Finans Sözlüğü: M-P

Finans Sözlüğü forex, para, hisse senedi, emtia ve borç piyasalarında kullanılan terimlerin ve kavramların tanımlarına hızlı erişim için geliştirilmiştir.

Teminat

Yatırım pozisyonunun gerektirdiği geçerli değerin yüzdesi olarak ifade edilen sermaye (teminat) tutarı.

Teminat üzerinde işlem yaparken (aynı zamanda kaldıraç veya yükseltme olarak da bilinir), yatırım yaptığınız senedin cari değerinin sadece bir kısmını yatırmanız gerekmektedir.
Örneğin, işlem yaptığınız emtia %5'lik bir teminat gerektiriyorsa, yatırımınızı 20 kat yükseltebilirsiniz (veya kaldırabilirsiniz) . Diğer bir deyişle 10.000USD tutarında bir fon, 200.000 USD değerinde bir pozisyonu tutabilir.

Teminat / Marjin çağrısı

İzin verilen çalışma teminatınızı aştığınızda durumu düzeltmek için marjin çağrısı alırsınız.

Pozisyonlarınızın sizin yerine kapatılmasını engellemek (stop out durumuna düşmemek) için ya pozisyonlarınızı kapatmanız veya azaltmanız ya da pozisyonlarınızı karşılayacak ek fon göndermeniz gerekir.

Teminat yatırma

Yatırımcı tarafından sahip olunan menkul kıymetlerin geçerli piyasa değerinin yüzdesi olarak temsil edilen teminat hesabında yatırımcının tutması gereken fon.

Opsiyon satıcılarının Opsiyon pozisyonlarına ters giden piyasa tarafından oluşturulabilecek zarardan korunmak için Opsiyon priminin yanı sıra hesaplarında ek fonlar tutmaları gerekir.

İstenen teminat, Opsiyon türüne ve satıcının ilgili varlık üzerinde pozisyonu olup olmadığına bağlı olarak değişir.

Saxo Capital Markets'taki işlem koşulları hakkında daha fazla bilgi için Müşteri İstasyonu'nda Hesap Özeti'ne gidin ve Hesap Özeti'nin üst sağ köşesindeki İşlem Koşulları bölümünü açın.

Teminat kullanımı

Kullanmakta olduğunuz kullanılabilir teminat yüzdesi.

Piyasa düzenleyici / Market Maker

Yatırımcının almak ve satmak istediği her seferinde belirli menkul kıymetler üzerinde işlem yapmaya hazır tanınmış kurum veya kişi. Piyasa düzenleyicisinin tüm zamanlardaki alma veya satma motivasyonu alış ve satış fiyatları arasındaki spread veya farktan ileri gelir.

Piyasa emri

Belirli bir enstrümanı piyasada elde edilebilir bir fiyattan en kısa zamanda almak ve satmak üzere verilen emir.

Ortalama fiyat

Ortalama fiyat alış ve satış fiyatları arasındaki ortalama fiyattır. Ortalama fiyat alış ve satış fiyatları arasındaki ortalama fiyattır.

Modül

Platformun Açık Emirler Modülü, Grafik Modülü vb gibi işlevsel bir parçasıdır. Modüller, Menü çubuğundan açılır.

Ortalama hareket yakınsama sapma MACD teknik çalışması

İki hareketli ortalama fiyatı (genellikle 26 günlük ve 12 günlük ortalamalar) arasındaki ilişkiyi takip eden eğilim göstergesine dair grafik çalışması. Bunun üstüne MACD'nin 9 günlük ortalaması kontrol veya sinyal çizgisi olarak çizilir. Sinyal çizgisi MACD çizgisiyle kesiştiği yerlerde alma ve satma fırsatlarını gösterebilir.

Net Exposure (Maruziyet)

Net maruziyetiniz geçerli pozisyonlarınızın nominal değerinin toplamının hesap para biriminize çevrilmesiyle hesaplanır.

Forex için bu, tüm Forex pozisyonlarınızın toplam değerinin hesap para biriminize çevrilmesiyle hesaplanır.

Teminatı Olmayan Pozisyonlar

Teminat gerekliliklerinden dolayı teminat olarak tutulan bütün hisse senetlerinin (örneğin öz kaynaklar, bonolar vb.) cari piyasa değeri. Piyasa değeri, satış fiyatı kullanılarak hesaplanır.

Teminat marjı olarak kullanılamaz

Cari yatırımlarınızın teminat olarak kullanılamayan yüzdesi. Bu satır, teminat olarak kullanılamayan miktarı gösterir.

Teklif edilen fiyat

Belirli enstrümanı alabileceğiniz fiyat.

Forex işlemleri için bu, çiftin fiyat para birimini satarak işlem/temel para birimini (ilk ifade edilen) alabileceğiniz fiyattır.

Örneğin, 100.000 EURUSD satın alırsanız, ABD doları karşılığında 100.000 Euro satın alırsınız.

Biri diğerini iptal eder emri (OCO)

Biri diğerini iptal eder (OCO) emri, iki emirden oluşur. Piyasa koşulları karşılandığından dolayı emirlerden herhangi biri yerine getirilirse, ilgili emir otomatik olarak iptal edilir.

Açık pozisyon

Henüz dengelenmemiş bir para birimi cinsinde bir pozisyon.

Örneğin, USDJPY 100.000 satın alırsanız, USDJPY 100.000 USD satarak dengeleyene kadar USDJPY cinsinden açık pozisyonunuz olur.

Opsiyon

Opsiyon alıcıya (sahip), herhangi bir zamanda belirli bir fiyata (kullanım fiyatı) ilgili varlığın belirli bir miktarını almak (alış opsiyonu durumunda) veya satmak (satış opsiyonu durumunda) zorunluluğunu değil, ama hakkını sağlar.

