Regulácia ESMA

Získajte viac informácií o regulácii ESMA, ktorá vstúpi do platnosti 30. júla 2018, a zistite, ako ovplyvní vaše obchodovanie.
Zmeny vyplývajúce z regulácie sa netýkajú profesionálnych klientov.


Centrum podpory

Máte otázku o našich produktoch, platformách alebo službách? Navštívte Centrum podpory a nájdite odpovede na najčastejšie otázky. Ak stále nedokážete získať odpoveď na vašu otázku, taktiež nájdete kontaktné údaje miestnej pobočky Saxo, aby ste sa mohli spojiť so zástupcom.

Prejdite na podporu