Towary: Energia i zboża w centrum uwagi, a metale w pauzie Towary: Energia i zboża w centrum uwagi, a metale w pauzie Towary: Energia i zboża w centrum uwagi, a metale w pauzie

Towary: Energia i zboża w centrum uwagi, a metale w pauzie

Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii rynku surowców

Podsumowanie:  Energia i zboża będą błyszczeć, podczas gdy metale zatrzymają się. Odkryj kluczowe trendy i czynniki rynkowe dla towarów w trzecim kwartale 2024 r.


Sektor metalowy odchodzi na dalszy plan w III kw.

W 2024 r. skupiliśmy się na sektorze metalowym jako potencjalnym zwycięzcy w tym i kolejnych latach, jednocześnie podkreślając, dlaczego roczna konsolidacja dobiegła końca. Obecnie indeks Bloomberg Commodity Total Return Index wzrósł o ponad 5% w ciągu roku, przy czym wszystkie sektory z wyjątkiem zbóż przyczyniły się do tego wzrostu. Pomimo niepowodzenia w sektorze energetycznym w drugim kwartale z powodu obniżonej premii za ryzyko geopolityczne, sektory metalowe nadal rosły. Złoto i miedź osiągnęły nowe rekordy przed wyhamowaniem wzrostów, a srebro osiągnęło poziomy niewidziane od 13 lat.

Solidny popyt, wyzwania związane z produkcją kluczowych towarów i perspektywa niższych kosztów finansowania wspierają fazę uzupełniania zapasów. Czynniki te mogą sprawić, że indeks Bloomberg Commodity Total Return Index zyska w tym roku +10%. Podczas gdy utrzymujemy pozytywne nastawienie na nadchodzący kwartał, postrzegamy sektory energii i rolnictwa jako potencjalnych zwycięzców. Oczekuje się, że sektory metali będą się konsolidować, ponieważ inwestorzy będą dostosowywać się do wyższych cen. Metale przemysłowe wymagają ożywienia popytu w Chinach, aby uzasadnić wyższe ceny na tym etapie.

Ropa naftowa wspierana przez OPEC; ziarna podatne na zmienność pogody

W sektorze energetycznym w drugim kwartale popyt na ropę naftową i paliwa spadł bardziej niż oczekiwano. Spodziewamy się powrotu silnego popytu w trzecim kwartale, napędzanego zwiększoną mobilnością i wysokim zapotrzebowaniem na energię do chłodzenia w związku z sezonowymi falami upałów na Bliskim Wschodzie i w Azji. To i ograniczenia produkcji OPEC wspierają nasze pozytywne nastawienie do sektora, który obejmuje gaz ziemny, i widzimy, że ropa Brent pozostanie w szerokim przedziale od USD 75 do USD 90.

Sektor zbożowy wykazuje oznaki ożywienia po prawie dwóch latach strat. Wynika to częściowo z krótkiego pokrycia przez spekulantów, którzy utrzymywali rekordową krótką pozycję netto tuż przed trudnym początkiem obecnego sezonu wegetacyjnego. Niekorzystna pogoda od południowej Brazylii po Europę i Rosję wzbudziła obawy o odbudowę stanów magazynowych. Produkcja pszenicy w Rosji odnotowała znaczne spadki, tylko częściowo skompensowane przez pozytywne prognozy dla produkcji w USA. Suche warunki pogodowe w kluczowych obszarach produkcyjnych będą prawdopodobnie nadal sprzyjać surowcom miękkim, od kakao i kawy po cukier.

Metale odpoczywają po osiągnięciu rekordowych poziomów

Miedź osiągnęła rekordowy poziom na początku tego roku. Chociaż wierzymy w długoterminową trajektorię wzrostową, obecny słaby popyt w Chinach, gdzie stany magazynowe wzrosły do najwyższych poziomów od czasów pandemii, sugeruje, że timing był niewłaściwy. Jak podkreślił Peter Garnry w swojej prognozie dla akcji, elektryfikacja świata zmienia zasady gry, wspierając miedź, która jest przewodnikiem numer jeden energii elektrycznej. Jednak, podczas gdy długoterminowa prognoza wskazuje na wyższe ceny miedzi, krótkoterminowa prognoza musi ulec poprawie, zanim ceny ostatecznie wzrosną, co prawdopodobnie nie nastąpi na dobre przed 2025 r. i później, kiedy lejek nowej podaży zacznie wysychać.

Wzrost cen złota i srebra w pierwszej połowie roku może wywołać okres konsolidacji, podczas gdy inwestorzy dostosują się do wyższych cen. Ogólnie rzecz biorąc, nie widzimy jednak większych zmian w argumentach dla posiadania metali szlachetnych, a wraz z perspektywą obniżek stóp procentowych w USA w drugiej połowie roku, zachęcającą inwestorów ETF, grupę sprzedającą netto od 2022 r., widzimy wyższe poziomy cen na koniec roku. Zakupy dokonywane przez banki centralne, jeden z głównych motorów napędzających wzrost złota w ostatnich latach, mogą również spowolnić w perspektywie krótkoterminowej, co podkreślił Ludowy Bank Chin, który wstrzymał zakupy w maju po 18 miesiącach nieprzerwanych zakupów. Podtrzymujemy naszą prognozę na koniec roku dla złota na poziomie USD 2,500 za uncję, jednocześnie podnosząc cenę srebra do USD 35 za uncję.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.