Otrzymuj punkty za każdą kwalifikującą się transakcję 

Handluj więcej, płać mniej i korzystaj z lepszej obsługi dzięki naszemu nowemu programowi
lojalnościowemu.

Zbieraj punkty, aby mieć możliwość podniesienia poziomu rachunku. Monitoruj saldo punktów w czasie rzeczywistym z zachowaniem całkowitej przejrzystości.

Więcej punktów to lepsze ceny

Odblokuj lepsze poziomy cen i obsługi, zbierając więcej punktów.

 • 0 punktów

  Classic

  Wiodące w branży ceny wejściowe oraz
  najlepsze w swojej klasie cyfrowe wsparcie i obsługa.

  • Niskie ceny wejściowe
  • Najlepsze w swojej klasie cyfrowe wsparcie i obsługa
  • Wsparcie i pomoc techniczna dostępne przez całą dobę, 5 dni w tygodniu
 • 120 000 punktów

  Platinum

  Ceny niższe nawet o 30%, priorytetowe
  wsparcie i nie tylko.

  • Ceny niższe nawet o 30%
  • Najlepsze w swojej klasie cyfrowe wsparcie i obsługa
  • Wsparcie i pomoc techniczna dostępne przez całą dobę, 5 dni w tygodniu
  • Priorytetowe wsparcie klienta
 • 500 000 punktów

  VIP

  Skorzystaj z oferty VIP z najlepszymi cenami, priorytetową obsługą i bezpośrednim dostępem do ekspertów Saxo Strats.

  • Nasze najlepsze ceny
  • Najlepsze w swojej klasie cyfrowe wsparcie i obsługa
  • Wsparcie i pomoc techniczna dostępne przez całą dobę, 5 dni w tygodniu
  • Osobisty opiekun klienta (w języku lokalnym)
  • Bezpośredni dostęp do ekspertów finansowych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
  • Sesje 1:1 z ekspertami Saxo Strats
  • Zaproszenia na ekskluzywne wydarzenia

  Dowiedz się o naszej prestiżowej sieci VIP-ów

Jak to działa?

Bycie aktywnym się opłaca

 • 0 punktów
 • 0 punktów
 • 120 000 punktów
 • 120 000 punktów
 • 500 000 punktów

W ramach podziękowania za inwestowanie z nami otrzymasz punkty za każdym razem, gdy zlecisz kwalifikującą się transakcję.

Zbierz wystarczającą ilość punktów, a podniesiesz status rachunku do do poziomów oferujących korzystniejsze warunki transakcji.

 • TransakcjaWolumenPunkty
  FX spot
  10 000 EUR30
  Akcje
  10 000 EUR160
  CFD na pojedyncze akcje
  10 000 EUR180
  Obligacje
  10 000 EUR320
 • Jak zdobywać punkty

  Punkty zdobywasz za każdym razem, gdy wykonasz kwalifikującą się transakcję, przy czym liczba punktów zależy od klasy aktywów i wielkości transakcji. Punkty możesz też otrzymywać za inne działania, na przykład za zasilenie rachunku dodatkowym kapitałem.

  Zobacz pełny katalog punktów

  Często zadawane pytania

  Nie trzeba nic robić. Jako klient Saxo przystępujesz do naszego programu lojalnościowego automatycznie, bez żadnych dodatkowych kosztów.

  Po uruchomieniu programu Saxo Rewards dotychczasowi klienci pozostaną na tym samym poziomie rachunku, na którym znajdowali się bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

  Poziom rachunku nowych klientów zależy od depozytu początkowego (czyli sumy wpłat netto w ciągu pierwszych 30 dni od założenia). Jeśli wyniesie ona min. 200 000 EUR otrzymasz status Platinum, w przypadku 1 000 000 EUR otrzymasz status VIP. Dla rachunków Classic nie ma wymogu minimlanego depozytu początkowego.

  Podwyższenie poziomu nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po osiągnięciu odpowiedniego salda na rachunku (np. 1 000 000 EUR w celu osiągnięcia statusu VIP).

