Hisse Senedi İşlem Koşulları 

Piyasa Emirleri

Bazı borsalarda piyasa emri ile işlem yapılamaz.Saxo Capital Markets, bu durumda ilgili borsalardaki emirleri en fiyatla limit emrine çevirir. 

Limit emri oranı işlem yapılan borsa ve yatırım aracına göre %1 ile %4 arasında değişir. Emrin piyasada gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek tamamiyle yatırımcının sorumluluğundadır. 

Emriniz ile ilgili herhangi bir şüphe duyduğunuzda Saxo Capital Markets ile iletişime geçmelisiniz. 

Borsalar
American Stock Exchange (AMEX) Oslo Stock Exchange (OSE)
Athens Stock Exchange (AT) OMX Copenhagen (CSE)
Australian Stock Exchange (ASX) OMX Helsinki (HSE)
London International Exchange (LSE_INTL) OMX Stockholm (SSE)
London Stock Exchange (LSE_SETS) Singapore Exchange (SGX-ST)

Bazı durumlarda piyasa fiyatının %3 üzerindeki fiyata kadar limit emrine çevrilmesi sözkonusu olabilir. Saxo Capital Markets bu tür işlemde kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

Emir Bölme 

Hisse emriniz bölünür ve bir günden daha fazla sürede kismi olarak gerçekleşirse, işlem komisyonu artabilir. Tüm emrin gerçekleşmesi bir günden fazla sürerse minimum işlem komisyonu bir kereden fazla alınabilir.

Kâr Payı (Temettü) Dağıtımı 

Yatırımcının hesabında bulunan hisse senedinde kar payı dağıtımı sözkonusu olduğunda, kar payı tüm standart uygulanan vergiler düşüldükten sonra hesabına yansıtılır.

Saxo Capital Markets yatırımcının mukimlik durumu veya hukuki durumu nedeniyle değişecek stopaj oranlarının uygulanması ile ilgili bir sorumluluk kabul etmez.

Yunan Hisse Senetlerinde Saklama, Vergi ve Ücretler

Yunan Sermaye Piyasası düzenlemesine istinaten Yunan Borsasında işlem yapabilmek, Yunan hisse senetlerini Saxo Capital Markets nezdindeki hesabınızda bulundurabilmek için Bireysel veya Ortak SAT başvuru formu doldurmanız gerekmektedir.  

İşlemlerinizin tamamlanmasının 7 iş günü sürebilir.
Yunan hisse senetleri için aşağıdaki ücret ve vergiler uygulanır:  

Komisyon Takas Ücreti Satış vergisi
1.25 bps 2.00 bps 0.2 % (Sadece)

Örneğin: Yatırımcı 2000 adet hisse senedini 2 Avro fiyat ile alım yaparsa işlem maliyeti 15.30 Avro olacaktır. 

€ 0.50 Alım-Satım Komisyonu
€ 0.80 Takas Ücreti
€ 14.00 Saxo Komisyonu@ 35 bps
€15.30 Toplam Maliyet

Yatırımcı 2000 adet Hisse senedinde 2 Avro fiyat ile satış yaparsa işlem maliyeti 23.20 Avro olacaktır. 

€ 0.50 Alım-Satım Komisyonu
€ 0.80 Takas Ücreti
€ 14.00 Saxo Komisyonu @ 35 bps
€ 8.00 Satış Vergisi
€23.30 Toplam Maliyet
Fransız Hisse Senetlerinde Vergilendirme 

Large Cap hisse senedi alış emirlerinde %0.30 Finansal İşlem Vergisi(Financial Transaction Tax-FTT) uygulanmaktadır. 

Bu orandan etkilenen 109 hisse senedinin listesini görmek için tıklayınız (Fransızca).

 Hong Kong Hisselerinde Vergilendirme 

Hong Kong hisse senetlerinde damga vergisi ve diğer ücretlendirme oranı:% 0.108'dir 

Not: İşlemler 12:00 - 13:30 arasında mola verilerek, saat 09:30-16:30 arasında gerçekleştirilmektedir.

İrlanda Hisse Senetlerinde Vergilendirme
  • 12.500 Avro'yu geçen işlem büyüklüklerinde İrlanda İşlem Vergisi (Irish Takeover Panel) ücreti olan 1.25 Avro alınmaktadır. 
  • Hisse senedi işlemlerinde damga vergisi %1'dir.
Italyan Hisse Senetlerinde Vergilendirme

1 Mart 2013 tarihinden geçerli olarak İtalya'da ofisi olan tüm şirketlere ait hisse senetlerinde ve dayanak varlığı hisse senedi olan yatırım araçlarında(Örnek:Depo Sertifikası) %0,10 İtalyan Finansal İşlem Vergisi(The Italian Financial Transaction Tax- FTT) uygulanmaktadır.

