 18 = 20,28 perioden. Vervolgens vermenigvuldig je de opbrengst van één periode met het aantal perioden in een jaar. Het rendement op jaarbasis is dus 1,34% * 20,28 = 27,17%.

Het rendement voor deze gedekte call strategie is dus 1,34% voor de periode van 18 dagen, of 27,17% op jaarbasis.

Let op:

  • Dit is een vereenvoudigde berekening en de werkelijke resultaten kunnen variëren op basis van verschillende factoren.
  • Het verkopen van gedekte calls kan inkomsten genereren, maar het beperkt ook uw opwaarts potentieel omdat u uw aandelen mogelijk moet verkopen als de prijs boven de uitoefenprijs stijgt. Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij deze afweging voordat u een covered call strategie implementeert.
  • Als u een definitieve kijk hebt op het traject dat AAPL zal volgen, zou het initiëren van een trade vóór de winstaankondiging een winstgevende zet kunnen zijn. Dit komt door de hogere impliciete volatiliteit, wat resulteert in een hogere premie om te innen. Als u echter onzeker bent, kan het verstandig zijn om te wachten tot net na de bekendmaking van de winst en dan nieuwe uitoefenniveaus te overwegen. Hoewel u misschien wat optiewaarde verliest door de volatiliteitsdaling, kunt u zich in een veiligere positie bevinden als Apple een aanzienlijke "gap-up" meemaakt.
 

Richtinggevoelige strategieën: een bullish debit call spread en een bearish credit call spread

Als u een sterke directionele kijk hebt op de koers die de aandelenkoers van Apple de komende weken zal volgen, kunt u deze 2 "opties" (woordspeling bedoeld) overwegen:

1) een Bullish Debit Call Spread.

  • Verkopen om AAPL 15-Sep-23 210 Call te openen
  •  Kopen om AAPL 15-Sep-23 190 Call te openen

1. Strategie: U kijkt naar een Bullish Debit Call Spread op Apple Inc. (AAPL). Dit houdt in dat u een calloptie koopt en tegelijkertijd een andere calloptie verkoopt met een hogere uitoefenprijs op dezelfde onderliggende waarde en met dezelfde vervaldatum. U zou deze strategie kunnen gebruiken wanneer u een gematigde stijging verwacht van de prijs van de onderliggende waarde, die in dit geval AAPL is.

2. Handelsopzet: In deze specifieke setup koopt u een calloptie op AAPL met een uitoefenprijs van $190 en verkoopt u een calloptie met een uitoefenprijs van $210. Beide opties vervallen op 15 september 2023.

3. Premie en risico: Het nettobedrag dat u betaalt is $7,70 per aandeel, wat de kosten zijn van de lange call minus de ontvangen premie voor de korte call. Dit resulteert in een totale kostprijs van $770 per contract aangezien elk contract 100 aandelen vertegenwoordigt.    Dit is ook het maximale risico van uw transactie. Je maximale winstpotentieel is $1230 per contract, berekend als het verschil tussen de uitoefenprijzen ($20) minus de netto betaalde debet ($7,70), vermenigvuldigd met 100.

4. Breakeven punt: Uw breakeven punt bij expiratie is $197,70. Dit wordt berekend door de lagere uitoefenprijs en de netto betaalde debet op te tellen.

5. Kans op winst (POP): De geschatte POP is 31,43%. Dit is een ruwe schatting van de kans dat de positie winstgevend zal zijn op expiratie, gebaseerd op de delta van de positie.

6. Implied Volatility (IV) Rank: De IV Rank geeft aan waar de huidige impliciete volatiliteit staat ten opzichte van de hoogste en laagste niveaus van het afgelopen jaar. Het helpt u te identificeren of opties momenteel duur of goedkoop zijn. Een hoge IV rang geeft aan dat opties duurder zijn, en een lage IV rang geeft aan dat opties goedkoper zijn.

