Najčastejšie otázky o akciových portfóliách

Čo je to SaxoSelect?

SaxoSelect je plne digitalizovaná a automatizovaná služba na investovanie, ktorá umožňuje klientom investovať do širokej škály investičných a obchodných stratégií priamo z ich obchodnej platformy.

Pri otvorení investície v portfóliu SaxoSelect sa automaticky vytvorí nový účet v mene portfólia a čiastka investície sa prevedie z vášho predvoleného účtu. SaxoSelect sleduje účet riadený obchodníkom s odbornými znalosťami alebo manažérom fondu a automaticky kopíruje obchody na riadenom účte do vášho účtu SaxoSelect s minimálnym oneskorením.

SaxoSelect ponúka tri typy stratégií:


Obchodné stratégie

Obchodné stratégie sledujú účty uznávaných obchodníkov, ktorí v obchodovaní preukázali výsledky, a ponúkajú vysoké riziko/odmeny pri agresívnych obchodných stratégiách. Stratégie obvykle sledujú témy ako sú zameranie na komodity a grafy a charakteristiky – sledovanie technických obchodných signálov, ale taktiež závisia od uváženia na základe inštinktov skúseného obchodníka.

Akciové portfóliá
Akciové portfóliá obsahujú akcie a sú riadené manažérmi portfólií. Portfólio Saxo Morningstar MOAT® je vytvorené na základe metodológie Morningstar MOAT® a riadi a uskutočňuje ho Saxo Bank.

Vyvážené portfóliá

Vyvážené portfóliá pre dlhodobých investorov, ktoré obsahujú portfólio akcií a na burze obchodovaných fondov dlhopisov, vytvorené na základe výskumu spoločnosti BlackRock. Tieto portfóliá ponúkajú atraktívne investičné príležitosti a sú taktiež ideálnymi depozitármi prostriedkov používanými na maržové obchodovanie, pri ktorom percentuálny podiel hodnoty investícií v portfóliu je možné použiť ako kolaterál na obchodovanie maržových produktov, ako sú FX, zmluvy CFD a futures.

Ako sa vyberajú akcie v rámci portfólia?

Analytici Morningstar Management Europe vytvárajú modelové globálne portfólio 30 akcií, ktoré Saxo Bank riadi prostredníctvom Saxo Morningstar MOAT®.

Akcie v portfóliu sa vyberajú na 33 burzách, ktoré spĺňajú podmienky na zahrnutie v rámci metodológie Morningstar Economic Moat®. Budú zahrnuté len spoločnosti, o ktorých si spoločnosť Morningstar myslí, že majú udržateľné konkurenčné výhody.  Tieto spoločnosti majú dobrú pozíciu proti tlaku konkurentov a potenciál vykazovať vysoké zisky z kapitálu po dobu aspoň 20 rokov (kategória Wide Moat) alebo 10 rokov (kategória Narrow Moat).  Akcie sa potom ohodnotia pomocou základnej analýzy, aby bol stanovený odhad reálnej hodnoty, a len tie, ktoré sa obchodujú s vysokými zľavami oproti týmto odhadom, sa zahrnú do portfólia.


Ako sa portfólio rebalancuje?
Na konci každého štvrťroka skontroluje spoločnosť Morningstar Investment Management Europe portfólio a Saxo Bank ho v prípade potreby rebalancuje. Aby sa znížil počet nahradzovaných akcií a s tým súvisiace náklady na obchodovanie, akcie v portfóliu budú nahradené len v prípade, že je možné nájsť alternatívu, ktorá ponúka 25 % zlepšenie v rámci pomeru ceny k reálnej hodnote. Na rebalancovanie smerom k cieľovým váham sa taktiež vzťahuje ochranné pásmo, aby sa minimalizovali transakčné náklady.

Rebalancovanie sa automaticky plne premietne do vášho portfólia.

Čo je to Morningstar Economic Moat®?

Ekonomické výhody (tzv. moat) predstavujú udržateľné konkurenčné výhody, ktoré umožňujú spoločnostiach chrániť si svoju hodnotu a vedú k nadpriemerným výnosom v dlhodobom investičnom horizonte.

Akcie, ktoré splnia podmienky portfólia, sa ďalej hodnotia pomocou metodológie Morningstar Economic Moat®, aby sa posúdili ich konkurenčné výhody na základe 5 zásad:

Náklady na zmenu – spoločnosti, ktorých zákazníci sú viazaní v dôsledku vysokých nákladov na prechod ku konkurencií;
Sieťový efekt – spoločnosti s tovarom alebo službami, pri ktorých sa hodnota produktu zvyšuje s počtom používateľov, ktorí používajú daný tovar alebo služby;
Nehmotné aktíva – patenty, vládne licencie a hodnotné značky, ktoré sa viažu k spoločnosti, a ktoré jej poskytujú výhodu oproti jej konkurentom;
Nákladová výhoda – spoločnosti, ktoré dokážu vyrábať výrobky alebo služby lacnejšie ako ich konkurenti, čo im umožňuje ponúkať nižšie ceny ako konkurencia alebo dosahovať vyššiu ziskovosť;
Efektívna škála – je výhodou pre spoločnosti na trhoch, ktoré podporujú len niekoľko málo konkurentov.

