Portfele akcyjne — najczęściej zadawane pytania

Czym jest SaxoSelect?

SaxoSelect to w pełni zdigitalizowana i zautomatyzowana usługa inwestycyjna, która umożliwia klientom inwestowanie w szeroki zakres strategii inwestycyjnych i transakcyjnych bezpośrednio z poziomu platformy transakcyjnej.

Gdy rozpoczynasz inwestycję z SaxoSelect, automatycznie otwierany jest nowy rachunek w walucie portfela, zaś z rachunku domyślnego przelewana jest kwota inwestycji. SaxoSelect śledzi rachunek zarządzany przez doświadczonego tradera lub osobę zarządzającą funduszem i automatycznie kopiuje transakcje dokonywane na takim rachunku na Twój rachunek SaxoSelect z niewielkim opóźnieniem.

SaxoSelect oferuje trzy rodzaje strategii:


Strategie inwestycyjne

Strategie inwestycyjne śledzą rachunki utalentowanych traderów z listą sprawdzonych transakcji i oferują wysokie ryzyko/korzyści z agresywnych strategii transakcyjnych. Strategie zazwyczaj podążają za schematem takim jak ukierunkowanie na transakcje towarowe czy wykresy i wzorce, śledząc sygnały transakcji technicznych, ale są instynktowne decyzje doświadczonych traderów.

Portfele akcyjne
Portfele akcyjne zawierają akcje i są zarządzane przez zarządzających portfelem. Portfel Saxo Morningstar MOAT® opiera się na metodologii Morningstar MOAT®, a zarządzany i realizowany jest przez Saxo Bank.

Zrównoważone portfele

Zrównoważone portfele dla inwestorów długoterminowych zawierają fundusze ETF akcyjne i obligacyjne wybrane na podstawie analiz BlackRock. Portfele te oferują atrakcyjne możliwości inwestycyjne i stanowią idealny sposób przechowywania środków wykorzystywanych do transakcji na kredyt, w których procent wartości inwestycji danego portfela można wykorzystać jako zabezpieczenie dla takich produktów jak opcja walutowe, kontrakty CFD i kontrakty terminowe futures.

Jak dobiera się akcje do danego portfela?

Morningstar Investment Management Europe proponuje modelowy portfel globalny 30 akcji zarządzany jako portfel Saxo Morningstar MOAT®
przez Saxo Bank.
Akcje w portfelu to akcje wybrane z 33 giełd kwalifikujących się do metodologii Morningstar Economic Moat®. Uwzględnia się jedynie spółki, które według Morningstar zapewniają trwałą przewagę konkurencyjną.  Spółki te charakteryzują się dobrą przewagą konkurencyjną i mają potencjał generowania wyższych zwrotów przez przynajmniej 20 lat (Wide Moat) lub 10 lat (Narrow Moat).  Akcje podlegają następnie ocenie analizy fundamentalnej, aby można było oszacować ich godziwą wartość. Jedynie akcje podlegające transakcjom ze znaczną stopą dyskontową w stosunku do szacunków trafiają do portfela.


Jak równoważony jest portfel?
Po zakończeniu kwartału Morningstar Investment Mangement Europe dokonuje oceny portfela, a w razie potrzeby Saxo Bank przeprowadza jego równoważenie. Aby ograniczyć liczbę wymienianych akcji oraz powiązane z tym koszty transakcji, wymiana akcji w portfelu następuje jedynie wówczas, gdy możliwe jest znalezienie alternatywy z o 25% lepszym stosunku ceny do wartości godziwej. Równoważnie docelowej wagi również podlega buforowi minimalizującemu koszty transakcji.

Twój portfel będzie automatycznie odzwierciedlać wszelkie operacje równoważenia składników.

Czym jest Morningstar Economic Moat®?

Oceny „moat” odpowiadają trwałej przewadze konkurencyjnej umożliwiającej firmom ochronę swojej wartości i wygenerowanie dodatkowej stopu zwrotu w perspektywie długoterminowej.

Akcje kwalifikujące się do portfela są następnie oceniane pod kątem przewagi konkurencyjnej według metodologii Morningstar Economic Moat® w oparciu o pięć zasad:

Koszty przejścia — spółki, których klienci są zablokowani z powodu wysokich kosztów przejścia do konkurencji;
Efekt sieci — spółki oferujące usługi i produkty, których wartość rośnie wraz ze zwiększającą się liczbą użytkowników;
Wartości niematerialne — patenty, licencje rządowe i cenione marki związane ze spółką, które zapewniają jej przewagę konkurencyjną;
Przewaga kosztowa — spółki, które wytwarzają swoje produkty po niższych cenach niż konkurencja, dzięki czemu mogą oferować niższe ceny lub uzyskiwać wyższe marże;
Wydajna skala — obejmuje spółki na rynkach z ograniczoną liczbą konkurentów.

