Hodnotenie cieľového trhu/Test primeranosti

Smernica MiFID II požaduje, aby sme rozlišovali medzi komplexnými a nekomplexnými produktmi. V prípade komplexných produktov sme povinní ponúknuť Hodnotenie cieľového trhu a Test primeranosti a ponúknuť neprofesionálnym klientom primerané podávanie správ a upozornení na riziká.

Nový Test primeranosti bude už čoskoro k dispozícii na našich platformách v časti Účty v ponuke:

Account (Účet) > Other (Iné) > Mifid Status (Stav podľa smernice Mifid) > APPROPRIATENESS TEST (TEST PRIMERANOSTI)

Žiadame vás, aby ste si tento test prešli, pretože nám pomôže určiť, ktoré z našich produktov sú pre vás vhodné.

Všeobecná časť

Vo Všeobecnej časti sú požadované informácie o vašom vzdelaní, znalostiach a skúsenostiach, investičnom účele a tolerancii voči riziku, ktoré sú potrebné k posúdeniu vhodnosti jednotlivých produktov.

Nekomplexné produkty

Akcie, jednoduché fondy ETF a dlhopisy sú považované za nekomplexné, a preto sú vhodnými produktmi pre vaše investovanie.

Testy primeranosti

Komplexné produkty

Komplexné produkty zahŕňajú:

  • Forex (vrátane FX Spot a FX Forwards)
  • FX opcie
  • CFD
  • Futures
  • Burzovo-obchodované opcie
  • Komplexné na burze obchodované fondy (non-UCITS ETF)
  • Komplexné fondy (non-UCITS fondy)
  • Na burze obchodované komodity (ETC)
  • Na burze obchodované poukážky (ETN)

Pri všetkých komplexných produktoch povolených na našej platforme je k dispozícii Test primeranosti obsahujúci otázky vzťahujúce sa k jednotlivým produktom, ktoré nám pomôžu otestovať vaše znalosti a skúsenosti a zistiť ich úroveň. Vyhodnotením týchto otázok zistíme, či je pre vás vhodné obchodovať s daným produktom.

Upozornenie na riziká

upozornenie na riziká

Upozornenie na riziká sa zobrazí vždy, keď vstúpite na platformu so zoznamom produktov, ktoré sú pre vás vhodné, a tých, ktoré sú nevhodné.

Ak ste vedený ako profesionálny klient alebo sú pre vás vhodné všetky produkty, upozornenie na riziká sa nezobrazí.

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.