Akcie zahrnuté v portfóliu Saxo Morningstar MOAT® musia mať „širokú“ (Wide) alebo „úzku“ (Narrow) výhodu, ktorá dokladá udržateľné konkurenčné výhody a musí sa od nich očakávať, že odolajú tlaku konkurentov a budú dosahovať vysoké výnosy z kapitálu po dobu aspoň 20 rokov (skupina Wide Moat) alebo 10 rokov (skupina Narrow Moat).

Aké sú náklady?

Nízky poplatok za obchod

Saxo účtuje nízky poplatok za obchod 0,06 % hodnoty každého obchodu, za podmienky minimálnej výšky 2 EUR alebo približného menového ekvivalentu bez poplatku za správu.

Nízky servisný poplatok

Saxo si účtuje servisný poplatok 0,75 % p. a. (vrátane DPH), ktorá sa počíta z uzatváracej hodnoty vášho portfólia na konci každého dňa a účtuje sa na konci každého štvrťroka.

Náklady na konverziu

Na portfólio Saxo Morningstar MOAT® sa vzťahuje špeciálny nízky poplatok za konverziu vo výške 0,2 %, ktorý sa vzťahuje na hodnotu obchodov v iných menách, než je mena portfólia (EUR).

Na prevody na investičný účet portfólia Saxo Morningstar MOAT® a z neho v iných menách, než je mena portfólia (EUR), sa vzťahuje štandardný poplatok Saxo Bank za konverziu vo výške 0,5 %.

Kto riadi portfólio?

Saxo Bank spravuje portfólio Saxo Morningstar Moat® vytvorené na základe portfólia 30 globálnych akcií, ktoré vybrala spoločnosť Morningstar Investment Management Europe Ltd. Výber prebieha zo skupiny akcií, ktorým bolo udelené akciovými analytikmi spoločnosti Morningstar hodnotenie Wide Moat alebo Narrow Moat.

Ako mám investovať do portfólia Saxo Morningstar MOAT®?

Investície môžete nasmerovať do akéhokoľvek portfólia SaxoSelect prostredníctvom obchodných platforiem SaxoTraderGO alebo SaxoTrader. Dostupné portfóliá SaxoSelect sa zobrazujú v platforme na karte SaxoSelect, na ktorej je uvedený úplný popis, výkonnosť a štatistiky, a prehľad investícií v danom portfóliu.

Ako otvoriť investíciu v obchodnej platforme:

  1. Kliknite na tlačidlo INVESTOVAŤ v stratégií, do ktorej chcete investovať.
  2. V prípade potreby budete prevedení cez krátke overenie vhodnosti (Poznámka: môžete investovať len do portfólií, v rámci ktorých sa považuje, že máte potrebné znalosti, aktíva, skúsenosti a povedomie o riziku.)
  3. Investičný modul vám umožňuje vybrať si objem vašej investície.

Po dokončení investičného procesu SaxoSelect vytvorí vyhradený účet pre portfólio a za niekoľko sekúnd umiestni jednotlivé investície do tohto účtu (ak je trh otvorený), vďaka čomu je portfólio veľmi rýchlo otvorené.

Kde môžem sledovať a riadiť moje portfólio?

Riadenie portfólia

Aktívne portfóliá sa sledujú v zozname portfólií, ktorý vám umožňuje sledovať výnosy, upraviť veľkosť vašej investície alebo portfólio zastaviť.

Ako môžem zastaviť svoju investíciu?

Portfólio zastavíte kliknutím na tlačidlo Zastaviť v zozname portfólií vo vašej platforme SaxoTraderGO alebo SaxoTrader.
Bude vám poskytnutá možnosť výberu, či chcete uzatvoriť všetky pozície (čo predvolená možnosť) alebo si ponechať vaše existujúce pozície.
POZNÁMKA: ak sa rozhodnete ponechať si otvorené pozície, začnete niesť zodpovednosť za ich riadenie a manuálne uzatvorenie vy.

Môžem reštartovať moju investíciu po jej zastavení?

Áno, vašu investíciu môžete v obchodných platformách reštartovať zo zoznamu portfólií pomocou tlačidla Reštartovať. Budete požiadaní o opätovné potvrdenie, že vaša finančná situácia sa významne nezmenila od doby, kedy ste naposledy investovali a budete musieť mať dostatočné finančné prostriedky na pokrytie minimálnej investície.

Môžem do existujúceho portfólia investovať ďalšie prostriedky?

Ďalšie prostriedky môžete investovať do portfólia kliknutím na tlačidlá Riadiť > Vložiť prostriedky pri danej stratégií v zozname portfólií vo vašej platforme SaxoTraderGO alebo SaxoTrader.

Minimálne môžete pridať 5 000 v základnej mene stratégie. Stratégia umiestni vaše ďalšie prostriedky najlepšie ako dokáže, ale pamätajte na to, že sa nemusí jednať o presné umiestnenie v prípade, ak nie je daná čiastka presne rozdeliteľná medzi jednotlivé investície.

Ako vyberiem prostriedky?

Aby ste vybrali prostriedky z portfólia, musíte najskôr dané portfólio Zastaviť. Nie je možné vybrať prostriedky, ktoré sú súčasťou aktívneho portfólia.

Voľné prostriedky môžete vybrať z účtu SaxoSelect a presunúť ich na jeden z vašich ďalších obchodných účtov kliknutím na tlačidlá Riadiť > Vybrať prostriedky.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.