Zobraziť menu sadzieb a podmienok

Pricing Overview

Value for money with Saxo's transparent pricing structure

In pricing, Saxo follows clear and explicit principles. Prices should be competitive and transparent, and never burdened with false incentives. In most areas, we offer account tier based fees that allow you to benefit from more attractive prices as your activity increases. And any time you trade with Saxo, you also gain access to reliable technology and supporting services. 

This is is what we mean by value for money.

Viac ako 35 000 nástrojov. Nové znížené ceny

Viac ako 3 000 ETF z viac ako 30 búrz po celom svete

  • Prístup k indexom, kapitálovým sektorom, komoditám a ďalším položkám
  • ETF zaknihované v USA s VIP províziou už od 3 USD a ETF zaknihované v UK s províziou od 5 GBP
  • Prístup k rozvíjajúcim sa a rozvinutým trhom
  • Prístup k ďalším ETP (Exchange Traded Products), ktoré sa obchodujú na burzách, napr. ETC a ETN
Viac informácií