Ujawnianie informacji o kosztach przedtransakcyjnych

W celu uzyskania zgodnośći z zawartymi w dyrektywie MiFID II wymaganiami dotyczącymi ujawniania informacji o kosztach przedtransakcyjnych wprowadziliśmy w platformach nowy moduł, Warunki transakcji, w którym szczegółowo podajemy koszty utrzymania instrumentu finansowego i obrotu nim.

Dostęp do modułu Warunki transakcji

Moduł Warunki transakcji jest ściśle zintegrowany z innymi modułami transakcyjnymi platformy i można do niego uzyskać dostęp:

  • z poziomu formularza zlecenia dotyczącego wybranego instrumentu – w tym celu należy kliknąć ikonę informacyjną tego instrumentu;

  • z poziomu menu prawego przycisku myszy dostępnego we wszystkich modułach transakcyjnych i w innych obszarach platformy 

  • Dostęp do nowego modułu można również uzyskać klikając kolejno opcje Rachunek > Inne > Warunki transakcji

Koszty

Koszty związane z obrotem wybranymi instrumentami są wyszczególnione w sekcji Koszty modułu Warunki transakcji.

Koszty są podzielone na następujące kategorie:

Koszty transakcyjne — koszty transakcji nabycia lub zbycia instrumentu, w tym prowizje, spready i marże za przeliczenie waluty.

Spready — w przypadku transakcji spreadowych (kontrakty walutowe, kontrakty CFD na indeksy, kontrakty CFD na towary), typowa lub minimalna rozpiętość między ceną zbycia a ceną nabycia.

Koszty utrzymania — koszty związane z utrzymaniem pozycji przez określony czas. Koszty utrzymania mogą obejmować koszty rolowania pozycji walutowych, opłaty powiernicze (akcje i fundusze), koszty bieżące (kontrakty terminowe typu futures, wygasające kontrakty CFD i opcje) oraz opłaty za jednodniowe finansowanie kontraktów CFD.

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Ilekroć dla danego instrumentu dostępne są odpowiednie dokumenty zawierające kluczowe informacje, sekcja Koszty w module Warunki transakcji zapewnia do nich dostęp za pomocą odpowiedniego łącza:

  • w przypadku produktów PRIIPs będzie to dostęp do odpowiednich dokumentów w naszej witrynie;
  • w przypadku produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETP), będzie to dostęp do odpowiednich dokumentów emitentów tych produktów.
  • Dokumenty zawierające kluczowe informacje nie są wymagane ani dostępne w przypadku akcji i obligacji


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.