  Aby zakwalifikować się do podwyższenia poziomu, należy zdobyć określoną liczbę punktów, w zależności od tego, do którego poziomu ma nastąpić podwyższenie. Punkty są obliczane w okresie ostatnich trzech miesięcy, jak również w bieżącym miesiącu, w ujęciu kroczącym. Na przykład punkty zdobyte w styczniu nie będą wliczane do łącznej wartości w ujęciu kroczącym od 1 maja.

  Po zakwalifikowaniu się na dany poziom rachunku użytkownik otrzymuje 12-miesięczne członkostwo kroczące. Oznacza to, że jeśli nie przestaje spełniać kryteriów punktowych swojego poziomu w ujęciu kroczącym, jego 12-miesięczne członkostwo będzie przedłużane. Jeśli liczba punktów spadnie kiedykolwiek poniżej kryteriów dla danego poziomu, użytkownikowi będzie przysługiwał 12-miesięczny okres karencji zanim zostanie przeniesiony na niższy poziom. Dzięki temu zyska czas na ponowne zgromadzenie punktów.

  Punkty za zasilenie rachunku można zdobywać na dwa sposoby.

  1. Zasilenie netto w pierwszych 30 dniach

  Jako nowy klient otrzymasz punkty na podstawie kwoty wpłaconej na konto w ciągu pierwszych 30 dni od pierwszej wpłaty na konto Saxo Bank.

  Za każde wpłacone euro lub równowartość w walucie rachunku otrzymasz 0,6 punktu.

  Na przykład jeśli wpłacisz 200 000 EUR, uzyskasz 120 000 punktów, a zatem zakwalifikujesz się do poziomu rachunku Platinum.

  Zgodnie z tą samą zasadą, jeśli wpłacisz na rachunek 1 000 000 EUR, uzyskasz 600 000 punktów i tym samym zakwalifikujesz się do poziomu rachunku VIP.

  W przypadku wypłaty środków saldo punktowe zostanie odpowiednio zmniejszone.

  Saldo punktowe będziemy obliczać na koniec każdego dnia. Codziennie też odliczymy punkty w przypadku wypłaty środków, więc możesz na bieżąco monitorować stan swoich punktów. Podwyższenie poziomu rachunku Saxo Banku nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po osiągnięciu na nim kwalifikującego poziomu salda.

  W początkowym 30-dniowym okresie przy obliczaniu punktów nie będzie brana pod uwagę łączna wartość zarządzanych aktywów (oprócz transferów papierów wartościowych i zasilenia netto).

  2. Transfery papierów wartościowych w pierwszych 30 dniach

  Jako nowy klient Saxo Banku otrzymasz punkty na podstawie transferów papierów wartościowych netto na rachunek w ciągu pierwszych 30 dni posiadania rachunku. 

  Przeniesienie papierów wartościowych przełoży się na taką samą liczbę punktów jak zasilenie gotówką. Liczba punktów będzie obliczona na podstawie wartości przeniesionej pozycji.

  Za każde przetransferowane euro lub równowartość w walucie rachunku otrzymasz 0,6 punktu.

  Na przykład jeśli przetransferujesz 200 000 EUR, uzyskasz 120 000 punktów, a zatem zakwalifikujesz się do poziomu rachunku Platinum.

  Zgodnie z tą samą zasadą, jeśli przetransferujesz na rachunek 1 000 000 EUR, uzyskasz 600 000 punktów i tym samym zakwalifikujesz się do poziomu rachunku VIP.

  W przypadku wypłaty środków lub przetransferowania papierów wartościowych z rachunku saldo punktowe zostanie odpowiednio zmniejszone.

  Saldo punktowe będziemy obliczać na koniec każdego dnia. Codziennie też odliczymy punkty w przypadku wypłaty środków lub transferu papierów wartościowych z rachunku, więc możesz na bieżąco monitorować stan swoich punktów. Podwyższenie poziomu rachunku Saxo Banku nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po osiągnięciu na nim kwalifikującego poziomu salda.

