Začnite obchodovať so Saxo

Založte si účet za menej ako 5 minút

Minimálny vklad pre aktiváciu účtu je 10 000 USD

Začnite obchodovať viac ako 35 000 nástrojov

Potrebujete pomoc?

V prípade potreby sme vám stále k dispozícii.
Zatelefonujte nám na číslo +421 233 329 935 alebo nás kontaktujte na adrese infosk@saxobank.com

Cert