How to use the average true range to place your stops

Thought Starters 2 minutes to read

Saxo Group

Summary:  The average true range (ATR) is often seen as one of the best technical analysis indicators. Not only does it measure market volatility, but it also helps you identify where to set your stop-loss and reduce the risk of being closed out prematurely.


The true range 
The ATR, developed by J. Welles Wilder, is considered to be the most accurate volatility indicator. As opposed to other volatility oscillators, it paints the true picture by capturing the entire price range of an asset and factoring gaps into its calculation. More specifically, the true range is defined as the greatest of the following:  

   
A.  Current high less the current low
B.  Current high less the previous close (absolute value)
C.  Current low less the previous close (absolute value)

Calculating the ATR 
The ATR is based on a chosen period and is calculated on either an intraday, daily, weekly or monthly basis. The most common approach is to use a 14-day period on a daily chart, where the ATR is the average of the daily true ranges within the last 14 days.  

Using the ATR to set your stop levels
Although the ATR was originally developed for commodities, you can also apply it to stocks, indices and forex. 

One way to use the ATR is to identify your stop-loss level, and a common strategy is to set your stop-loss one ATR from your entry position. For instance, if you sell 20,000 EURUSD at 1.0958 and the ATR-14 is 198 pips, you would set the stop-loss at 1.1156. You can see this illustrated in the chart below. If you’re a more conservative trader, you may want to set your stop-loss at 2x or 3x the ATR from your entry point.

Source: SaxoTraderGO

Another strategy is to set your stop-loss one ATR from the nearest support or resistance level. By doing this you give the trade room to breathe and lower the risk of getting closed out from volatility spikes through your resistance or support. In the example below, the US500 was sold with a stop-loss placed one ATR-6 above support on a four-hour chart (ATR-6: 24 hours, 6 periods x 4 hours).

 

Source: SaxoTraderGO

Nota prawna

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Opisany dostęp i korzystanie przez cały czas podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Takie treści są zatem dostarczane wyłącznie jako informacje. W szczególności żadne porady nie są udzielane jako niezawodne ani polecane przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank. Nie należy ich również interpretować jako oferty lub zachęcania do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient przebywa, i/lub u podmiotu, u którego założył i prowadzi rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen handlowych ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako badania inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z wyłączeniami odpowiedzialności:
Powiadomienie dotyczące badań inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełne wyłączenie odpowiedzialności (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące SaxoSelect (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.