Akcje zawarte w portfelu Saxo Morningstar MOAT®muszą charakteryzować się trwałą przewagą konkurencyjną na poziomie „Wide Moat” lub „Narrow Moat”. Oznacza to przewagę nad konkurencją oraz potencjał generowania wyższych zwrotów przez przynajmniej 20 lat (Wide Moat) lub 10 lat (Narrow Moat).

Jakie są koszty?

Niska prowizja od transakcji

Saxo pobiera niską prowizję od transakcji w wysokości 0,06% wartości każdej transakcji, jednak nie mniej niż 2 EUR lub równoważność tej kwoty w innej walucie, bez opłat powierniczych.

Niska opłata za usługę

Saxo pobiera opłatę za usługę w wysokości 0,75% rocznie (z VAT), wyliczaną na podstawie wartości końcowej Twojego portfela na koniec każdego dnia i pobieraną na koniec każdego kwartału.

Koszty konwersji

Portfel Saxo Morningstar MOAT® podlega specjalnej, niskiej prowizji za konwersję wynoszącej 0,2%, która jest naliczana w oparciu o wartość transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta portfela (EUR).

Przelewy do i z rachunku inwestycyjnego portfela Saxo Morningstar MOAT® wykonane w walucie innej niż waluta portfela (EUR), podlegają standardowej opłacie Saxo Bank za konwersję, wynoszącej 0,5%.

Kto zarządza portfelem?

Saxo Bank zarządza portfelem Saxo Morningstar MOAT® stworzonym w oparciu o portfel 30 akcji globalnych wybranych przez Morningstar Investment Management Europe Ltd.  Akcje dobiera się spośród tych, które analitycy giełdowi Morningstar wystawili oceny Wide Moat lub Narrow Moat (znaczny lub niewielki potencjał generowania wyższych zwrotów).

Jak zainwestować w portfel Saxo Morningstar MOAT®?

Możesz bezpośrednio inwestować w dowolny portfel SaxoSelect za pośrednictwem SaxoTraderGO lub platform transakcyjnych SaxoTrader. Dostępne portfele SaxoSelect wyświetlane są w karcie SaxoSelect platformy, gdzie można znaleźć ich pełny opis, wyniki i statystyki, a także przegląd inwestycji w danym portfelu.

Aby otworzyć inwestycję w platformie transakcyjnej:

  1. Kliknij przycisk „INWESTUJ” przy strategii, według której chcesz inwestować.
  2. W razie konieczności trafisz na test adekwatności (uwaga: masz możliwość inwestowania w portfele, w zakresie których dysponujesz niezbędną wiedzą, aktywami, doświadczeniem i świadomością ryzyka.)
  3. Moduł inwestycyjny umożliwia Ci wybór rozmiaru Twojej inwestycji.

Po zakończeniu procesu inwestowania SaxoSelect tworzy specjalny rachunek dla portfela i umieszcza poszczególne inwestycje na tym rachunku w ciągu kilku sekund (w godzinach otwarcia giełdy), otwierając bardzo szybko Twój portfel.

Gdzie mogę śledzić mój portfel i zarządzać nim?

Zarządzanie portfelem

Aktywne portfele monitoruje się z poziomu listy portfeli, która umożliwia śledzenie zysków, dostosowywanie wielkości inwestycji czy wstrzymanie portfela.

Jak zatrzymać inwestowanie?

Aby wstrzymać portfel, kliknij przycisk Stop w portfelu na liście portfeli w SaxoTraderGO lub na platformie SaxoTrader.
Masz możliwość (domyślnie) zamknięcia pozycji lub utrzymania wszystkich istniejących pozycji.
UWAGA: jeśli zdecydujesz się na utrzymanie pozycji, to będziesz ponosić odpowiedzialność za zarządzanie nimi i ręczne ich zamknięcie.

Czy mogę wznowić inwestycję po jej zatrzymaniu?

Tak, możesz wznowić inwestycję w platformach transakcyjnych z poziomu listy portfeli, korzystając z przycisku Restart. Musisz potwierdzić, że Twoja sytuacja finansowa nie zmieniła się znacznie od ostatniej inwestycji. Musisz też posiadać wystarczającą ilość środków na pokrycie minimalnych wymogów inwestycyjnych.

Czy mogę zainwestować więcej w istniejący portfel?

Możesz zainwestować dodatkowe środki w dany portfel, klikając Zarządzaj > Wpłać środki w danej strategii na liście portfeli w SaxoTraderGO lub na platformie SaxoTrader.

Możesz dodać minimalnie 5000 w walucie podstawowej strategii. Strategia jak najlepiej przypisze dodatkowe środki, ale należy pamiętać, że przypisanie może nie być dokładne, jeśli nie ma możliwości dokładnego podziału między poszczególne inwestycje.

Jak wycofać środki?

Aby wypłacić środki z portfela, musisz najpierw wstrzymać portfel. Nie ma możliwości wypłaty środków stanowiących część aktywnego portfela.

Możesz wypłacić wolne środki z rachunku SaxoSelect na inny rachunek inwestycyjny, klikając Zarządzaj > Wypłać środki.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.