Emir

Belirli bir enstrümanı almak veya satmak için bir işlem emri. Limit ve Durdurma emirleri ana türlerdir.

Emir süresi

İşlem emrinin geçerli olduğu süre. Ayrıntılar için bkz. Günlük Emir (DO) ve İptal Edilene Kadar Geçerli (GTC).

Diğer teminat

Çevrimiçi olarak alınıp satılamayan enstrümanlar. Örneğin, başka bir bankadan aktarılan bonolar ve diğer pozisyonlar.

Zararda

İlgili varlığın piyasa fiyatı opsiyon kullanım fiyatından düşük olduğunda alış opsiyonu zararda olur. İlgili varlığın opsiyon kullanım fiyatın piyasa fiyatından düşük olduğunda satış opsiyonu zararda olur.

Geçersiz kılan

Opsiyonun yaşam süresinde oluşursa Opsiyonu anında geçersiz kılan belirli bir fiyat seviyesi.

Tezgah üstü (OTC)

İki taraf arasında borsa kullanılmadan görüşülen bir işlem.

Örneğin, borsada alınıp satılmayan bir menkul kıymet Tezgah Üstü (OTC) menkul kıymet olarak bilinir. Bu, malların ve araçların doğrudan iki taraf arasında, örneğin bir yatırım bankası ile bir müşteri arasında ticaretinin yapıldığı bir piyasadır.

Bu, açık bir piyasa olan halka açık borsada işlem yapmaktan farklıdır.

Tezgah üstü ürünler her bir müşteriye uyarlanabilirken, borsalar standart sözleşmeleri işleme sokarlar.

Örneğin, Forex ve Forex Opsiyonlarında tezgah üstü pazar çok büyümüştür.

PİP

Pip "puan yüzdesi" (percentage in point) anlamına gelir ve Forex çapraz kurlarının değiştiği en küçük artış miktarıdır.

Çoğu para birimi çifti, dört basamaklı olarak fiyatlandırılır, yani bir paritede 1,1850'den 1,1851'e bir artış, bir pip anlamına gelir.

Belli bir pozisyon için tek bir pip'in değerini yukarıdaki formülü kullanarak hesaplayabilirsiniz.

Örneğin EUR/USD'ye virgülden sonra dört rakamla teklif verildiğini biliyorsunuz. Bu durumda belirli bir pozisyon için bu pozisyonun tutarını bir pip değeriyle, yani 0,0001 ile çarparsınız.

Böylece EUR/USD 100.000 sözleşmesinde bir pip 10 USD'ye eşit olur. USD/JPY 100.000 sözleşmesinde ise bir pip 1000 JPY'ye eşittir, çünkü USD/JPY'ye virgülden sonra sadece iki rakamla fiyat verilir. (Bu durumda bir pip = 0,01 JPY olur.)

Portföy

Yatırım portföyü şirket hisseleri, sabit faize sahip menkul kıymetler veya para piyasası enstrümanları gibi sahip olunan finans enstrümanlarının tümüdür.

Yatırım portföyünde riski en aza indirgemek için nispeten ilgili olmayan veya birbiriyle korelasyon içinde bulunmayan yatırımlar olmalıdır. Broker'lar ve yatırım danışmanları tüm yumurtalarınızı bir sepete koymamamız yolunda uyarıda bulunurlar.

Pozisyon

Bir enstrüman üzerinde yapılmış yatırım.

Örneğin USDJPY işlemi yaptığınızda (mesela alım yaptığınızda) bir USDJPY pozisyonu açmış olursunuz.

USDJPY'de bu işlemin tersini gerçekleştirdiğinizde (bu durumda satış yaptığınızda) bu pozisyonu kapatmış olursunuz.

Pozisyon aynı zamanda bir borsacının nakit/menkul kıymetler/para birimleri bakiyesi anlamına da gelebilir. Pozisyon, borsacının nakit konusunda sıkıntıda olup olmadığını, borç verecek parası olup olmadığını herhangi bir para biriminde çok düşük veya çok yüksek olup olmadığını ifade eden durumdur.

Hesaba geçme tarihi

Herhangi bir işlemin hesabınıza yatırılan veya çekilen olarak yansıdığı tarih.

Prim

Piyasaya verilen alım veya satım emirlerinin birbiriyle eşleştirilmesinden kaynaklanan opsiyon fiyatı.

Fiyat-kazanç (PE) oranı

Fiyat/Kazanç oranı hisse senedinin hisse başına kazançlara bölünmesiyle elde edilir.

Birincil emir

Üç yönlü veya If Done şartlı emrinin birincil emridir. İlgili (ikincil) emirler, bu emir gerçekleşmeden aktif piyasa emirleri olmazlar.

Kâr alma

Kârları toplamak için bir pozisyonu kapatmak. Genellikle piyasa belirlenmiş bir seviyeyi geçtiğinde pozisyonu kapatmak ve otomatik olarak karları toplamak için bir limit emri kullanılarak yapılır.

Proxy

Proxy, bilgisayar ve İnternet arasında aracı görevi yapan bir cihazdır.

Proxy'ler genellikle Web'de dolaşmayı daha hızlı hale getirmek için yerleşik bir önbelleğe sahiptir. Ayrıca bazıları güvenlik amacıyla WEb içeriğini filtrelemeye olanak sağlar.

Satış

Satın alan kişiye ilgili varlığı kabul edilen kullanım fiyatından satma hakkı veren bir opsiyon sözleşmesidir. Satış, satıcının, atanmışsa, ilgili varlığı kabul edilen kullanım fiyatından almasını gerektirir.