Dokumentacja — wytyczne


NISKIE (+ karta kredytowa)

Dokument potwierdzający tożsamość 

Zawierający imię, nazwisko, unikalny numer identyfikacyjny, zdjęcie i podpis. Może to być jeden z następujących dokumentów:

  • Paszport
  • Prawo jazdy
  • Dowód tożsamości

Dokument musi być:

  • Aktualny i ważny
  • Wydany przez organ administracji rządowej

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Zawierający adres zameldowania (imię, nazwisko, adres, miejscowość i kraj zamieszkania). Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania nie może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym tożsamość — wymagane są 2 różne dokumenty. Może to być jeden z następujących dokumentów:

  • Deklaracja podatkowa lub wyciąg bankowy (sporządzone w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
  • Karta ubezpieczenia społecznego lub medycznego wydana przez organ administracji rządowej
  • Dowód tożsamości
  • Rachunek za media (rachunek za elektryczność, gaz, Internet stacjonarny, telefon stacjonarny — wystawione w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Rachunek taki musi dotyczyć usługi, która jest fizycznie dostarczana pod wskazany adres zamieszkania
  • Potwierdzenie adresu wydane przez miejscowy urząd miasta lub gminy nie dawniej niż 6 miesięcy temu

Zasilenie kartą kredytową

Minimalna kwota zasilenia umożliwiająca otworzenie rachunku w Saxo wynosi 2000 USD. Jeśli chcesz dokonać zasilenia rachunku ze środków karty kredytowej, prześlij zdjęcie awersu karty (na dowód, że jesteś posiadaczem danej karty).

Ważne:
Ze względów bezpieczeństwa należy zasłonić cyfry wskazane literą X:  0000 00XX XXXX 0000  (widocznych powinno być jedynie 6 pierwszych cyfr oraz 4 ostatnie cyfry).

ŚREDNIE (+ karta kredytowa)

Dokument potwierdzający tożsamość

Zawierający imię, nazwisko, unikalny numer identyfikacyjny, zdjęcie i podpis. Może to być jeden z następujących dokumentów:

  • Paszport
  • Prawo jazdy
  • Dowód tożsamości

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Zawierający adres zameldowania (imię, nazwisko, adres, miejscowość i kraj zamieszkania). Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania nie może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym tożsamość — wymagane są 2 różne dokumenty. Może to być jeden z następujących dokumentów:

  • Deklaracja podatkowa (sporządzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
  • Karta ubezpieczenia społecznego lub medycznego wydana przez organ administracji rządowej
  • Dowód tożsamości
  • Potwierdzenie adresu wydane przez miejscowy urząd miasta lub gminy nie dawniej niż 6 miesięcy temu

Dokument potwierdzający tożsamość lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być: 

  • Aktualny i ważny
  • Wydany przez organ administracji rządowej

Zasilenie kartą kredytową

Minimalna kwota zasilenia umożliwiająca otworzenie rachunku w Saxo wynosi 2000 USD. Jeśli chcesz dokonać zasilenia rachunku ze środków karty kredytowej, prześlij zdjęcie awersu karty (na dowód, że jesteś posiadaczem danej karty) wraz z poświadczoną kopią dowodu tożsamości.
Ważne: Ze względów bezpieczeństwa należy zasłonić cyfry wskazane literą X:  0000 00XX XXXX 0000 
Widocznych powinno być jedynie 6 pierwszych cyfr oraz 4 ostatnie cyfry.

Organy mogące poświadczyć taki dokument: ambasada, notariusz, biegły rewident, prawnik (zarejestrowany w National Bar Association lub Legal 500), pracownik Saxo Bank.

ŚREDNIE (wyjątki: Katar, Bahrajn, ZEA, Arabia Saudyjska, Jordania i Oman)

Dokument potwierdzający tożsamość 

Zawierający imię, nazwisko, unikalny numer identyfikacyjny, zdjęcie i podpis. Uwaga: wymagane są 2 formy poświadczenia tożsamości. Może to być jeden z następujących dokumentów: 

  • Paszport
  • Prawo jazdy
  • Dowód tożsamości 

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania 

Zawierający adres zameldowania (imię, nazwisko, adres, miejscowość i kraj zamieszkania). Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania nie może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym tożsamość — wymagane są 3 różne dokumenty (2 dowody tożsamości + 1 dokument potwierdzający miejsce zamieszkania). Może to być jeden z następujących dokumentów: 

  • Deklaracja podatkowa (sporządzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
  • Karta ubezpieczenia społecznego lub medycznego wydana przez organ administracji rządowej
  • Dowód tożsamości.  
  • Dokument potwierdzający tożsamość lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być:
  • Aktualny i ważny
  • Wydany przez organ administracji rządowej

Jeśli wyżej wymienione dokumenty wystawiane przez organy administracji rządowej nie istnieją w danym kraju, należy przedstawić jeden z następujących dokumentów:

  • Umowa najmu wystawiona na klienta
  • Pismo potwierdzające zatrudnienie (sporządzone w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
  • Wyciąg bankowy sporządzony (w ciągu ostatnich 6 miesięcy) przez organ administracji rządowej lub podmiot uznawany przez władze
  • Oświadczenie dotyczące korzystania z mediów sporządzone (w ciągu ostatnich 6 miesięcy) przez organ administracji rządowej lub podmiot uznawany przez władze

ŚREDNIO-WYSOKIE

Dokument potwierdzający tożsamość

Zawierający imię, nazwisko, unikalny numer identyfikacyjny, zdjęcie i podpis. Może to być jeden z następujących dokumentów:

  • Paszport
  • Prawo jazdy
  • Dowód tożsamości

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Zawierający adres zameldowania (imię, nazwisko, adres, miejscowość i kraj zamieszkania). Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania nie może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym tożsamość — wymagane są 2 różne dokumenty. Może to być jeden z następujących dokumentów:

  • Deklaracja podatkowa (sporządzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
  • Karta ubezpieczenia społecznego lub medycznego wydana przez organ administracji rządowej
  • Dowód tożsamości

Dokument potwierdzający tożsamość lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być:

  • Aktualny i ważny
  • Wydany przez organ administracji rządowej
  • Poświadczoną kopią oryginalnego dokumentu. Organy mogące poświadczyć takie dokumenty: ambasada, notariusz, biegły rewident, prawnik (zarejestrowany w National Bar Association lub Legal 500), pracownik Saxo Bank (fizycznie obecny), licencjonowane instytucje finansowe (banki) z domicylem w kraju zamieszkania wnioskodawcy/klienta. Poświadczenie musi być wystawione w ciągu 6 minionych miesięcy; organ wystawiający nie może być tożsamy z organem poświadczającym dokument.