Kullanım Koşulları

Bu Kullanım Şartları (“Anlaşma”), Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. tarafından temin edilen ve Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’nin web sitesini kullanarak veya talep üzerine basılı çıktı şeklinde erişebileceğiniz, yazılım ve anlaşmalar ile birlikte, şunları kapsar: (i) web sayfaları, (ii) hizmetler, (iii) içerik, (iv) veri tabanları ve (v) bilgiler (hep birlikte “Hizmetler”). Bu Hizmetlere dâhil edilen içerik Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. ve onun üçüncü taraf sağlayıcıları (hep birlikte “Bilgi Sağlayıcılar”) tarafından sağlanır. Bu Hizmetler, Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. tarafından, aşağıda belirtilen hükümler ve şartlar çerçevesinde kullandırılır.

Anlaşma

Hizmetleri kullanmak suretiyle, bu Anlaşmanın şartlarıyla bağlı olma rızanızı teyit ediyorsunuz. Aksi takdirde, Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Hizmetlere erişme imkânını size vermeye istekli değildir ve Hizmetleri kullanmaya derhal son vermeniz gerekmektedir. Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’nin kendi takdiriyle herhangi bir zamanda ve size önceden ihbarda bulunmaksızın bu Anlaşmada değişiklik yapabileceğini kabul edersiniz. Bu gibi değişiklikler web sitesinde ilan edilecek ve ilan edilmeleri üzerine yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın en son haline aşina olmanızı temin etmek için Anlaşmayı periyodik olarak gözden geçirmelisiniz. Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz bu Anlaşmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecek ve Anlaşmada herhangi bir değişikliği müteakip Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz değişik haliyle Anlaşmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız, bunu yazıyla veya telefonla Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’ye bildirmeli ve Hizmetleri kullanmaya son vermelisiniz.

Hizmetlerin Kullanımı

Bu Hizmetler sizin kişisel, gayri ticari kullanımınız için tasarlanmıştır.

Yukarıda belirtilen Hizmetleri ve Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. tarafından sağlanan yazılımı kullanmakla, aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt edersiniz:

  1. Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’nin ve/veya herhangi bir üçüncü taraf Bilgi Sağlayıcının önceden yazılı izni olmadan Hizmetleri kullanmak, depolamak, çoğaltmak, teşhir etmek, değiştirmek, satmak, yayımlamak, iletmek ve dağıtmak veya ticari olarak işletmek yasaktır;

  2. Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. ve/veya üçüncü taraf Bilgi Sağlayıcılar, tescil edilmiş veya tescil edilmemiş, tescil edilebilen veya edilemeyen bütün şekillerde, patentler, ticari markalar, hizmet markaları, telif hakları, veritabanı hakları, topografya hakları, endüstriyel tasarım, ticari sırlar, ticaret unvanları, logolar, tasarımlar, semboller, amblemler, işaretler, sloganlar, çizimler, planlar ve diğer belirleyici/tanımlayıcı malzemeler gibi her türlü fikri mülkiyet hakları ve ilgili kanunlar uyarınca fikri mülkiyete ilişkin diğer haklar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlerde bulunan veya onlarla ilgili olan bütün özel bilgi haklarını saklı tutarlar.

  3. Bilgileri kanuna aykırı veya yetkisiz herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

  4. Hizmetlerin kullanılması ve yorumlanması beceri ve muhakeme gerektirir ve Hizmetleri kullanırken her zaman kendi muhakemenize başvurmalısınız.

  5. Kullanıcı belirleme adınız (veya “Kullanıcı Adınız”) ve şifreleriniz kullanılırken yapılan bütün beyanlar ve vuku bulan bütün fiiller veya ihmallerden kendiniz sorumlu olacaksınız. Kullanıcı Adınızı ve şifrenizi yetkisiz kullanım ve ifşadan koruma ve emniyet altına koyma sorumluluğu size aittir. Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.web sitesinde saklanan bilgilerinizden herhangi biriyle ilgili olarak, Kullanıcı Adınız, şifreniz veya başka bilgilerin çalınması veya yetkisiz kullanımı gibi herhangi bir güvenlik ihlalini öğrenir veya böyle bir güvenlik ihlali olduğunu düşünürseniz, Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’ye derhal bildirimde bulunmanız gerekir.

