Informacje dotyczące depozytu zabezpieczającego

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi depozytów zabezpieczających dla klientów profesjonalnych i innymi informacjami związanymi z transakcjami objętymi depozytem zabezpieczającym w Saxo.

Detaliczne stawki depozytu zabezpieczającego podano w informacjach o depozytach zabezpieczających dla klientów detalicznych.

Wstępny i docelowy depozyt zabezpieczający mają na celu ochronę przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi poprzez utworzenie bufora między zdolnością handlową a poziomem zamknięcia pozycji z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego.

  1. Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń — przy otwarciu nowej pozycji na rachunku musi być wystarczająca ilość środków, aby spełnić wymóg początkowego depozytu zabezpieczającego dla całego portfela.
  2. Docelowy depozyt zabezpieczający (na utrzymanie pozaycji): ciągła kontrola depozytu zabezpieczającego — minimalna ilość środków pieniężnych lub innego zatwierdzonego zabezpieczenia, która musi być obecna na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu jest obliczane na podstawie docelowego depozytu zabezpieczającego i gdy tylko klient przestanie spełniać wymóg docelowego depozytu zabezpieczającego, nastąpi zamknięcie pozycji.

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego zależą od wybranego instrumentu i jego ekspozycji. Minimalna wymagana wartość depozytu zabezpieczającego może być określona w przepisach prawa i ulegać zmianom w zależności od płynności i zmienności danego instrumentu. Z tego powodu najbardziej płynne instrumenty w większości przypadków mają niższy wymóg depozytu zabezpieczającego.

Metodologia wielopoziomowych depozytów zabezpieczających oferowana przez Saxo służy jako mechanizm zarządzania portfelem w kontekście politycznych i ekonomicznych wydarzeń, które mogą prowadzić do nagłych zmian na rynku i powodować jego niestabilność. Przy wielopoziomowym depozycie zabezpieczającym średni wymóg depozytu zabezpieczającego („mieszany wymóg depozytu zabezpieczającego”) zwiększa się wraz z poziomem ekspozycji. Ma to także zastosowanie w odwrotnej sytuacji, kiedy wraz ze spadkiem poziomu ekspozycji zmniejsza się równocześnie wymóg depozytu zabezpieczającego. Koncepcję tę zilustrowano poniżej:

Różne poziomy ekspozycji definiuje się jako bezwzględną liczbę dolarów amerykańskich (USD) dla wszystkich instrumentów. Każdy instrument ma określony wymóg depozytu zabezpieczającego na każdym poziomie.

Uwaga: wymóg depozytu zabezpieczającego może się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Saxo zastrzega sobie prawo do zwiększenia wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego dla większych pozycji, w tym portfeli klienta obarczonych wysokim ryzykiem.

Wstępny i docelowy depozyt zabezpieczający dla kontraktu CFD na pojedynczą akcję zależy od ratingu tej akcji. Saxo wyznacza 6 różnych ratingów akcji. Rating ten opiera się na kapitalizacji rynku, płynności i zmienności aktywa bazowego.

Rating SaxoWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
16,00%5,00%
212,50%10,00%
317,50%15,00%
430,00%25,00%
550,00%45,00%
6110,00%100,00%

Znajdź swoją lokalną akcję za pomocą poniższego linku i sprawdź, jaki ma rating depozytu zabezpieczającego.

Wyświetl depozyty zabezpieczające kontraktów CFD na pojedyncze akcje.

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Kontrakty CFD na indeksy (w normalnych warunkach rynkowych)

 CFD na indeksyWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
US 30 Wall Street1,50%1,00%
US 5001,50%1,00%
US Tech 100 NAS1,50%1,00%
Belgium 205,00 %4,50 %
Denmark 254,00 %3,50 %
EU Stocks 502,50 %2,00 %
France 404,00 %3,50 %
Germany 402,50 %2,00 %
Germany Mid-Cap 504,00 %3,50 %
Germany Tech 304,00 %3,50 %
Italy 404,00 %3,50 %
Netherlands 254,00 %3,50 %
Norway 255,00 %4,50 %
Portugal 2010,50 %9,50 %
South Africa 4010,50 %9,50 %
Spain 354,00 %3,50 %
Sweden 304,00 %3,50 %
Switzerland 204,00 %3,50 %
UK 1002,50 %2,00 %
UK Mid 2504,00 %3,50 %
Australia 2002,50%2,00%
Japan 2252,50%2,00%
Hong Kong5,00%4,50%

Szczegóły kontraktów CFD na indeksy (wygas.)

