Oranlar ve Şartlar Menüsünü Görüntüleyin

Finansal Bilgiler

Döviz spot piyasası, acil döviz alım satım işlemleri için kullanılmaktadır. Spot terimi, işlem tarihinden sonra iki iş günlük standart tasfiye düzenlemesini belirtir (T+2 olarak bilinmektedir)1. Örneğin bir Pazartesi günü gerçekleştirilen bir GBPUSD işlemi, bir Çarşamba günü tasfiye olacaktır (bu Çarşamba günü her iki ülkeden birinde resmi bir tatil olmaması koşulu ile. Böyle bir tatil varsa işlem, bir sonraki uygun iş gününde tasfiye edilecektir). Tasfiye dönemi, işlem yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için her iki tarafa tanınan süreyi belirtir. Alıcı, ödemeyi yapmalı ve satıcı da teminatı vermelidir. 

Saxo'da döviz spot işlemlerinin tasfiyesi yapılmaz. Bunun yerine bir işlem günü sonunda (Doğu Standart Saatine göre 17.00) tutulan açık pozisyonlar, bir sonraki uygun iş gününe nakledilir2.

Nakil işlemi iki kısımdan oluşur;  yarın/sonraki takas puanları (Vadeli Fiyat) ve gerçekleşmemiş kar/zararın finansmanı (Finansman Faizi). 


1 T+2 şeklindeki standart tasfiye düzenlemesi, döviz çiftlerinin çoğunluğu için geçerlidir. Ancak bu kuralın istisnaları vardır. Örneğin USDCAD için tasfiye düzenlemesi, işlem tarihinden bir sonraki gündür (T+1).

2 Küresel piyasa düzenlemesine göre valör tarihi, 17.00 Doğu Standart Saati'nde nakledilir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Örneğin NZDUSD, 07.00 Yeni Zelanda Saatinde nakledilir.

Kullanılan takas puanları, 1. Katman bankalardan gelen tom/next takas bilgileri kullanılarak hesaplanır ve tom/next faiz takas oranlarının +/- 0.45%'ine tekabül eder.

Bir günden diğerine nakledilen döviz spot pozisyonlarına ilişkin gerçekleşmemiş karlar veya zararlar, bir faiz alacaklandırması veya borçlandırılmasına tabidir. Bu, nakil borcu veya alacağının hesaplanması için takas puanlarına ilave edilir. 

Gerçekleşmemiş kar/zarar, 07.00 ve 09.00 GMT arasında naklin gerçekleştiği anda bir pozisyonun açılış fiyatı ile spot fiyatı arasındaki fark olarak hesaplanır.  Tarihsel swap bilgileri

Saxo, müşterileri için tam saydamlık sağlamak amacıyla tom/next takas nakli için kullanılan takas puanlarını günde bir kere yayınlar.

Please select rollover date to retrieve the data.