Požadované doklady

NÍZKE (+ kreditná karta)

Vládou vydaný identifikačný doklad 

Obsahujúci vaše meno, jedinečné osobné identifikačné číslo, fotografiu a podpis. Môže sa jednať o jeden z nasledujúcich dokladov:

 • Pas
 • Vodičský preukaz
 • Občiansky preukaz

Dokument musí byť:

 • Aktuálny a platný
 • Vydaný oficiálnym vládnym úradom

Doklady o pobyte

Obsahujúce vašu adresu trvalého pobytu (vaše meno, adresu, mesto a krajinu pobytu). Doklady o pobyte nesmú byť rovnaké ako vládou vydaný doklad totožnosti; vyžadujú sa spolu 2 rôzne doklady. Môže sa jednať o jeden z nasledujúcich dokladov:

 • Daňové priznanie alebo výpis z banky (vydaný za posledných 6 mesiacov)
 • Občiansky preukaz
 • Účet za verejné služby (elektrickú energiu, plyn, domáce internetové pripojenie, pevnú telefónnu linku, vydanú počas posledných šiestich mesiacov). Musí byť na ňom uvedená služba, ktorá sa fyzicky poskytuje na adrese pobytu
 • Potvrdenie adresy/Prehlásenie miestneho úradu starostu/mestského úradu vydané počas posledných šiestich mesiacov

Vklad prostriedkov kreditnou kartou

2 000 EUR je minimálny vklad prostriedkov požadovaný na otvorenie účtu v Saxo. Ak si želáte vložiť prostriedky pomocou kreditnej karty, nahrajte obrázok prednej strany vašej karty (dôkaz o tom, že karta je vo vašej držbe).

Dôležité:
Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby ste zakryli číslice označené X: 0000 00XX XXXX 0000 (viditeľné musí byť len prvých 6 číslic a posledné 4).

STREDNÉ (+ kreditná karta)

Vládou vydaný identifikačný doklad

Obsahujúci vaše meno, jedinečné osobné identifikačné číslo, fotografiu a podpis. Môže sa jednať o jeden z nasledujúcich dokladov:

 • Pas
 • Vodičský preukaz
 • Občiansky preukaz

Doklady o pobyte

Obsahujúce vašu adresu trvalého pobytu (vaše meno, adresu, mesto a krajinu pobytu). Doklady o pobyte nesmú byť rovnaké ako vládou vydaný doklad totožnosti; vyžadujú sa spolu 2 rôzne doklady. Môže sa jednať o jeden z nasledujúcich dokladov:

 • Daňové priznanie (vydané počas posledných 6 mesiacov)
 • Občiansky preukaz
 • Potvrdenie adresy/Prehlásenie miestneho úradu starostu/mestského úradu vydané počas posledných šiestich mesiacov

Vládou vydaný doklad totožnosti a doklad o pobyte musí byť: 

 • Aktuálny a platný
 • Vydaný oficiálnym vládnym úradom

Vklad prostriedkov kreditnou kartou

2 000 EUR je minimálny vklad prostriedkov požadovaný na otvorenie účtu v Saxo. Ak si želáte vložiť prostriedky pomocou kreditnej karty, nahrajte obrázok prednej strany vašej karty (dôkaz o tom, že karta je vo vašej držbe) spolu s overenou kópiou dokladu totožnosti.
Dôležité: Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby ste zakryli číslice označené X: 0000 00XX XXXX 0000 
(viditeľné musí byť len prvých 6 číslic a posledné 4).

Typy úradov, ktoré môžu overiť, že sa jedná o vládou vydané doklady: zamestnanci ambasády, verejný notár, autorizovaný účtovník, aktívne činný advokát (zaregistrovaný v národnej advokátskej komore alebo ročenke Legal 500), pracovník Saxo Bank.

STREDNÉ (výnimky: Katar, Bahrajn, SAE, Saudská Arábia, Jordánsko a Omán)

Vládou vydaný identifikačný doklad 

Obsahujúci vaše meno, jedinečné osobné identifikačné číslo, fotografiu a podpis. Upozorňujeme, že sa požadujú 2 formy identifikácie. Môže sa jednať o jeden z nasledujúcich dokladov: 

 • Pas
 • Vodičský preukaz
 • Občiansky preukaz 

Doklady o pobyte 

Obsahujúce vašu adresu trvalého pobytu (vaše meno, adresu, mesto a krajinu pobytu). Doklady o pobyte nesmú byť rovnaké ako vládou vydaný doklad totožnosti; vyžadujú sa spolu 3 rôzne doklady (2 doklady totožnosti a 1 doklad s adresou pobytu). Môže sa jednať o jeden z nasledujúcich dokladov: 

 • Daňové priznanie (vydané počas posledných 6 mesiacov)
 • Občiansky preukaz.  
 • Vládou vydaný doklad totožnosti a doklad o pobyte musí byť:
 • Aktuálny a platný
 • Vydaný oficiálnym vládnym úradom

Ak vládou vydané doklady uvedené vyššie neexistujú vo vašej krajine pobytu, doložte jeden z nasledujúcich dokumentov:

 • Nájomná zmluva na vaše meno
 • Potvrdenie o zamestnaní (vydané počas posledných 6 mesiacov)
 • Výpis z banky vydaný vládou alebo štátom uznaným subjektom (vydaný počas posledných 6 mesiacov)
 • Výpis za verejné služby vydaný vládou alebo štátom uznaným subjektom (vydaný počas posledných 6 mesiacov)

STREDNÉ – VYSOKÉ

Vládou vydaný identifikačný doklad

Obsahujúci vaše meno, jedinečné osobné identifikačné číslo, fotografiu a podpis. Môže sa jednať o jeden z nasledujúcich dokladov:

 • Pas
 • Vodičský preukaz
 • Občiansky preukaz

Doklady o pobyte

Obsahujúce vašu adresu trvalého pobytu (vaše meno, adresu, mesto a krajinu pobytu). Doklady o pobyte nesmú byť rovnaké ako vládou vydaný doklad totožnosti; vyžadujú sa spolu 2 rôzne doklady. Môže sa jednať o jeden z nasledujúcich dokladov:

 • Daňové priznanie (vydané počas posledných 6 mesiacov)
 • Občiansky preukaz

Vládou vydaný doklad totožnosti a doklad o pobyte musí byť:

 • Aktuálny a platný
 • Vydaný oficiálnym vládnym úradom
 • Overená kópia originálu. Typy úradov, ktoré môžu overiť tieto dokumenty: zamestnanci ambasády, verejný notár, autorizovaný účtovník, aktívne činný advokát (zaregistrovaný v národnej advokátskej komore alebo ročenke Legal 500), pracovník Saxo Bank (fyzická prítomnosť), licencované finančné inštitúcie (banky) so sídlom v krajine, v ktorej má žiadateľ/klient pobyt. Overenie samotné musí byť vydané počas posledných šiestich mesiacov. Vydanie a overenie nesmie vykonať rovnaký úrad.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.