Zobraziť menu sadzieb a podmienok

Pricing Overview

Value for money with Saxo's transparent pricing structure

In pricing, Saxo follows clear and explicit principles. Prices should be competitive and transparent, and never burdened with false incentives. In most areas, we offer account tier based fees that allow you to benefit from more attractive prices as your activity increases. And any time you trade with Saxo, you also gain access to reliable technology and supporting services. 

This is is what we mean by value for money.

Viac ako 35 000 nástrojov. Nové znížené ceny

Viac ako 1 200 zaknihovaných opcií z 23 globálnych búrz

  • Prístup k úrokovým sadzbám, akciovým indexom, energiám, kovom a ďalším položkám
  • Provízie od 1,25 USD pre VIP klientov
  • Funkcie pre pokročilých používateľov ako sú reťazce opcií, kombinované príkazy a obchodovanie na jedno kliknutie
  • Výkonné nástroje na analýzu a riadenie rizík
Viac informácií