Finans Sözlüğü: Q-T

Finans Sözlüğü forex, para, hisse senedi, emtia ve borç piyasalarında kullanılan terimlerin ve kavramların tanımlarına hızlı erişim için geliştirilmiştir.

Teklif

Finansal enstrüman için teklif edilen veya istenen geçerli fiyat.

İlgili emir

Şartlı emirler ilgili işlem emirleri ile aynıdır.

Farklı bazı türleri vardır:

If Done - Tamamlandığında (bağlı): Bağlı emir ancak ana emir gerçekleştirilirse etkin hale gelir.

One Cancels the Other - Biri Diğerini İptal Eder (OCO): Bir emrin gerçekleşmesi diğer emri iptal eder.

Bir ana emir (If Done) gerçekleştiğinde iki emir verildiyse üç taraflı şartlı emirler de kullanılabilir.

Bu emirler kendileri O.C.O. emirler olarak ilişkilidir ve pozisyona hem kaybı durdur (stop loss) hem de kâr alma (take profit) emirleri verilmesine olanak sağlarlar.

Direnç

Piyasa katılımcıları enstrümanı satmaya başladığında yükselen bir fiyatın duracağı tahmin edilen fiyat seviyesi. Direncin tersi destektir.

Risk yönetimi

Bilinen veya tahmin edilen bir seri getirinin veya kaybın sonucunu kontrol altına almaya çalışmak.

Risk yönetimi bir kaç adımdan oluşur. Bu adımlar işi ve o işin değerini korumak üzere kapatılacak maruziyetler ve riskleri iyi anlamakla başlar.

Ardından işi etkileyebilecek değişken türlerinin ve istenmeyen sonuçlara karşı korunma yollarının bir değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Risk yönetiminin karmaşıklığı büyük kayıpları önlemek için kaybı durdur emir vermek gibi basit bir eylemden, pozisyonları Opsiyonlarla koruma altına alma veya tek bir sektör ya da enstrüman türüne bağlı kalmamak için portföyü çeşitlendirme gibi karmaşık eylemlere kadar değişir.

Tercih edilen risk profili seçilirken de dikkatli olunmalıdır. Bu risk profilleri riskten kaçınan veya daha agresif bir yaklaşım olabilir. Bu ayrıca riski yönetmek için hangi enstrümanların seçileceği ve doğal bir koruma kullanılıp kullanılamayacağına karar vermeyi de içerir.

Devreye sokulduktan sonra risk yönetim stratejisi etkinlik ve maliyet açılarından devamlı değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır.

Risk dönüşü

Aynı anda hem out-of-the-money (satış) hem de out-of-the-money (alış) satın almaktır. Bu genelde peşin prim olmadan yapılır.

Alınan ve satılan Opsiyonlar aynı para birimi boyutu ile önceden tanımlanmış vadeye sahip olur ve deltalar genellikle %25'e ayarlanmış olur.

Black-Scholes modeline göre aynı deltalara sahip Opsiyonların alınması ve satılması (ve böylece aynı şekilde out-of-the-money iletilmesi) sıfır maliyet gerektirir. Genelde piyasa, ya bir tarafa ya da diğer tarafa eğilimlidir.

En basit durumda aynı kullanım fiyatına ve vadeye sahip para dışı satışlar ve alışların görünen volatilitesi farklıdır ve eğilim gösterilen tarafın ek maliyeti genellikle risk dönüşü spread olarak bilinir.

Bu spread, pazarın, ilgili olasılık dağılımının ileri çevresinde simetrik olmadığı, ancak tercih edilen taraf yönünde eğim şeklindeki algısını yansıtmaktadır.

Başka bir deyişle, görünen volatilite, spot ile korelasyon içindedir ve bu da Black-Scholes modeline göre imkansızdır.

Rollover - Öteleme

Spot Forex pozisyonu, Valör tarihinden önceki bir iş gününün sonunda elde tutuluyorsa Tom/Next bazında yeni bir valör tarihine ötelenir.

Ötelemenin bir parçası olarak, pozisyonlar değişim ücretine veya iki işlem gören para biriminin LIBOR/LIBID faiz oranlarına göre (özel hesaplar için) +/- %0,25 ve pozisyona ait gerçekleşmemiş kar/zarar için bir faiz bileşeni eklenmiş krediye tabidir.

Round turn

Poziyonları hem açmayı hem de kapamayı içeren komisyondur.