İtalyan finansal işlem vergilendirmesine ilşkin İtalya Ekonomi ve Finans Bakanlığının yayınlamış olduğu tebliği okuyabilirsiniz.

Singapur Hisse Senetlerinde Vergilendirme 

Maksimum 600 Singapur Dolarına kadar olan işlemlerde %0.04 oranında takas ücreti alınmaktadır. 
Güney Afrika Hisse Senetlerinde Vergilendirme

Johannesburg Borsasında hisse alım pozisyonu açtığınızda %0.25 Menkul Değer Transfer Vergisi (Securities Transfer Tax) oluşur. Bu vergi Hisse CFD'lerinde yoktur.

İngiliz Hisse Senetlerinde Vergilendirme

İngiltere hisse senetlerinde İşlem veya Birleşme Vergisi (Takeovers and Mergers - PTM) ve damga vergisi sözkonusu olabilir.

Damga vergisi tüm alım poziyonlarında işlem hacmi tutarı üzerinde %0,5 olarak uygulanır. 

İşlem vergisi (PTM), 10.000 GDP'yi geçen tüm hisse alım-satım işlemlerinde geçerlidir. 

İrlanda hisse senetlerinde ise damga vergisi oranı %1 'dir.

Amerikan Borsalarında Depo Sertifikası Ücretlendirmesi / Depositary Receipt -ADR 

Amerikan Depo Sertifikalarında hisse başına yıllık yönetim bedeli olarak 0,05 USD standart depo sertifikası ücreti mevcuttur. 

Bu ücretlendirmenin amacı saklama bankalarının işlem masraflarını karşılamaktır.

Ücret,kar payı ödemelerinden düşülerek alınır. Eğer ücret ilgili hisse senedinde dağıtılan kar payından daha büyük olur veya ücretin karpayından düşülmeme durumu varsa bu durumda hesaba ücret olarak yansıtılacaktır.

Kar Payı dağıtım ücretleri bankalar ve şirketler arasında yapılan Depo Anlaşmalarında açıkça belirtilir. Depo Anlaşmaları Amerikan Sermaye Pİyasası Düzenleyici Kurumu(SEC) tarafından yapılır ve kamuya açıktır. 

Depo Sertifika ücreti hisse seedi kar payı tutarından bağımsız değildir.

 

Amerikan CFD DMA ve Hisse Senetleri için SEC Bölüm 31 Ücretlendirmesi

Saxo Bank, müşteri işlemlerinin doğrudan tercihli piyasasında kaydedilen Amerikan kambiyo CFD DMA ve hisse SATIŞ işlemleri ile ilgili olarak 4 Temmuz 2017'den geçerli olmak üzere müşterilerine 23.10/milyon SEC Bölüm 31 ücretini yansıtmaktadır. Bu ücret, sadece ABD borsaları için geçerlidir. 

Daha fazla bilgi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yayınlanan basın açıklamalarına bakın.

Amerikan Borsalarında Borsa Açılışından Önce Girilen Emirler 

Saxo Capital Markets, Amerikan Borsalarında birincil borsaların yanısıra farklı kaynaklardan da likitide sağlamaktadır.   

Birincil borsanın açılışında gecikme olduğunda, emirler ilgili borsada işlem başlamadan önce farklı kaynaklarla gerçekleştirilebilir. 

Bedelsiz Sermaye Artırımı 

Bedelsiz sermaye artırımına istinaden gelen ek hisse senetleri borsa tarafından ilan edilen tarihte(Ex-date) hesaba yansıtılır.

Sermaye Kazancı Dağıtımı 

Nakit ödemeler, borsa tarafından ilan edilen tarihte(Ex-date) hesaba yansıtılır.

Nakdi Temettüler 

Nakdi temettüler, borsa tarafından ilan edilen tarihten(Ex-date) bir önceki günde ilgili hissese sahip olunan pozisyon miktarına göre temettü ödeme gününde hesaba kaydedilir. 

Hisse senedi pozisyonlarından gelen temettü ödemeleri,stopaj vergileri düşülmüş bir şekilde müşterinin hesabına alacak olarak kaydedilir.

