Najčastejšie otázky o dlhopisoch

Ktoré dlhopisy je možné obchodovať online?

K dispozícii na online obchodovanie s dlhopismi je široká škála najaktívnejších a najlikvidnejších vládnych a podnikových dlhopisov v Európe, Ázii, na Blízkom východe a v Afrike, ako aj obmedzený počet latinskoamerických dlhopisov – celkovo viac ako 5 000 dlhopisov. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti sa rozšíri dostupnosť latinskoamerických dlhopisov a amerických podnikových dlhopisov.

Čo ak nejaký dlhopis nie je k dispozícii na online obchodovanie?

Saxo Bank podporuje 33 000 dlhopisov offline, takže existuje vysoká pravdepodobnosť, že s ním bude možné obchodovať offline prostredníctvom nášho oddelenia dlhopisov. Kontaktujte Saxo Bank, aby ste sa informovali o možnostiach obchodovania určitého dlhopisu offline. Ak je tomu tak, bude zobchodovaný manuálne, ale stále bude zobrazený v zhrnutí vášho účtu, tak ako akákoľvek iná pozícia.

Aké obchodné hodiny má online obchodovanie?

S dlhopismi je možné obchodovať online nepretržite 5 dní v týždni, ak je príslušný podkladový trh s dlhopismi otvorený. Obchodné hodiny budú obmedzené na denné hodiny, kedy je likvidita na príslušnom podkladovom dlhopisovom trhu najlepšia (tzn. európske vládne dlhopisy je možné obchodovať len cez európske denné hodiny). 

Kde a ako získava Saxo likviditu na online obchodovanie dlhopisov?

Dlhopisy sa primárne obchodujú na medzinárodnom mimoburzovom trhu a menej často na burzách. Saxo Bank preto využíva sieť protistrán s viac ako 40 poskytovateľmi likvidity na mimoburzovom trhu, aby získala likviditu na online obchodovanie s dlhopismi. Ďalšie informácie si pozrite v časti „Ako funguje trhový príkaz?“

Aký je maximálny objem obchodu?

Existujú maximálne limity, ktoré sú stanovené podľa podmienok bežnej likvidity na podkladových trhoch s dlhopismi. Tieto limity sú rôzne – 1 mil. EUR alebo viac v prípade podnikových dlhopisov a 25 mil. EUR alebo viac pri vládnych dlhopisoch.

Aký je minimálny objem obchodu?

Dlhopisy majú rôzne minimálne objemy obchodov, ktoré môžu mať výšku 50 000, 100 000 alebo 200 000 v príslušnej mene. Minimálne objemy obchodov a prírastkov pre každý dlhopis si môžete pozrieť v časti Účet >Podmienky obchodovania, ako aj na obchodnom lístku. Existujú však dlhopisy, ktoré sa obchodujú v menších objemoch, ktoré budú taktiež k dispozícii (minimálny limit 10 000 v EUR alebo USD na všetky online dlhopisy sa použije aj v prípade, že podkladová minimálna obchodná jednotka daného dlhopisu je nižšia).

Môžem obchodovať za cenu, ktorú vidím v platforme?

Cena, ktorú uvidíte v platforme za online dlhopis na obchodnom lístku, je reálnou indikatívnou cenou vychádzajúcou z indikatívnych cien na mimoburzových dlhopisových trhoch. Z tohto dôvodu sa môžu skutočne zobchodované ceny od tejto ceny líšiť. Ďalšie informácie si pozrite v časti „Ako funguje trhový príkaz?“. Navyše je cena, ktorá sa používa v zhrnutí vášho účtu, indikatívnou cenu na konci dňa, ktorá sa môže líšiť od skutočných obchodovaných cien, ako aj ceny, ktorú uvidíte na obchodných lístkoch.

Ako funguje trhový príkaz?

Trhový príkaz je štandardným príkazom pri obchodovaní s dlhopismi. Trhové príkazy v prípade dlhopisov, na rozdiel od akcií, sa nevykonávajú na burzách, ale sú smerované do globálnej veľkej skupiny poskytovateľov likvidity, ktorá vykoná obchod v jednotkách sekúnd. Indikatívne ceny v reálnom čase budú slúžiť ako maximálna limitná cena pre trhový príkaz. Ak sa príkaz nevykoná do 45 sekúnd, automaticky sa zruší alebo ukončí. Trvanie trhových príkazov nie je možné zmeniť. 

Čo sa stane ak sa príkaz ukončí?

Ak nezískame cenu, ktorá je lepšia alebo rovná maximálnej limitnej cene (indikatívna cena v reálnom čase popísaná vyššie), príkaz sa automaticky zruší alebo ukončí. V tomto prípade môžete kontaktovať Saxo Bank, aby ste sa informovali o možnostiach obchodovania určitého dlhopisu offline. Ukončenie nastane po 30 – 45 sekundách, v závislosti od konkrétneho dlhopisového trhu.

Ako funguje príkaz limit?

Pri zadávaní príkazu limit sa tento automaticky presmeruje na najrelevantnejšie dostupné burzy. Príkazy limit sa obvykle používajú na zadávanie príkazov mimo alebo v strede rozpätia, alebo na konkrétny limit. Príkazy limit fungujú len na burze, a preto môže dôjsť k prípadom nevykonania na žiadnej burze z dôvodu nedostatku likvidity, hoci existuje možnosť trhový príkaz splniť (ak likvidita nevychádza z búrz, ale z mimoburzového dlhopisového trhu). Je možné nastaviť trvanie príkazu limit.

V prípade ktorých dlhopisov môžete zadať príkazy limit?

Príkazy limit fungujú len v prípade vybraných dlhopisov, ktoré majú dostatočnú likviditu na burzách. Ohľadom ďalších informácií o dostupnosti príkazov limit na burzách nás kontaktujte.

Aké ďalšie typy príkazov sú k dispozícii?

V súčasnosti neexistujú žiadne iné typy príkazov, ktoré sú k dispozícii na online obchodovanie s dlhopismi.
Sú v prípade dlhopisov podporované grafy?
V súčasnosti nie sú v prípade online obchodovania s dlhopismi podporované grafy.

Je možné vykonať čiastočné splnenie?

Tak systém príkazov limit, ako aj systém trhových príkazov fungujú na základe všetko alebo nič, takže všetky príkazy sa splnia buď na 100 %, alebo vôbec. Preto nie je možné vykonať čiastočné splnenie.

Ako sa príkazy spracúvajú?

Spracovanie príkazu je plne digitalizované, pričom sa využíva robotika, objavovanie cien a vykonávanie sú optimalizované s ohľadom na najvyššiu spokojnosť klientov.

Koľko obchod stojí?

Ponúkame tri úrovne cien v závislosti na úrovni vášho účtu - Classic, Platinum alebo VIP.

Existujú nejaké iné náklady, ktoré súvisia s dlhopismi?

Okrem poplatkov za obchodovanie s dlhopismi sa na dlhopisové pozície vzťahujú taktiež poplatky za uchovávanie. 

 

 

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.