Bunun alternatifi işlem başına alınan (hem alışta hem de satışta) half-turn komisyondur.

İkincil para birimi

Forex'te bu kavram, yatırımcının işlem yaparken ödediği veya aldığı para birimidir.

Örneğin EURUSD'de değişken para birimi USD'dir. Yani bir birim EUR değişken tutarda USD değerindedir.

EUR aldığınızda USD olarak ödersiniz. EUR sattığınızda da USD olarak alırsınız.

Diğer para birimi (yukardaki örnekte EUR) temel para birimi olarak adlandırılır.

İkincil emir

Üç taraflı veya If Done şartlı emrinin İkincil emirleri, Birincil emir gerçekleşmeden aktif piyasa emirleri olmazlar.

Menkul Kıymetler

Bir şirket, hükümet veya başka bir kuruluş tarafından verilen, sigorta poliçeleri veya sabit yıllık kazançlar hariç herhangi bir yatırım aracı. Menkul kıymetler genellikle Hisse Senetleri ve Bonolardır.

Opsiyon dizisi

Aynı sınıftan, aynı türden (alış veya satış) aynı ilgili varlık miktarını taşıyan ve aynı kullanım fiyatı ile vade tarihine sahip tüm opsiyonlar.

Sat Emri

Geçerli satış fiyatından satmak için verilen bir limit emridir.

Hisse senetleri

Bir şirketin kısmi mülkiyetini temsil eden bir finansal araçlar. Hisse senetleri veya hisse olarak da bilinir.

Kısa satış

Forex işlemlerinde, kısa pozisyon almak, Forex paritesinin döviz kurundan almak anlamına gelir.

Örneğin, GBPUSD'de kısa pozisyon alırsanız, GBP satarak USD alırsınız.

Menkul kıymetlerde, kısayı tercih etme bir menkul kıymeti sahip olmadan satmayken, uzunu tercih etme o menkul kıymeti alarak sahip olmanız anlamına gelir.

Kısa pozisyonlar, piyasa fiyatlarındaki düşüşlerden yararlanır.

Bağlı emir

If Done emri, iki emirden oluşur.

  • Piyasa koşulları el verir vermez gerçekleştirilecek bir birincil emir
  • ve ancak ilk emir gerçekleştikten sonra aktive olacak ikincil emir.

Spekülatif

İşle ilgili amaçlardan çok yalnızca kar elde etmek amaçlı alım ve satım yapma

Spot

İşlem gününden sonra iki iş günü içinde gerçekleşecek standart bir valör tarihine sahip piyasa fiyatından gerçekleştirilen doğrudan işlem.

Spot piyasası

İşlemlerin spot olarak gerçekleştirildiği piyasa bölümü.

Spotun kesin anlamı emtia, menkul kıymet veya para birimi için geçerli yerel uygulamalara bağlıdır.

ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya forex piyasalarında spot işlemden sonra iki iş günü içinde teslimat anlamına gelir.

Spread (endeks puanlarında)

İşlem enstrümanını satabileceğiniz Alış fiyatı ve işlem enstrümanını alabileceğiniz Satış fiyatı arasındaki fark.

Durum çubuğu

Platform çalışma alanının ve sistem mesajları ve durum bilgisi için kullanılan birçok işlem modülünün altındaki alan.

Hisse Senetleri

Bir şirketin kısmi mülkiyetini temsil eden bir finansal araçlar. Hisse senetleri veya hisse olarak da bilinir.

Stop

Alış stop'u geçerli piyasa fiyatından daha fazla olan belirli bir fiyata almak için verilen bir emirdir. Satış stop'ı ise geçerli piyasa fiyatından daha düşük belirli bir fiyata satmak için verilir.

Yatırımcılar genellikle kaybı durdur/ stop loss emirlerinden bahsederler. Bu emirler, yatırımcı uzun pozisyon aldığında piyasanın altına, kısa pozisyonu aldığında üstüne verilirler.

Bu emirler, piyasa fiyatı belirli bir noktaya ulaştığında, yatırımcının pozisyonunda oluşabilecek kaybı önlemek için tetiklenir.

Stop emirleri, her zaman tam olarak belirtilen fiyatla gerçekleşmez, çünkü piyasa çok oynak olabilir.

Alınırsa stop emri

Alınırsa stop emirleri, genellikle yükselen piyasalarda belli bir senedi almak için kullanılır. Belirlenen fiyat seviyesi gerçekten piyasada sunulan fiyatsa emir, banka tarafından verilen alış fiyatından doldurulur.