7. Dagen tot vervaldatum (DTE): Er zijn nog 46 dagen te gaan tot de opties aflopen.

Onthoud dat deze handelsopzet winst kan opleveren als AAPL licht stijgt, maar dat er ook risico aan verbonden is. Het maximale verlies, dat gelijk is aan de betaalde premie, zou optreden als AAPL lager is dan $190 bij expiratie. Het is belangrijk om deze factoren en je eigen risicotolerantie in overweging te nemen voordat je in deze handel stapt. Zorg er altijd voor dat elke handel die je aangaat in lijn is met je algemene beleggingsstrategie en financiële doelen.

 
 

2) een dalende Credit Call Spread

Als u gelooft dat de prijs van Apple aandelen in de komende anderhalve maand lager zal worden, kunt u een bearish credit call spread overwegen. De huidige IV Rank van ongeveer 18,60% is een beetje laag om premie te verkopen. Maar omdat er een lichte CALL skew is (wat betekent dat callopties duurder zijn in vergelijking met equidistante putopties), kan het een goede strategie zijn om dit te gebruiken.

1. Strategie: De strategie die u overweegt is een Bearish Credit Call Spread op Apple Inc. (AAPL). Hierbij verkoopt u een calloptie en koopt u een andere calloptie met een hogere uitoefenprijs op dezelfde onderliggende waarde en met dezelfde vervaldatum. U zou deze strategie moeten gebruiken wanneer u een gematigde daling verwacht in de prijs van de onderliggende waarde, AAPL in dit geval.

2. Trade Setup: In deze specifieke setup verkoopt u om een call optie op AAPL te openen met een uitoefenprijs van $190 en koopt u om een call optie te openen met een uitoefenprijs van $200. Beide opties vervallen op 15 september 2023.

3. Premie en risico: U ontvangt een nettopremie van $5,80 per aandeel. Dit vertaalt zich in een credit van $580 per contract (aangezien elk contract 100 aandelen vertegenwoordigt), wat ook de maximale winst voor de transactie is. Het maximale risico is $420 per contract. Dit wordt berekend als het verschil tussen de uitoefenprijzen ($10) minus de ontvangen nettopremie ($5,80), vermenigvuldigd met 100.

4. Breakeven punt: Uw breakeven punt bij expiratie is $ 195,80. Dit wordt berekend door de lagere uitoefenprijs en de ontvangen nettopremie bij elkaar op te tellen.

5. Kans op winst (POP): De geschatte POP is 31,49%. Dit is een ruwe schatting van de kans dat de positie winstgevend zal zijn op expiratie, gebaseerd op de delta van de positie.

6. Impliciete Volatiliteit (IV) Rank: De IV Rank voor AAPL is 18,60%. Hoewel dit relatief laag is en meestal niet ideaal voor het verkopen van opties, maakt de lichte call skew voor AAPL opties deze strategie nog steeds potentieel winstgevend. De call skew betekent dat call opties duurder zijn in vergelijking met equidistante put opties.

7. Dagen tot expiratie (DTE): Er zijn nog 46 dagen te gaan tot de opties aflopen.

Hoewel deze handelsopzet winst zou kunnen opleveren als AAPL matig daalt of onder $190 blijft, brengt het ook risico met zich mee. Het maximale verlies, dat het verschil is tussen de uitoefenprijzen min de ontvangen premie, zou optreden als AAPL op de expiratiedatum boven $ 200 staat. Het is belangrijk om deze factoren en uw eigen risicotolerantie in overweging te nemen voordat u in deze handel stapt. Zorg er altijd voor dat elke handel die u aangaat in lijn is met uw algemene beleggingsstrategie en financiële doelen.

Overzicht opties door barchart.com

Onthoud dat het bij opties niet gaat om het wedden op de toekomst, maar om het bepalen van een strategie.


Opties zijn complexe, risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en, in veel toepassingen, een hoge risicoacceptatie. Wij raden u aan om voordat u in opties belegt u goed te informeren over de werking en de risico's. In de Voorwaarden van Saxo Bank vindt u hierover meer informatie in de Belangrijke Informatie Opties, Futures, Margin en Tekortprocedure. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële Informatie Document raadplegen van de optie waarin u wilt beleggen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België