Informacje dotyczące depozytu zabezpieczającego

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi depozytów zabezpieczających i innymi informacjami związanymi z transakcjami objętymi depozytem zabezpieczającym w Saxo.

For professional margin rates, please see margin information for professionals.

Wstępny depozyt zabezpieczający i depozyt zabezpieczający na utrzymanie pozycji mają na celu ochronę przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi poprzez utworzenie bufora między zdolnością handlową a poziomem zamknięcia pozycji z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego.

  1. Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń — przy otwarciu nowej pozycji na rachunku musi być wystarczająca ilość wolnych środków, aby spełnić wymóg wstępnego depozytu zabezpieczającego.
  2. Depozyt zabezpieczający na utrzymanie pozycji: podlegająca ciągłej kontroli minimalna ilość środków pieniężnych lub innego zatwierdzonego zabezpieczenia, która musi być obecna na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu jest obliczane na podstawie depozytu zabezpieczającego na utrzymanie pozycji. Gdy wymóg depozytu zabezpieczającego na utrzymanie pozycji przestaje być spełniany, następuje zamknięcie pozycji (close-out).

Więcej informacji o wstępnym depozycie zabezpieczającym i depozycie zabezpieczającym na utrzymanie pozycji można uzyskać tutaj.

Wymogi depozytu zabezpieczającego różnią się w zależności od pary walutowej i zależą od ekspozycji w parze walutowej. Wymogi depozytu zabezpieczającego mogą podlegać minimalnym wartościom określonym w przepisach prawa i mogą ulegać zmianom w zależności od płynności i zmienności pary walutowej. Z tego powodu najbardziej płynne pary walutowe (główne) w większości przypadków mają niższy wymóg depozytu zabezpieczającego.

Saxo oferuje metodologię wielopoziomowrgo depozytu zabezpieczającego służącą jako mechanizm zarządzania portfelem w kontekście wydarzeń politycznych i ekonomicznych, które mogą prowadzić do nagłych zmian na rynku i powodować jego niestabilność. Przy wielopoziomowym depozycie zabezpieczającym średni wymóg depozytu zabezpieczającego („mieszany wymóg depozytu zabezpieczającego”) zwiększa się wraz z poziomem ekspozycji. Prawdą jest również odwrotna sytuacja: wraz ze spadkiem poziomu ekspozycji zmniejsza się również wymóg depozytu zabezpieczającego. Koncepcję tę zilustrowano poniżej:

Różne poziomy ekspozycji definiuje się jako bezwzględną liczbę dolarów amerykańskich (USD) we wszystkich parach walutowych. Każda para walutowa ma określony wymóg depozytu zabezpieczającego na każdym poziomie.

Uwaga: wymóg depozytu zabezpieczającego może się zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia. Saxo zastrzega sobie prawo zwiększenia wymogów depozytu zabezpieczającego dla większych wielkości pozycji, w tym portfeli klienta uznanych za obarczone wysokim ryzykiem.

By default retail margins rates will apply. As a client regulated under ESMA (European Securities and Markets Authority), you can choose to recategorize as an elective professional to take advantage of lower margins requirements. To read more about the benefits of professional accounts and how to qualify, please click here.

To get an overview of the margin information for elective professionals please click here.

Stawki zabezpieczeń dla transakcji objętych depozytem zabezpieczającym

Saxo Bank pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone akcje i fundusze ETF jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym. Wartość zabezpieczenia akcji lub pozycji ETF zależy od ratingu poszczególnych akcji lub funduszy ETF — zapoznaj się z tabelą konwersji poniżej.

Rating
1
2
3
4
5
6
Wartość zabezpieczenia pozycji
75%
50%
50%
25%
0%
0%

Przykład: 75% wartości pozycji na akcjach lub funduszach ETF z ratingiem 1 można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak produkty Forex, kontrakty CFD, futures i opcje. Saxo Bank zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zaprzestania użycia pozycji na akcjach lub funduszach ETF jako depozytu zabezpieczającego dla większych wielkości pozycji lub portfeli akcji uznanych za obarczone wysokim ryzykiem.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych akcji, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych funduszy ETF, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Saxo pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone obligacje jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym.

Wartość pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia zależy od ratingu konkretnych obligacji, jak przedstawiono poniżej:

Definicja ratingu*Procent do użycia jako zabezpieczenie
Najwyższy rating (AAA)95%
Bardzo wysoka jakość (AA)90%
Wysoka jakość (A)80%

* rating nadawany wewnętrznie przez Saxo Bank

Przykład: 80% wartości rynkowej pozycji na obligacji z ratingiem A można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak produkty Forex, kontrakty CFD lub futures i opcje.

Saxo Bank zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zaprzestania użycia pozycji na obligacjach jako depozytu zabezpieczającego.

Aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o sporządzenie ratingu i potraktowanie konkretnej lub potencjalnej pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia, wyślij wiadomość e-mail na adres fixedincome@saxobank.com lub skontaktuj się z opiekunem rachunku.

Chcesz od razu zacząć?

Otwarcie rachunku zajmuje około 5 minut

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.