Dokumentacja — wytyczne

NISKIE (+ karta kredytowa)

Dokument potwierdzający tożsamość 

Zawierający imię, nazwisko, unikalny numer identyfikacyjny, zdjęcie i podpis. Może to być jeden z następujących dokumentów:

 • Paszport
 • Prawo jazdy
 • Dowód tożsamości

Dokument musi być:

 • Aktualny i ważny
 • Wydany przez organ administracji rządowej

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Zawierający adres zameldowania (imię, nazwisko, adres, miejscowość i kraj zamieszkania). Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania nie może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym tożsamość — wymagane są 2 różne dokumenty. Może to być jeden z następujących dokumentów:

 • Deklaracja podatkowa lub wyciąg bankowy (sporządzone w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub medycznego wydana przez organ administracji rządowej
 • Dowód tożsamości
 • Rachunek za media (rachunek za elektryczność, gaz, Internet stacjonarny, telefon stacjonarny — wystawione w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Rachunek taki musi dotyczyć usługi, która jest fizycznie dostarczana pod wskazany adres zamieszkania
 • Potwierdzenie adresu wydane przez miejscowy urząd miasta lub gminy nie dawniej niż 6 miesięcy temu

Zasilenie kartą kredytową

Minimalna kwota zasilenia umożliwiająca otworzenie rachunku w Saxo wynosi 2000 EUR. Jeśli chcesz dokonać zasilenia rachunku ze środków karty kredytowej, prześlij zdjęcie awersu karty (na dowód, że jesteś posiadaczem danej karty).

Ważne:
Ze względów bezpieczeństwa należy zasłonić cyfry wskazane literą X:  0000 00XX XXXX 0000  (widocznych powinno być jedynie 6 pierwszych cyfr oraz 4 ostatnie cyfry).

ŚREDNIE (+ karta kredytowa)

Dokument potwierdzający tożsamość

Zawierający imię, nazwisko, unikalny numer identyfikacyjny, zdjęcie i podpis. Może to być jeden z następujących dokumentów:

 • Paszport
 • Prawo jazdy
 • Dowód tożsamości

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Zawierający adres zameldowania (imię, nazwisko, adres, miejscowość i kraj zamieszkania). Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania nie może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym tożsamość — wymagane są 2 różne dokumenty. Może to być jeden z następujących dokumentów:

 • Deklaracja podatkowa (sporządzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub medycznego wydana przez organ administracji rządowej
 • Dowód tożsamości
 • Potwierdzenie adresu wydane przez miejscowy urząd miasta lub gminy nie dawniej niż 6 miesięcy temu

Dokument potwierdzający tożsamość lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być: 

 • Aktualny i ważny
 • Wydany przez organ administracji rządowej

Zasilenie kartą kredytową

Minimalna kwota zasilenia umożliwiająca otworzenie rachunku w Saxo wynosi 2000 EUR. Jeśli chcesz dokonać zasilenia rachunku ze środków karty kredytowej, prześlij zdjęcie awersu karty (na dowód, że jesteś posiadaczem danej karty) wraz z poświadczoną kopią dowodu tożsamości.
Ważne: Ze względów bezpieczeństwa należy zasłonić cyfry wskazane literą X:  0000 00XX XXXX 0000 
Widocznych powinno być jedynie 6 pierwszych cyfr oraz 4 ostatnie cyfry.

Organy mogące poświadczyć taki dokument: ambasada, notariusz, biegły rewident, prawnik (zarejestrowany w National Bar Association lub Legal 500), pracownik Saxo Bank.

ŚREDNIE (wyjątki: Katar, Bahrajn, ZEA, Arabia Saudyjska, Jordania i Oman)

Dokument potwierdzający tożsamość 

Zawierający imię, nazwisko, unikalny numer identyfikacyjny, zdjęcie i podpis. Uwaga: wymagane są 2 formy poświadczenia tożsamości. Może to być jeden z następujących dokumentów: 

 • Paszport
 • Prawo jazdy
 • Dowód tożsamości 

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania 

Zawierający adres zameldowania (imię, nazwisko, adres, miejscowość i kraj zamieszkania). Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania nie może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym tożsamość — wymagane są 3 różne dokumenty (2 dowody tożsamości + 1 dokument potwierdzający miejsce zamieszkania). Może to być jeden z następujących dokumentów: 

 • Deklaracja podatkowa (sporządzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub medycznego wydana przez organ administracji rządowej
 • Dowód tożsamości.  
 • Dokument potwierdzający tożsamość lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być:
 • Aktualny i ważny
 • Wydany przez organ administracji rządowej

Jeśli wyżej wymienione dokumenty wystawiane przez organy administracji rządowej nie istnieją w danym kraju, należy przedstawić jeden z następujących dokumentów:

 • Umowa najmu wystawiona na klienta
 • Pismo potwierdzające zatrudnienie (sporządzone w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
 • Wyciąg bankowy sporządzony (w ciągu ostatnich 6 miesięcy) przez organ administracji rządowej lub podmiot uznawany przez władze
 • Oświadczenie dotyczące korzystania z mediów sporządzone (w ciągu ostatnich 6 miesięcy) przez organ administracji rządowej lub podmiot uznawany przez władze

ŚREDNIO-WYSOKIE

Dokument potwierdzający tożsamość

Zawierający imię, nazwisko, unikalny numer identyfikacyjny, zdjęcie i podpis. Może to być jeden z następujących dokumentów:

 • Paszport
 • Prawo jazdy
 • Dowód tożsamości

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Zawierający adres zameldowania (imię, nazwisko, adres, miejscowość i kraj zamieszkania). Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania nie może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym tożsamość — wymagane są 2 różne dokumenty. Może to być jeden z następujących dokumentów:

 • Deklaracja podatkowa (sporządzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub medycznego wydana przez organ administracji rządowej
 • Dowód tożsamości

Dokument potwierdzający tożsamość lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być:

 • Aktualny i ważny
 • Wydany przez organ administracji rządowej
 • Poświadczoną kopią oryginalnego dokumentu. Organy mogące poświadczyć takie dokumenty: ambasada, notariusz, biegły rewident, prawnik (zarejestrowany w National Bar Association lub Legal 500), pracownik Saxo Bank (fizycznie obecny), licencjonowane instytucje finansowe (banki) z domicylem w kraju zamieszkania wnioskodawcy/klienta. Poświadczenie musi być wystawione w ciągu 6 minionych miesięcy; organ wystawiający nie może być tożsamy z organem poświadczającym dokument.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.