Şirket Faaliyetleri Sonucu Açık Emirlerin İptal Edilmesi 

Sermaye artırımı, temettü dağıtımı,çağrı gibi şirket faaliyetlerinin başlamasından önce olan emirler silinir. 

Aşağıdaki tabloda kuralların ayrıntıları yer almaktadır: 

Faaliyet Türü Emirleri Hiçbir Zaman Silme Emirleri Sil Kural Aşağıda Tanımlanmış
Hisse Senedi Satın Alım Çağrısı x
Hisse Senedi Bölünmesi x
Ters Hisse Senedi Bölünmesi x
Bedelsiz Sermaye Arttırımı x
Zorunlu Birleşmeler x
Şirket Bölünmeleri x
Ticker Değişikliği x
Borsa Kotundan Çıkarma x
Nakdi Temettüler x
Hisse SenediŞeklinde Temettü x
Tercihli Temettü x
Hak İhracı x
 

Temettüler ve hak ihraçları için, piyasa fiyatındaki değişiklik şirket faaliyetleri nedeniyle %20'den fazla artış gösterirse ilgili menkul kıymet için tüm açık emiler silinir.

Temettü Seçenekleri 

Varsayılan ödeme biçimi nakittir.Bununla birlikte müşteriler hisse senedi almayı tercih edebilirler. Nakit temettü, borsa tarafından ilan edilen tarihte(Ex-date) ilgili hissede sahip olunan pozisyon miktarına göre temmettü dağıtımında, yeni hisse senetleri yeniden yatırım fiyatının belirlenmesini takiben hesaba yansıtılır.

Borsada işlem gören kupon şeklindeki temettü dağıtımında, kuponlar borsa tarafından belirlenen tarihte(Ex-date) hesaplara yansıtılır. Varsayılan ödeme hisse senedi ile yapılır. Bununla birlikte müşteriler nakit ödeme almayı tercih edebilir.

Temettü seçenekleri için,müşteriler hisse senedi bazında kendi talimatlarını yazabileceklerdir.

Temettü Yeniden Yatırım Planı  (DRIP)

Varsayılan ödeme nakittir.Bununla birlikte,müşteriler hisse senedi almayı tercih edebilirler. Nakit haklar, borsa tarafından ilan edilen tarihte(Ex-date) ilgili hissede sahip olunan pozisyon miktarına göre hesaba kaydedilir. Hisse senedi şeklindeki temettü dağıtımında, yeni hisse senetleri yeniden yatırım fiyatının belirlenmesini takiben hesaba yansıtılır.

Temettünün yeniden yatırıma dönüştürülmesi için, müşteriler hisse senedi bazında kendi talimatlarını manual olarak yazabileceklerdir.

Değişim Teklifi 

Değişim teklifleri için, portföylerinde hisse pozisyonuna sahip müşteriler son tarihten önce seçim yapma olanağına sahip olacaklardır.

Kısmi Ödeme 

Kısmı hisse senetleri bir tam hissesen daha azdır ve şirket faaliyetinde hak sahipliği hesaplamasının sonucunda ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki şirket faaliyetleri için, Saxo Capital Markets, kısmı ödemenin geçerli olduğu aşağıdaki durumlarda ilgili kısımlar için nakit ödeme yapar: :

  • Hisse senedi bölünmeleri
  • Ters hisse senedi bölünmeleri 
  • Hisse senedi pozisyonlarında tercihli temettüler 
  • Birleşmeler
Tasviye 

Tasviye edilen şirketlere ilişkin pozisyonlar silinir.Eğer varsa tasviye payları dağıtılır.

Birleşmeler ve Seçimle Birleşmeler 

Zorunlu birleşmeler için farklı sonuçlar vardır:

  1. Nakit (Ödeme gününde dağıtılır)
  2. Hisse senedi (Borsa tarafından ilan edilen tarihte dağıtılır)
  3. Nakit & Hisse senedi karışımı (Borsa tarafından ilan edilen tarihte dağıtılır)

Seçimli birleşmeler için müşterilerin son tarihten önce seçim yapma olasılığı vardır.

Online Olarak Satılmayan Menkul Kıymetlerdeki Yeni Pozisyonlar 

Bazen şirket faaliyeti Saxo Capital Markets'da online olarak işlem görmeyen bir hisse senedini içerir.

