Obligacje — FAQ

Które obligacje są dostępne w obrocie online?

Do obrotu obligacjami online dostępna jest szeroka gama najbardziej aktywnych i płynnych obligacji rządowych i korporacyjnych w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jak również ograniczona liczba obligacji z krajów Ameryki Łacińskiej — łącznie ponad 5000 obligacji. Przewidujemy zwiększenie dostępności obligacji z Ameryki Łacińskiej i obligacji korporacyjnych ze Stanów Zjednoczonych w najbliższej przyszłości.

A jeśli dana obligacja nie jest dostępna w obrocie online?

Saxo Bank obsługuje 33 000 obligacji w trybie offline, więc dość prawdopodobne jest, że obligację tę można nabyć offline z pomocą zespołu ds. obligacji. Proszę skontaktować się z Saxo Bank w sprawie pytań o możliwość zawarcia transakcji offline na daną obligację. Jeśli taka możliwość istnieje, transakcja zostanie przeprowadzona ręcznie, jednak pojawi się w podsumowaniu rachunku tak samo jak wszystkie inne pozycje.

Jakie są godziny handlu dla dokonywania transakcji online?

Obligacjami można obracać online przez całą dobę, przez pięć dni w tygodniu, jeśli odpowiedni rynek dla danej obligacji jest otwarty. Godziny handlu będą ograniczone do godzin dziennych, kiedy to płynność na odpowiednim bazowym rynku obligacji jest najlepsza (tj. obrót europejskimi obligacjami państwowymi jest możliwy w godzinach pracy dla Europy). 

Gdzie i w jaki sposób Saxo pozyskuje płynność do transakcji online na obligacjach?

Obrót obligacjami dokonuje się przede wszystkim na międzynarodowym rynku pozagiełdowym, a rzadziej na giełdach. Do pozyskiwania płynności na potrzeby obrotu obligacjami online Saxo Bank wykorzystuje swoją sieć kontrahentów obejmującą ponad 40 dostawców płynności na rynku OTC. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Jak działa zlecenie po cenie rynkowej?”

Jaka jest maksymalna wielkość transakcji?

Obowiązują górne limity, ustalane odpowiednio do zwykłych warunków płynności na bazowym rynku obligacji. Limity te są różne, od 1 mln EUR i więcej dla obligacji korporacyjnych po 25 mln EUR i więcej dla obligacji państwowych.

Jaka jest minimalna wielkość transakcji?

Dla obligacji obowiązują różne minimalne wielkości transakcji, które mogą wynosić nawet 50 000, 100 000 czy 200 000 w odpowiedniej walucie. Minimalne wielkości transakcji i ilości, o jakie można je powiększać, są widoczne dla każdej obligacji w rachunku > Warunki zawierania transakcji, jak również w module zleceń. Są jednak obligacje, którymi obrót dokonuje się w mniejszych ilościach, i one również będą dostępne (obowiązuje dolny limit 10 000 EUR lub USD dla wszystkich obligacji w obrocie online, nawet jeśli bazowa jednostka dla transakcji na danej obligacji jest mniejsza).

Czy mogę dokonać transakcji po cenie, którą widzę na platformie?

Cena, którą widzisz na platformie dla obligacji w obrocie online w module zleceń to aktualizowana na bieżąco orientacyjna cena oparta na orientacyjnych cenach na pozagiełdowym rynku obligacji. Z tego względu faktyczne ceny transakcyjne mogą się od niej różnić. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Jak działa zlecenie po cenie rynkowej?”. Ponadto cena podana w podsumowaniu rachunku jest orientacyjną ceną na koniec dnia, która może się różnić od faktycznych cen transakcyjnych, jak również od ceny, którą zobaczysz w module zleceń.

Jak działa zlecenie po cenie rynkowej?

Zlecenie po cenie rynkowej jest domyślnym zleceniem w obrocie obligacjami. Inaczej niż w przypadku akcji, zlecenia po cenie rynkowej dotyczące obligacji nie są realizowane na giełdach, ale przekierowywane do ogromnej globalnej puli dostawców płynności, którzy realizują transakcję w ciągu kilku sekund. Aktualizowana na bieżąco cena orientacyjna będzie stanowić górną granicę ceny dla zlecenia po cenie rynkowej. Jeśli transakcja nie zostanie zrealizowana w ciągu 45 sekund, zlecenie zostanie anulowane, tj. usunięte. Nie ma możliwości zmiany czasu utrzymywania się zleceń po cenie rynkowej. 

Co się dzieje, gdy zlecenie zostaje usunięte?

Jeśli nie otrzymamy ceny lepszej lub równej górnej granicy ceny (aktualizowanej na bieżąco ceny orientacyjnej), zlecenie zostanie automatycznie anulowane, tj. usunięte. W takim wypadku proszę skontaktować się z Saxo Bank z pytaniem o możliwość dokonania transakcji na daną obligację w trybie offline. Zlecenie zostanie usunięte po ok. 30—45 sekundach, w zależności od konkretnego rynku obligacji.

Jak działa zlecenie z limitem?

Po złożeniu zlecenia z limitem jest ono automatycznie przesyłane na najbardziej odpowiednie dostępne giełdy. Zlecenie z limitem zazwyczaj wykorzystuje się do składania zleceń z ceną wykraczającą poza spread lub kształtującą się w połowie spreadu, lub dotyczące konkretnego limitu. Zlecenia z limitem działają jedynie na giełdzie, dlatego mogą pojawić się przykłady braku ich wykonania na jakiejkolwiek giełdzie ze względu na brak płynności, chociaż istnieje możliwość zrealizowania zlecenia po cenie rynkowej (gdy płynność nie opiera się na giełdach, ale na pozagiełdowym rynku obligacji). W przypadku zlecenia z limitem możliwa jest zmiana jego czasu utrzymywania się.

Dla których obligacji można składać zlecenia z limitem?

Zlecenia z limitem funkcjonują jedynie dla wybranych obligacji, dla których dostępna jest wystarczająca płynność na giełdach. Aby uzyskać więcej informacji co do dostępności zleceń z limitem na giełdach, skontaktuj się z nami.

Czy są dostępne inne rodzaje zleceń?

W obrocie obligacjami online nie są aktualnie dostępne inne rodzaje zleceń.
Czy w odniesieniu do obligacji oferowane są wykresy?
W obrocie obligacjami online wykresy nie są obecnie dostępne.

Czy zlecenia mogą być realizowane częściowo?

Zarówno system zleceń po cenie rynkowej, jak i zleceń z limitem działa na zasadzie „wszystko albo nic”, tak że zlecenia są realizowane w 100% albo nie są realizowane w ogóle. Dlatego też niemożliwa jest częściowa realizacja zleceń.

W jaki sposób postępuje się ze zleceniami?

Obsługa zleceń dokonuje się w całości elektronicznie, a przy użyciu automatycznych rozwiązań sprawdzanie cen i realizacja zleceń są zoptymalizowane tak, by zapewnić klientom jak najlepsze rezultaty.

Jakie są koszty transakcji?

Oferujemy trzy poziomy cen zależne od rodzaju Twojego rachunku — Classic, Platinum lub VIP.

Czy z obligacjami wiążą się jeszcze jakieś inne koszty?

Oprócz prowizji od transakcji na obligacjach pozycje w tych aktywach podlegają również opłacie z tytułu powiernictwa. 

 

 

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.