Reddedilen Emirler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1' in 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının "n" bendine göre ; 2018 yılı 2. çeyreğinde reddedilen emir bulunmamaktadır.