Bu koşullarda,prosedür şöyle işler:

Online olarak satılamayan ve şirket faaliyeti hak sahibi olunan yeni menkul kıymetlerdeki pozisyonlar müşteri hesabına kaydedilir.Bu menkul kıymet müşteri hesabına raporlama amacıyla eklenir.

Öncelikli İhraç 

Hisse senediborsa tarafından ilan edilen tarih(Ex-date) itibariyle elinde bulunduran yatırımcılara yeni hisse satınalma olanağı sunulur. Yeni hisse satınalma hakkı devredilemez.

Hak İhracı 

Hak ihracında, hisse senedi pozisyonlarına sahip müşteriler bu hakka sahip olur ve bu hakkı satma veya yeni hisse senedi satınalma arasında bir seçimde bulunur. SaxoCapital Markets, yatırımcılarından Saxo Capital Marektes tarafından belirlenen son bildirim tarihi itibariyle bir yanıt almaz ise, aracı kurum eğer mümkünse son tarihten önce müşteriler adına bu hakları satabilir. 

Eğer bu hakar satılamaz ise, bunların geçerliliği son bulacak ve değersiz hale gelecektir. Satıştan gelen kazançlar, yatırımcılara hesap için geçerli standart komisyon düşülerek dağıtılacaktır. Aracı kurumun bu işlemi gerçekleştirmesinin sebebi, hakların süresi sona erdiğinde değersiz hale gelmesini önlemektir. 

Hak ihracı için taahhüt sonucu geçici bir limitin ödenmesi halinde, bu geçici hak eşit oranda normal limite taşınır.

*Avustralya'da Kote Edilen Şirketlerle İlgili Etkinlikler
Herhangi bir sınırlama olmaksızın Terk Edilemez Hakların Dağıtıması, Pay Alım Teklifleri, Hak Sahipliği Teklifleri, Hızlı Teklifler, Perakende Teklifleri dahil belli işlem türleri için, Avusturalya'da Kote Edilen Şirketlerin hak sahipliğini sıfırlama hakkı vardır ve bu nedenle Saxo Capital Markets sadece Ödmee Tarihinde yatırımcılara hak sahipliğini kaydedecektir.

Hisse Senedi ihraç Primleri 

Nakit ödeme, borsa tarafından ilan edilen tarihte(Ex-date) hesaba yansıtılır.

Özel Şirket Faaliyetleri İşlemleri 

Yukarıdaki açıklamaya uymayan özel ve sık rastlanmayan şirket faaliyetleri ortaya çıkabilir.

Saxo Capital Markets, süre ve operasyonel prosedürler izin verdiği müddetçe bu tip şirket faaliyetlerini müşterinin menfaatine olacak şekilde ele alır.

Hisse Senedi Şeklinde Temettü 

Hisse senedi şeklinde dağıtılan temettü, borsa tarafından ilan edilen tarihte(Ex-date) hesaba yansıtılır.

Hisse Senedi Bölünmesi / Ters Hisse Senedi Bölünmesi 

Yeni hisse senedi pozisyonları borsa tarafından ilan edilen tarihte( Ex-date.) hesaba yansıtılır

Şirket Faaliyetlerindeki Vergi ve Ücretler 

Vergi ve ücretler, hisse senedi şeklinde dağıtılan temettü nedeniyle ücret veya birleşme nedeniyle ortaya çıkan vergi gibi nakdi temettü dışındaki şirket faaliyetlerinde ortaya çıkabilir.

Bu vergi ve ücretler ortaya çıktığında, Saxo Capital Markets uygun bir şekilde yatırımcı hesabına borç kaydeder.

Hisse Alım Çağrıları 

Portföyünde hisse senedine sahip olan müşterilerin teklif verme olasığı vardır.

Varant Kullanılması  

Varant sahibi yatırımcıların, son tarihten önce varantlarını kullanma olanağı vardır. Satılmayan veya kullanılmayan varantlar değersiz hale gelir.

Updated 14th Oct, 2013

Tarayıcınız bu web sitesini doğru bir şekilde gösterememektedir.

Web sitemiz, iOS 9.X ile çalışan bir sistem tarafından ve IE 10 veya daha yeni masaüstünde tarama yapılması için en uygun hale getirilmiştir. Daha eski bir sistem veya tarayıcı kullanıyorsanız web sitesi tasarımı farklı görünebilir. Sitemizdeki deneyiminizi daha iyi hale getirmek için tarayıcınızı veya sisteminizi güncellemenizi rica ederiz.