  6. Hizmetler ve yazılım, belirli herhangi bir kullanıcının yatırım amaçları, mali durumu veya imkânları dikkate alınmadan, sadece bilgilendirme maksatlarıyla hazırlanmıştır ve Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. buna dayalı olarak herhangi bir hareketi talep etmemektedir. Bu materyal bir tavsiye olarak veya herhangi bir menkul kıymeti, finansal ürünü veya enstrümanı satın almak veya satmak için bir teklif olarak veya teklife davet olarak veya böyle bir teklifin veya teklife davetin ya da ticaret stratejisinin kanuna aykırı olacağı herhangi bir ülkede belirli bir ticaret stratejisine katılmak için bir teklif veya teklife davet olarak yorumlanmamalıdır. Karmaşık mali enstrümanlar dâhil bazı işlemler önemli risk içerir ve bütün yatırımcılar için uygun değildir.

  7. Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’nin Hizmetleri size kullandırması, ne belirli bir işleme girmek için bir tavsiye, ne de web sitesinde tarif edilen herhangi bir ürünün size uygun olduğu yolunda bir beyan oluşturmaz. Hizmetlerde tarif edilen ürünlerin birçoğu önemli riskler içerir ve herhangi bir işleme girmeden önce, bütün bu riskleri tam olarak anlamış ve işlemin size uygun olduğunu bağımsız olarak tespit etmiş olmanız gerekir. Herhangi bir ürün bakımından risklere ilişkin burada yer alan herhangi bir tartışma bütün risklerin kapsamlı bir açıklaması olarak veya belirtilen riskler hakkında tam bir tartışma olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan herhangi bir materyali iş, yatırım, riskten koruma, ticaret, hukuk, düzenleme, vergi ya da muhasebe konularında tavsiye olarak yorumlamamanız gerekir.

Fesih


Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş herhangi bir zamanda, sebepsiz olarak veya önceden ihbarda bulunmadan, yukarıda (i) ile (v) arasında belirtilen Hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirmek veya sonlandırmak için mutlak takdirini kullanabilir.

Garantinin reddi


Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. ve Bilgi Sağlayıcılar, herhangi bir satılabilirlik garantisi, belirli bir amaca uygunluk garantisi veya ihlal etmeme garantisi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmadan, açık veya zımni her türden garantileri açıkça reddeder.

Sağlanan hizmetler güvenilir sayılan kaynaklardan elde edilmiş olsa da, mevut haliyle sağlanmaktadır ve Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.ve/veya üçüncü taraf Bilgi Sağlayıcılar hizmetleri doğruluk ve hatasızlık için sorumluluk olmadan sağlamaktadır. Hizmetleri kullanmakla, bu bilgilerde yer alan hatalar ve/veya eksikler temelinde Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. veya Bilgi Sağlayıcılar aleyhine herhangi bir iddia, talep veya dava gerekçesi ileri sürülemeyeceğini kabul edersiniz.

Sınırlı Sorumluluk


Ne Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş., ne de onun üçüncü taraf Bilgi Sağlayıcılarından herhangi biri, kazanç kaybı, kullanım kaybı ya da veri kaybından doğan zararlar veya diğer gayri maddi zararlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Anlaşmadan doğan veya bu Anlaşmayla ilgili olan ya da Hizmetlerin kullanılması veya kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan herhangi bir dolaysız, dolaylı, arızi, hususi veya neticei zarardan (bunun olabilirliği kendilerine bildirilmiş olsa dahi) sorumlu olmayacaktır.

Muhtelif

Hizmetler ve yazılımın Kullanım Şartlarını kabul etmekle, Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’nin bütün telefon konuşmaları, sohbet (chat) dâhil internet konuşmaları ve sizle Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. arasındaki toplantıları güvenlik açısından kaydetme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve tasdik edersiniz.

Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’nin, web sitesi üzerinde Hizmetleri kullanmanızı izleme hakkını saklı tuttuğunu ve böylece elde edilen bilgilerin Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. tarafından kendi dâhili iş maksatlarıyla kullanabileceğini de kabul edersiniz.