  W początkowym 30-dniowym okresie przy obliczaniu punktów nie będzie brana pod uwagę łączna wartość zarządzanych aktywów (oprócz transferów papierów wartościowych i zasilenia netto).

  3. Środki i zarządzane aktywa w dalszym okresie

  Po upłynięciu 30 dni od otwarcia rachunku będziesz nadal otrzymywać punkty za środki, jakie na nim przechowujesz. Jednak ze względu na to, że środki te mogą być ulokowane w pozycjach inwestycyjnych, otrzymane punkty będą oparte na średniej wysokości aktywów na rachunku, a nie na saldzie środków pieniężnych. Odnosi się to do całkowitej wartości rachunku, w tym wszelkich depozytów i otwartych pozycji.

  Tak obliczone punkty otrzymasz dwa dni transakcyjne przed końcem każdego miesiąca.

  Za każde euro zarządzanych aktywów lub równowartość w walucie rachunku otrzymasz 0,025 punktu. Na przykład średnie zarządzane aktywa o wartości 10 000 EUR zapewnią 250 punktów w każdym miesiącu.

  Uwaga, okresie 30 dni od otwarcia rachunku w obliczeniach nie uwzględniamy wartości zarządzanych aktywów. W okresie tym bierzemy pod uwagę tylko transfery papierów wartościowych i zasilenie netto rachunku, jak wskazano powyżej.

  Jeśli użytkownik nie spełni kryteriów punktowych do utrzymania swojego poziomu, nie zostanie od razu przeniesiony na niższy poziom. Zamiast tego wejdzie w 12-miesięczny okres karencji. Oznacza to, że może nadal cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z obecnego poziomu rachunku przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

  Powinno to dać mu czas na zebranie wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się ponownie do obecnego poziomu. Jeśli to zrobi, 12-miesięczne członkostwo zacznie się od nowa. Przeniesienie na niższy poziom rozważymy tylko wtedy, gdy użytkownik nie będzie w stanie spełnić kryteriów punktowych swojego poziomu w żadnym momencie okresu karencji.

  Punkty są dodawane do rachunków codziennie w sposób automatyczny, zaczekaj więc 24 godziny, aż zdobyte punkty zostaną odzwierciedlone na rachunku.
  1. Poziom w programie Saxo Rewards jest przypisany dla danego rachunku klienta i nie można go przenosić. Nadużycia programu Saxo Rewards niezgodne z celem i intencją programu (np. omijanie zasad lub wykorzystywanie niezamierzonych ograniczeń technicznych) może mieć następujące skutki:
   1. Wycofanie wszelkich przyznanych punktów Saxo Rewards, które mogą zostać uznane za niekwalifikujące się.
   2. Dyskwalifikacja z programu Saxo Rewards i odebranie przysługujących korzyści.
  2. Saxo zastrzega sobie prawo do ustalenia, jakie zachowanie lub działanie stanowi niewłaściwe wykorzystanie programu Saxo Rewards, i może wymagać odszkodowania za wszelkie straty i/lub szkody wynikające z takiego niewłaściwego użytkowania.
  3. Saxo zastrzega sobie prawo zmodyfikowania programu Saxo Rewards, w tym niniejszych warunków, w dowolnym momencie. Obejmuje to między innymi następujące zmiany:
   1. Wymagania i/lub warunki kwalifikacyjne.
   2. Rodzaj korzyści przypadających na różne poziomy rachunku (w stosownych przypadkach).
   3. Okres ważności punktów Saxo Rewards.
   4. Specjalne funkcje, oferty i/lub promocje (w stosownych przypadkach), które mogą być dostępne dla różnych poziomów rachunków.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za dowiadywanie się na bieżąco o wszelkich zmianach, jakie Saxo może od czasu do czasu wprowadzać do programu Saxo Rewards.


  Philip Heymans Alle 15
  2900 Hellerup
  Dania

  Skontaktuj się z Saxo

  Wybierz region

  Polska
  Polska

  Poznaj ryzyko
  Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

  Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


  Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.