Zapisy nowej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) a działalność Saxo Bank

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFiD) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Co oznacza wprowadzenie nowej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II)

Działalność Saxo Bank zawsze opierała się na szczerości, transparentności i dbałości o interes naszych klientów. Z radością wspieramy wprowadzenie nowej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II), która sprawia, że bliskie nam zasady będą obowiązującym prawem. 

Jesteśmy pewni, że z entuzjazmem przyjmą Państwo MiFID nową Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz wprowadzane przez nią nowe standardy ochrony i transparentności. Szczególnie bardziej przejrzyste i łatwiej dostępne informacje o kosztach transakcji, analizy kosztów w raportach oraz ochrona zapewniana przez ocenę rynków docelowych i opisy PRIIPS KIDS wytworzonych produktów. 

Poniżej opisano nową Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz niektóre nowe rozwiązania wdrożone w celu zwiększenia Państwa ochrony.

Czym jest nowa Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II)

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) to akt prawny Unii Europejskiej, który reguluje działalność firm oferujących klientom instrumenty finansowe (akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i instrumenty pochodne) oraz miejsca, w których można nimi handlować.

Od dnia 3 stycznia 2018 roku w życie wchodzi nowa dyrektywa 2014/65/UE (nowa Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych – MiFID II), która zawiera szereg inicjatyw chroniących inwestorów i zwiększających transparentność i możliwości raportowania.

Saxo Bank wprowadza odpowiednie rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z tymi inicjatywami.

Więcej informacji o nowej Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II)

Ocena rynków docelowych / test określający, czy produkt jest odpowiedni

Nowa Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) wprowadza konieczność rozróżnienia między złożonymi i prostymi produktami. W przypadku złożonych produktów jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia oceny rynków docelowych oraz testu określającego, czy produkt jest odpowiedni, a także zapewniania odpowiednich raportów i ostrzeżeń dotyczących ryzyka dla klientów indywidualnych.

Więcej informacji o nowej ocenie rynków docelowych oraz teście określającym, czy produkt jest odpowiedni

Jawność kosztów i opłat

Nowa Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) nakłada na nas obowiązek ujawniania klientom wszystkich kosztów i opłat, zarówno przed transakcją, jak i po niej.

Informacje o kosztach przedtransakcyjnych

W celu poinformowania klientów o kosztach przedtransakcyjnych wprowadzamy na naszych platformach sekcję „Warunki transakcji”, w której szczegółowo przedstawiamy koszty utrzymania danego instrumentu finansowego i obrotu nim. Warunki transakcji dotyczące wybranego instrumentu są zintegrowane ze wszystkimi modułami transakcyjnymi i obszarami platformy i w tych modułach i obszarach można do nich łatwo uzyskać dostęp.

Przeczytaj więcej o nowych „Warunkach transakcji”

Informacje o kosztach potransakcyjnych

W celu poinformowania klientów o kosztach potransakcyjnych oferujemy nowy raport zatytułowany „Przegląd portfela”, w którym przedstawiamy koszty i opłaty naliczone z tytułu handlu wybranymi produktami i instrumentami. Przegląd portfela jest dostępny na platformach w sekcji „Konto”.

Informacje o kosztach potransakcyjnych

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach (PRIIPs)

Dokumenty zawierające kluczowe informacje zgodnie z rozporządzeniem PRIIPs
Oprócz nowej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach (PRIIPs), które nakłada na oferentów produktów finansowych obowiązek dołączania do każdego z takich produktów dokumentów z kluczowymi informacjami (KID), zawierających opis najważniejszych cech, kosztów posiadania, ryzyka związanego z posiadaniem i potencjalnych zysków z posiadania takich produktów.

Dokumenty zawierające kluczowe informacje na temat polis inwestycyjnych (PRIIPS KID), których wydawcą jest Saxo Bank można znaleźć tutaj:

  • Rynek walutowy
  • Opcje walutowe
  • CFD na akcje i ETP
  • Indeksy CFD
  • Kontrakty terminowe futures CFD

W przypadku produktów innych niż PRIIPS (notowanych na rynku i funduszy zarządzanych) dostęp do dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) jest możliwy za pośrednictwem platformy.

Zasady wykonywania zleceń

Saxo Bank ma obowiązek działać uczciwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie klienta. W przypadku wykonywania zleceń oznacza to, że Saxo Bank musi dokładać wszelkich starań, aby zapewniać klientom najlepsze wyniki wykonywania lub składania ich zleceń albo przekazywania ich zleceń do wykonania osobom trzecim. 

Nasze zasady wykonywania zleceń zgodnie z zapisami nowej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) można znaleźć tutaj.

Komunikat na temat deprecjacji

Nowa Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) nakłada na nas obowiązek informowania klientów za każdym razem, gdy wartość ich inwestycji zabezpieczonej depozytem spadnie o 10% i ponownie, gdy spadnie o kolejne 10%.

Klientów posiadających konta zarządzane (takie jak konto Saxo Select) musimy informować za każdym razem, gdy wartość ich kont zarządzanych spadnie o więcej niż 10% i ponownie, gdy spadnie o kolejne 10%.

Aby spełnić powyższe wymagania, będziemy wysyłać powiadomienia o deprecjacji pozycji i kont za pośrednictwem platform i w wiadomościach e-mail.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.