Örneğin, 1,4330'da Stop Teklifi ile 1,4280'de GBPUSD sattıysanız, Teklif fiyatı 1.4330'a ulaşırsa veya bunu geçerse pozisyon kapatılır (GBPUSD satın alınır).

Alınırsa Stop emirlerinin, sadece Forex pozisyonlarını almak için kullanılmasını tavsiye ederiz.

Alınırsa Stop emirlerinin, Forex pozisyonlarının satışında kullanılması, piyasada Alış/Satış farkının kısa bir süre için artmasına neden olması durumunda pozisyonların vaktinden önce kapanmasıyla sonuçlanabilir.

Teklif verilirse stop emri

Teklif Verilirse Stop emirleri, genellikle düşen piyasalarda belli bir senedi satmak için kullanılır. Belirlenen fiyat seviyesi gerçekten piyasada sunulan fiyatsa emir, banka tarafından verilen alış fiyatından doldurulur.

Örneğin, 131,50 Durdur Teklifi ile 132,00'da USDJPY satın aldıysanız, Teklifi Fiyatı 131,50'ye vardığında veya bunu aştığında pozisyonunuz kapatılacaktır. (USD karşısında JPY satılacaktır.)

Teklif Verilirse Stop emirlerinin, sadece Forex pozisyonlarında satış için kullanılmasını tavsiye ederiz.

Teklif Verilirse Stop (Stop-if-Offered) emirlerinin, Forex pozisyonlarının alımında kullanılması, piyasada Alış/Satış farkının kısa bir süre için artmasına neden olması durumunda pozisyonların vaktinden önce kapanmasıyla sonuçlanabilir.

Stop Limit Emri (Futures)

Vadeli işlemlerde Stop limit emri, bir stop emrinin türevidir ancak emir doldurulmadan önce fiyatların fazla düşmesi/yükselmesi durumunda alım satımı askıya almak için daha düşük/yüksek bir limit fiyatı olur.

Bu, işlemi tanımlanmış bir fiyat aralığına etkili bir şekilde sınırlandırır.

Stop emri

Stop emirleri genellikle piyasanın pozisyondan çıkmak ve yatırımları işlem kayıplarına karşı korumak için kullanılır.

Satış için stop emirleri, cari piyasa seviyesinin altında verilir ve Alış fiyatı belirlenen fiyat seviyesine ulaştığında veya bu seviyeyi aştığında gerçekleştirilir.

Alış için stop emirleri, cari piyasa seviyesinin üstünde verilir ve Satış fiyatı belirlenen fiyat seviyesine ulaştığında veya bu seviyeyi aştığında gerçekleştirilir.

Satış emirleri için Alış fiyatına (veya alış emirleri için Satış fiyatı) ulaşılırsa veya bu fiyat geçilirse emir piyasa emri olacaktır ve fiyat piyasada elde edilir edilmez gerçekleştirilecektir.

Bu fiyatın emrinizde belirlediğiniz fiyattan farklı olabileceğini unutmayın.

Futures'ta emir mümkünse gerçekleştirilir ve kalan hacim piyasa emri olarak açık kalır.

CFD'lerde piyasadaki hacim olanak sağlıyorsa emir tamamen gerçekleştirilir. Kısmen gerçekleşme durumunda emrin kalanı, emir olarak kalacaktır.

Sözleşme Opsiyonlarında piyasadaki sınırlamalar nedeniyle Saxo Capital Markets piyasada işlem gören bir fiyat yoksa Stop Emirlerini gerçekleştiremez. Bu yüzden Sözleşme Opsiyonlarında stop emri verilmesi tavsiye edilmez.

Stop emri (Forex)

Forex stop emirleri genellikle piyasanın açık bir pozisyonun aleyhinde hareket etmesi durumunda pozisyondan çıkmak ve yatırımları korumak için kullanılır.

Satış için stop emirleri, cari piyasa seviyesinin altında verilir ve Alış fiyatı belirlenen fiyat seviyesine ulaştığında veya bu seviyeyi aştığında gerçekleştirilir.

Alış için stop emirleri, cari piyasa seviyesinin üstünde verilir ve Satış fiyatı belirlenen fiyat seviyesine ulaştığında veya bu seviyeyi aştığında gerçekleştirilir.

Kaybı durdur emirleri

Bu emir, ters bir piyasa hareketi olduğunda gerçekleşen ve kayıpları sınırlamak için pozisyonu kapatır.

