ICAAP ve Risk raporları

Saxo Group, Danimarka finansal mevzuatına uygun olarak düzenli ICAAP ve Risk raporları yayınlamaktadır.

İç Sermaye Yeterlilik Değerlendirmesi Süreci'nin (ICAAP) amacı, süregelen risklerin yanı sıra, büyüme, yeni pazarlar ve ürün portföyünün genişletilmesinden doğan gelecekteki riskler göz önüne alındığında, Banka'nın yeterli sermaye oranını belirlemektir.

Tam ICAAP gerekli olduğu sıklıkta, ancak yılda en az bir defa gerçekleştirilir. Sürmekte olan limit kullanımına göre ayarlanan sermaye yeterliliği seviyeleri üç ayda bir defa Danimarka Finansal Denetim Otoritesine (FSA) bildirilmektedir.

Saxo Bank A/S, Sermaye Gereksinimleri Yönetmeliğine (CRR) göre risk yönetimine ilişkin risk ve politikalar, sermaye gereksinimlerinin hesaplanması, Özkaynaklar, Kaldıraç, Likidite ve Aktif Muameleye ilişkin bilgileri ifşa etmesi gerekmektedir.

Saxo Bank aşağıdaki Risk Raporlarını okumanızı tavsiye eder.