Korzyści z dywersyfikacji

Korzyści z dywersyfikacji

Thought Starters 3 min na przeczytanie

Saxo Group

Summary:  Przy tworzeniu portfela zwykle inwestuje się w to, co się zna najlepiej — ulubione firmy technologiczne lub akcje znane z rynku krajowego. Taki portfel daje wprawdzie komfort, ale daleki jest od ideału. Dlaczego? Ponieważ brakuje w nim kluczowego elementu: dywersyfikacji.


Co to jest dywersyfikacja i dlaczego warto ją zastosować w swoim portfelu

Dywersyfikacja portfela oznacza rozproszenie środków na różne inwestycje. Oznacza to, że środki nie są inwestowane wyłącznie w jedną rzecz — jeśli więc nagle pojawiają się wahania akcji Twojej ulubionej firmy technologicznej lub na rynku krajowym następuje nagłe spowolnienie, Twój portfel w ujęciu całościowym mniej na tym straci.

Mniejsze ryzyko jest tylko jedną z zalet dywersyfikacji portfela. Szerszy zakres inwestycji (w ujęciu globalnym, jeśli to możliwe) oznacza też, że można wykorzystać więcej okazji na rynkach finansowych.

Pamiętasz szybkie wzrosty na chińskich rynkach akcji w latach 2014–15? Podobnie było w przypadku firmy Tesla w 2020 r. Szerszy zakres inwestycji i dodanie różnych aktywów pozwala zachować równowagę portfela, a także ułatwia znajdowanie nowych okazji na całym świecie.

Odpowiednio zdywersyfikowany portfel zwykle prowadzi też do stabilniejszych zwrotów. Mając małą liczbę inwestycji, wyniki portfela mogą znacząco różnić się w ujęciu rok do roku, natomiast szerszy zakres inwestycji pozwala uzyskać bardziej zrównoważony zwrot.

Jak stworzyć zdywersyfikowany portfel

Podjęcie decyzji o dywersyfikacji należy do łatwiejszej części, ale więcej problemów jest z wyborem inwestycji i ich liczby.

Wybór inwestycji

Na początek warto rozważyć posiadanie różnych klas aktywów, takich jak akcje, fundusze ETF, obligacje i surowce. Inwestując w różne klasy aktywów, można dodatkowo zwiększyć poziom dywersyfikacji przez wybór różnych typów inwestycji indywidualnych w ramach wybranych klas aktywów.

Można to zrobić w prosty sposób, przeglądając różne klasy aktywów i filtrując inwestycje według wybranych kryteriów. W SaxoTraderGO można użyć funkcji porównywarki, aby znaleźć inwestycje indywidualne na podstawie takich filtrów jak dane geograficzne, branża, emitenta obligacji i kapitalizacji rynkowej.

Innym sposobem na stworzenie zdywersyfikowanego portfela jest tematyczne podejście inwestycyjne, czyli wybór kilku tematów inwestycyjnych lub długoterminowych trendów rynkowych, które Cię przekonują. W SaxoTraderGO i SaxoInvestor można znaleźć dużą pulę długoterminowych tematów inwestycyjnych, które są selekcjonowane pod względem potencjału na wzrost. Liczne tematy, od zrównoważonego rozwoju po cyfryzację, oferują inspirujące inwestycje z instrumentami rozproszonymi w różnych regionach, branżach i firmach każdej wielkości, oferując odpowiednio zdywersyfikowaną ekspozycję w tematyce, która Cię interesuje.

Jeśli wolisz od razu „kupić całą tematykę” niż inwestować w pojedyncze instrumenty, możesz wybrać jeden z powiązanych funduszy ETF, co pozwala szybko zdywersyfikować ekspozycję w danym temacie dzięki jednej inwestycji.

Jaka jest optymalna liczba inwestycji?

Zdania o optymalnej liczbie inwestycji w zdywersyfikowanym portfelu są podzielone i nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Jednak większość inwestorów (detalicznych i profesjonalnych) ma w swoim portfelu co najmniej 15–20 instrumentów.

Nota prawna

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Opisany dostęp i korzystanie przez cały czas podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Takie treści są zatem dostarczane wyłącznie jako informacje. W szczególności żadne porady nie są udzielane jako niezawodne ani polecane przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank. Nie należy ich również interpretować jako oferty lub zachęcania do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient przebywa, i/lub u podmiotu, u którego założył i prowadzi rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen handlowych ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako badania inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z wyłączeniami odpowiedzialności:
Powiadomienie dotyczące badań inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełne wyłączenie odpowiedzialności (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące SaxoSelect (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.