Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’ye İli̇şki̇n Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’ndan Yapılan Duyuru

Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na ("Kurul") başvuruda bulunacaktır. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.

Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, (i) dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, (ii) takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da (iii) aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.

Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu

Adres  : Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA
Tel:  +90 (312) 292 90 90
Faks: +90 (312) 292 90 00

Şirketin unvanı: Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.

Adres  : Dereboyu Caddesi Meydan Sokak No:1 Beybi Giz Plaza Kat:30 Bölüm 115-116 34398 Maslak-İstanbul
Tel: +90 (212) 705 58 00
Faks: +90 (212) 290 21 70

Tarayıcınız bu web sitesini doğru bir şekilde gösterememektedir.

Web sitemiz, iOS 9.X ile çalışan bir sistem tarafından ve IE 10 veya daha yeni masaüstünde tarama yapılması için en uygun hale getirilmiştir. Daha eski bir sistem veya tarayıcı kullanıyorsanız web sitesi tasarımı farklı görünebilir. Sitemizdeki deneyiminizi daha iyi hale getirmek için tarayıcınızı veya sisteminizi güncellemenizi rica ederiz.