Wyświetl ceny i warunki

Futures Margin Trading

Futures contracts are traded on margin enabling clients to leverage a small margin deposit for a much greater market effect.

The Initial margin is the collateral per contract required to open a Futures position.

After opening the Futures position you must maintain the required Maintenance margin in your account at all times.  

See all / Initial and Maintenance Margin

Margin Call 

If the funds in your account fall below the Maintenance margin, you will be subject to a margin call to either deposit more funds to cover the positions or close positions. Normally you will be notified through our trading platform and via e-mail. If the margin situation is not remedied, Saxo Bank may close positions on your behalf.  

Margin Trading carries a high level of risk to your capital with the possibility of losing more than your initial investment and may not be suitable for all investors. 

Ensure you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary. 

See our Risk Warning.

Updated 06 Jan 2017

risk-icon--red

Ostrzeżenie o ryzyku w przypadku kontraktów terminowych futures

Kontrakty terminowe futures są sklasyfikowane jako produkty czerwone, ponieważ postrzega się je jako złożony produkt inwestycyjny o wysokim ryzyku.

Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produktów zielonych, żółtych lub czerwonych, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tutaj