SaxoSelect Service Fees

Service Fee Explained

The service fee is an annualised fee that is paid for having SaxoSelect manage your money. It is taken at the end of each quarter on a pro rata basis. We take the daily value of the portfolio and calculate a daily pro rata fee, to factor cash additions/withdrawals and daily performance. The sum of these daily fee amounts are then aggregated at the end of the quarter and charged, or until you withdraw from the portfolio. 

For example, the Balanced Portfolios have a service fee of 0.9%. If the value of the portfolio on day one is EUR 100,000 then the service fee for that day is (100,000 x 0.009) /365 = EUR 2.466. If half of the capital is withdrawn the next day and there is a 0% return (meaning the new value is exactly 50%), then the fee for this day is halved to EUR 1.233. Each day these fee amounts are accumulated and then deducted at quarter-end.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.