Finans Sözlüğü: E-H

Finans Sözlüğü forex, para, hisse senedi, emtia ve borç piyasalarında kullanılan terimlerin ve kavramların tanımlarına hızlı erişim için geliştirilmiştir.

Hisse Başına Kazanç (EPS)

EPS, şirketin kârının var olan hisse sayısına bölünmesidir.

Bir yılda 10 milyon USD kazanç sağlayan bir şirketin 10 milyon USD'lik hisse senedi varsa, EPS, hisse başına 1 USD olur.

Şirketler genellikle EPS hesaplarken raporlama dönemi boyunca var olan hisselerin ağırlıklı bir ortalamasını kullanır.

Hisse Senetleri

Bir şirketin kısmi mülkiyetini temsil eden bir finansal araç. Hisse senetleri veya hisse olarak da bilinir.

Avrupa opsiyonu

Alıcı tarafından yalnızca sözleşme vade tarihinde gerçekleştirilebilen opsiyon.

Borsa

Menkul kıymetlerin, Opsiyonların, Futures'ın ve/veya emtianın işlem gördüğü piyasa.

Döviz kuru

Bir para biriminin diğerine göre değeri. Örneğin, bir Arjantin doları 58 ABD senti veya 70 Japon Yeni değerinde olabilir. Forex piyasalarında işlem gören para birimlerinin spot fiyatı (Spot, yani iki iş günü içinde yapılan işlemler için geçerlidir.) ve ileri tarihli fiyatı (İki para birimi arasında vade tarihine kadar çıkan faiz diferansiyeli ile ayarlanmış spot fiyat.) vardır. Ülkeler döviz kurlarını çeşitli yollarla belirlerler:

  • Dalgalı döviz kuru sisteminde döviz piyasada kendi seviyesini kendisi bulur.
  • Kaygan veya esnek sistem, resmi olarak sabit kurun ve teoride devaluasyon veya revaluasyon hakkındaki spekülasyona karşı çalışacak küçük düzeltmelerin bir birleşimidir.
  • Sabit döviz kuru sisteminde para biriminin değeri devlet veya merkez bankası tarafından belirlenir.

Kullanım

Opsiyon sahibinin sözleşmenin gerçekleştirilmesini isteme kararı.

Vade sonu

Opsiyon sözleşmesinin vade tarihi veya futures sözleşmesi için son işlem günü.

Maruziyet

Döviz kuru dalgalanmalarına maruziyet gibi riske maruz kalma durumu.

Maruziyet kapsamı

Teminat için kullanılabilir fonlar tarafından karşılanan maruziyet yüzdesi.

Fibonacci teknik çalışması

Fibonacci Yelpazeleri ve Grupları Fibonacci sayı dizisinden türetilen grafiklerde çizilen üç çizgili kılavuzlardır.

Bazı yatırımcılar Fibonaccilerin piyasadaki art arda gelen destek ve direnç alanlarını belirlemeye yardımcı olduğunu düşünür.

Güvenlik duvarı

Genellikle özel ağları İnternetten gelen kötü niyetli saldırılara karşı korumak için kullanılan cihaz. Güvenlik duvarı İnternetten gelen ve İnternete giden ağ trafiği türlerini kısıtlar ve Müşteri İstasyonu'nun çalışmasında bazı sorunlara neden olabilir.

Orman Grafik

Geçerli kapanış fiyatını taban olarak alan ve her veri noktasını bu taban çizgisine göre gösteren grafik stili.

Doğrudan vadeli teslim

Bir Forex enstrümanının sabit fiyattan, sabit bir tarihte işlem görmesi için verilen emir. Doğrudan vadeli teslimin fiyatı, vade tarihine kadar iki para biriminde oluşan faiz oranı diferansiyeli için ayarlanmış spot fiyattır. Doğrudan vadeli teslim emirleri, genellikle yabancı piyasalarda işlem yaparken maruziyet risklerini koruma altına almak için kullanılır.

Vadeli teslim sözleşmesi

Forex enstrümanında gelecekteki bir tarihte sabit fiyat üzerinden işlem yapmak (örneğin alış) veya tersi bir işlem (örneğin satış) gerçekleştirmek için verilen emir.

Döviz işlemleri

Döviz işlemleri Forex işlemleri, FX işlemleri ve para birimi işlemleri için alternatif bir terimdir. Saxo Capital Markets sizlere onlinebir Döviz İşlemleri platformu ve yazılımı sunar.

Futures/Vadeli İşlem Sözleşmesi

Türevsel finans enstrümanları piyasasında alıcı ve satıcı arasında yapılan yasal olarak bağlayıcı sözleşme. Sözleşme maddeleri standarttır. Bu sözleşmeler firmayı ve gelecekte sabit bir tarihteki ödenecek son fiyatı (ve uygun olduğunda ilgili varlığın teslimini) içerir.

Gamma

Bir Opsiyonun deltasındaki değişikliğin, diğer tüm faktörler sabit tutulduğunda, ilgili hisse senedinin fiyatındaki bir değişime göre yaklaşık olarak alınması. Gamma, ilgili hisse senedindeki küçük fiyat değişiklikleri için doğrudur, ancak hisse senedinde bir puanlık hareket için delta değişikliği ile ifade edilmektedir.

Örneğin, bir alışın delta değeri ,49 ve gaması 0,03 ise, hisse senedi bir puan indiğinde alış delta değeri ,46 (,49 + (,03 x -USD 1,00)) olur. Matematiksel bir modelle üretilen Delta, hisse senedi fiyatına, kullanım fiyatına, volatiliteye, faiz oranlarına, temettülere ve vade tarihine bağlıdır.

Yükseltme

Özsermayenizden (teminat) daha yüksek değerli bir yatırım pozisyonu tutma yeteneği. Yatırımınıza yükseltme uygularken (aynı zamanda kaldıraç olarak bilinir), yatırım yaptığınız senedin cari değerinin sadece bir kısmını yatırmanız gerekmektedir.

Örneğin, işlem yaptığınız emtia %5'lik bir teminat gerektiriyorsa, yatırımınızı 20 kat yükseltebilirsiniz (veya kaldırabilirsiniz). Diğer bir deyişle 10.000USD tutarında bir fon, 200.000 USD değerinde bir pozisyonu tutabilir.

İptal Edilene Kadar Geçerli (GTC)

Gerçekleştirilene veya iptal edilene kadar aktif olan limit emri türü. Günlük emirin tersine GTC emri belirsiz sayıda seans için aktif kalabilir.

Tarihe Kadar Geçerli (GTD)

Yatırımcı tarafından belirlenen tarihe kadar geçerli emir. Emir, borsacının belirlediği tarihe kadar gerçekleşmezse iptal edilir.

Half-turn

Her işlem başına alınan (hem alışta hem satışta) komisyon. Bunun alternatifi poziyonları hem açmayı hem de kapamayı içeren round-turn komisyondur.

Hedge

Hedge yatırım kayıplarına maruziyeti sınırlandırmak için kullanılan bir araçtır. Örneğin fiziksel hissede veya hisse senedi opsiyon pozisyonunda gerçekleşmemiş büyük miktarda kârı olan bir yatırımcı, herhangi bir kâr kaybını engellemek için aynı hisseye ait CFD satabilir. Hedge, bu durumda kârı garantilerken, öte yandan kârın büyümesini de engeller. Diğer bir deyişle hedge uyguladığınızda kayıplarınız gibi kârı da sınırlamış olursunuz.

Hedge oranı

Opsiyon fiyatındaki veya ilgili spot fiyattaki değişiklik.