Bir stop emri yerine getirildiğinde, piyasa emri haline gelir ve piyasadan alınan fiyat üzerinden en kısa sürede doldurulur.

Bu fiyatın emrinizde belirlediğiniz fiyattan farklı olabileceğini unutmayın.

Kesintisiz işlem (STP)

Bu emrinizin doğrudan borsaya iletildiği durumdur.

Kullanım fiyatı/Uygulama fiyatı

Opsiyon sahibinin ilgili varlığı alabileceği (alış durumunda) veya satabileceği (satış durumunda) fiyat.

Özet

Hesaplarınızın, yani hesap değerinizin, menkul kıymetlerinizin ve hisselerinizin, net pozisyonlarınızın ve kapanış tutarınızın (tüm pozisyonlarınızdaki toplam kar ve zarara) bir araya getirilmiş işlem durumu ve faaliyeti.

Açık pozisyonlarınız için kullanılabilir teminat ve gereken teminatın yanı sıra açık pozisyonlarınızın genel görünümü de burada belirtilir.

Destek

Piyasa katılımcıları enstrümanı almaya başladığında düşen bir fiyatın yavaşlayacağı veya döneceği tahmin edilen fiyat seviyesi.

Desteğin tersi dirençtir.

Swap

Bu emir, Forex enstrümanında gelecekteki bir tarihte sabit fiyat üzerinden işlem yapmak (örneğin alış) veya tersi bir işlem (örneğin satış) gerçekleştirmek için verilen bir emirdir.

İlk işlem gelecekteki bir tarihteyse işlem vadeli teslim sözleşmesidir. Diğer çeşitleri gecelik ve yarınki/sonraki (tom/next) swap'lardır.

Swap fiyatı

Bir Forex işlemini, orijinal valör tarihinden daha ileri götürmek için pozisyonun açılış fiyatına eklenen bir fiyat ayarlamasıdır.

Bu, iki işlem para birimi arasındaki faiz oran diferansiyelinin bir fonksiyonudur ve sizin yararınıza veya zararınıza olabilir.

Simge

İşlem yapılan bir senedi benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılan bir harf kombinasyonu. Bu ayrıca kayıt simgesi olarak adlandırılır.

Örneğin: Forex enstrümanı dolar-yen için sembol USDJPY'dir.

Fark Sözleşmelerine bir örnek olarak VOLVb:xome verilebilir.

Futures simgelerine örnek olarak JYZ5 verilebilir.

Hisse senedi simgesine örnek olarak MAERSKa:xcse verilebilir.

Zaman değeri

Opsiyon değerinin gerçek değeri geçtiği tutar.

Teta

Opsiyon değerinin zaman içindeki değişimini ifade eder.

Değerdeki değişim vade tarihine kadar olan zamanın ve dolayısıyla Opsiyonun yaşam süresinin azalmasından kaynaklanır.

Veya:

Opsiyonun fiyatındaki zaman içinde oluşan düşüşün, diğer tüm faktörler sabit tutulduğunda yaklaşık olarak alınması.
Teta genellikle günlük olarak ifade edilir. Örneğin, bir alışın gün başına 3,00 ABD Doları fiyatı ve bir gün sonra 0,10 tetası varsa, diğer her şey sabit kaldığında alışın fiyatı 2,90 ABD Doları (USD3.00 - (.10 x 1)) olur.
Matematiksel bir modelle üretilen Teta, hisse senedi fiyatına, kullanım fiyatına, volatiliteye, faiz oranlarına, temettülere ve vade tarihine bağlıdır.

Takip eden stop emri

Takip Eden Duruş emri, spot fiyatla birlikte değişen bir tetik fiyatına sahip bir duruş emridir.

Piyasa yükseldikçe (uzun pozisyonlar için), stop fiyatı kullanıcı tarafından belirlenen orana göre yükselir ancak piyasa fiyatı düşerse, stop fiyatı değişmez.

Bu tip stop emri, yatırımcının bir pozisyondaki olası kazancı sınırlamadan olası en büyük kayba bir sınır belirlemesini sağlar.

Aynı zamanda açık pozisyonların piyasa fiyatlarını sürekli izleme ihtiyacını da azaltır.

Muhasebeleştirilmemiş işlemler

Henüz muhasebeleştirilmemiş işlemler, komisyonlar vb. Örneğin, bugün yapılan bir işlem, bir sonraki iş günü muhasebeleştirilir.