Diversified Futures Contracts

All times in the Trading Schedules are in the time-zone of the exchange on which the contract is traded.

Upozornenia na riziká futures
risk-icon--red

Future je kategorizovaný ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.

Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené.