Forex maržové sadzby a minimálne veľkosti obchodu (retailoví klienti)

Na dôkaz nášho záväzku zvyšovať transparentnosť a dosahovať férové výsledky pre klientov sa Saxo Bank podujala zverejniť štatistiku plnenie pokynov na devízovom trhu, aby mohli klienti pri výbere najlepšieho poskytovateľa obchodovania jednoduchšie vyhodnotiť kvalitu realizácie pokynov.

Sme hrdí na to, že tieto štatistiky dokazujú, že pri poskytovaní kvalitnej realizácie sú záujmy Saxo Bank v súlade so záujmami našich klientov, a dokazujú tiež, že prinášame výrazné zlepšenie ceny bez asymetrického sklzu.

V tabuľkách nižšie sú uvedené nasledujúce štatistické údaje o realizácii zverejňované mesačne pre najobchodovanejšie forexové spotové menové páry spoločnosti Saxo Bank:

  • Štatistiky Limitných pokynov IOC
  • Priemerné zlepšenie Limitného pokynu IOC, podľa nastavenia cenovej tolerancie
  • Miera plnenia Limitného pokynu IOC, podľa nastavenia cenovej tolerancie
  • Rýchlosť plnenie Limitného pokynu IOC
  • Štatistiky trhových pokynov
  • Rýchlosť plnenie trhových pokynov
  • Štatistiky pokynov Resting Stop
  • Štatistiky pokynov Resting Limit

Ste pripravení začať?

Účet v Saxo si môžete otvoriť v niekoľkých krokoch a získať prístup ku všetkým triedam aktív.

Upozornenie na riziká spojené s Forexom

Forex je kategorizovaný ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.
Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené. Kliknutím sem zistíte viac

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.