CFD na indeksyWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
China 5010,00%9,00%
India 5010,00%9,00%
Singapore10,00%9,00%
Taiwan10,00%9,00%
US20005,00%4,50%

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Nazwa instrumentuSymbolWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
WALUTY
Euro/Dolar amerykańskiEURUSDEC2,00%1,50%
Euro/Jen japońskiEURJPYRY4,00%3,50%
Euro/Frank szwajcarskiEURCHFRF4,00%3,50%
Euro/Funt brytyjskiEURGBPRP5,00%4,50%
Funt brytyjski/Dolar amerykańskiGBPUSDBP5,00%4,50%
Dolar australijski/Dolar amerykańskiAUDUSDAD4,00%3,50%
Indeks USDUSDINDEX1,50%1,00%

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Nazwa instrumentuSymbolWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający

METALE
ZłotoGOLD4,00%3,50%
SrebroSILVER5,00%4,50%
PlatynaPLATINUM8,00%7,50%
PalladPALLADIUM8,00%7,50%
Miedź USCOPPERUS4,00%3,50%


ENERGIA
Ropa Crude US (WTI)OILUS5,00%4,50%
Ropa Crude UK (Brent)OILUK5,00%4,50%
Olej opałowyHEATINGOIL5,00%4,50%
Benzyna USGASOLINEUS5,00%4,50%
Olej napędowyGASOILUK5,00%4,50%
Gaz ziemny USNATGAS10,00%9,00%
Emisje CO2EMISSIONS10,00%9,00%


PRODUKTY ROLNE
KukurydzaCORN5,00%4,50%
PszenicaWHEAT5,00%4,50%
SojaSOYBEANS5,00%4,50%


TOWARY NIETRWAŁE
Cukier nr 11 NYSUGARNY8,00%7,50%
Kawa na giełdzie nowojorskiejCOFFEE8,00%7,50%
Kakao NYCOCOA8,00%7,50%


MIĘSO
Bydło rzeźneLIVECATTLE5,00%4,50%

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Nazwa instrumentuWstępny depozyt zabezpieczającyDocelowy depozyt zabezpieczający
5-letnie niemieckie obligacje skarbowe (BOBL)1,50%1,00%
5-letnie niemieckie obligacje skarbowe (SCHATZ)1,50%1,00%
10-letnie niemieckie obligacje skarbowe (Bund)1,50%1,00%
10-letnie francuskie obligacje skarbowe (OAT)1,50%1,00%
10-letnie włoskie obligacje skarbowe (BTP)2,00%1,50%

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Domyślnie stosowane są detaliczne stawki depozytu zabezpieczającego. Jako klient podlegający regulacjom ESMA (European Securities and Markets Authority) możesz zwrócić się o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego na żądanie, aby korzystać z mniejszych wymagań w zakresie depozytu zabezpieczającego. Aby przeczytać więcej o zaletach rachunków profesjonalnych oraz tego, jak uzyskać tę kategorię, kliknij tutaj.

Możliwość częściowego wykorzystania niektórych instrumentów jako depozytu zabezpieczającego
(tylko dla klientów profesjonalnych)

Saxo Bank pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone akcje i fundusze ETF jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym. Wartość zabezpieczenia akcji lub pozycji ETF zależy od ratingu poszczególnych akcji lub funduszy ETF — zapoznaj się z tabelą konwersji poniżej.

Rating
1
2
3
4
5
6
Wartość zabezpieczenia pozycji
75%
50%
50%
25%
0%
0%

Przykład: 75% wartości pozycji na akcjach lub funduszach ETF z ratingiem 1 można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak Forex, kontrakty CFD, Futures i Opcje. Saxo Bank zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zaprzestania użycia pozycji na akcjach lub funduszach ETF jako depozytu zabezpieczającego dla większych wielkości pozycji lub portfeli akcji uznanych za obarczone wysokim ryzykiem.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych akcji, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych funduszy ETF, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Saxo pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone obligacje jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym.

Wartość pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia zależy od ratingu konkretnych obligacji, jak przedstawiono poniżej:

Definicja ratingu*Wartość procentowa zabezpieczenia
Najwyższy rating (AAA)95%
Bardzo wysoka jakość (AA)90%
Wysoka jakość (A)80%

 

* rating nadawany wewnętrznie przez Saxo Bank

Przykład: 80% wartości rynkowej pozycji na obligacji z ratingiem A można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak Forex, kontrakty CFD lub futures i opcje.

Saxo Bank zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub usunięcia pozycji na obligacjach używanych jako zabezpieczenia.

Aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o sporządzenie ratingu i potraktowanie konkretnej lub potencjalnej pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia, wyślij wiadomość e-mail na adres fixedincome@saxobank.com lub skontaktuj się z opiekunem rachunku.

Chcesz zacząć inwestować już teraz?

Otwórz rachunek Saxo w zaledwie kilku krokach i uzyskaj dostęp do wszystkich klas aktywówPhilip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.