Inwestuj w opcje walutowe z Saxo

Nasza propozycja dla traderów zajmujących się opcjami walutowymi jest naprawdę wyjątkowa, zważywszy na kompleksowość naszej oferty, jakość oferowanych analiz oraz poziom obsługi klientów.

Dlaczego inwestować w opcje walutowe z Saxo?

Elastyczność:  Zyskaj pełen dostęp elektroniczny do transakcji dotyczących opcji waniliowych i opcji typu „touch” z terminem zapadalności od 1 dnia do 12 miesięcy, co zapewni Ci maksymalną elastyczność umożliwiającą wdrażanie własnych strategii inwestycyjnych i koncepcji rynkowych. 
Dowiedz się więcej

Wysokiej jakości analizy:  Zyskaj dostęp do profesjonalnego zestawu aktualizowanych na bieżąco raportów zawierających szczegółową analizę pozycji walutowych na rynku spot oraz pozycji w opcjach walutowych w wielu parach walutowych. 

Sprzedawaj i kupuj przez dłuższy czas:  Ciesz się pewnością, że istniejące pozycje walutowe będą w pełni zabezpieczone, przy gwarantowanej cenie. Możesz też mieć udział w korzystnych zmianach cen na rynku w zależności od tego, co dzieje się z ceną spot przez cały okres ważności opcji. 

Odpowiedzialne stosowanie dźwigni finansowej:  Korzystaj z naszej metodologii wielu poziomów depozytu zabezpieczającego służącej jako mechanizm zarządzania portfelem w kontekście wydarzeń politycznych i ekonomicznych, które mogą prowadzić do nagłych zmian na rynku i powodować jego niestabilność. 
Dowiedz się więcej

Zarządzanie ryzykiem:  Zyskaj więcej alternatyw w zakresie zarządzania ryzykiem, a także wykorzystuj opcje walutowe jako alternatywne rozwiązanie dla zleceń stop loss.

Doświadczenie i wiedza:  Korzystaj z rozległego doświadczenia Saxo jako kreatora rynku i uzyskuj dostęp do szerokiej gamy zasobów edukacyjnych oferowanych w ramach naszych webinariów i akademii inwestowania.
Dowiedz się więcej

Inwestuj w opcje walutowe online na wielokrotnie nagradzanej platformie transakcyjnej

Kompetencje

Publikujemy opinie naszych strategów na temat codziennych wydarzeń powodujących zmiany na rynku i wspieramy traderów, zapewniając im webinaria edukacyjne, narzędzia badawcze i dane finansowe.

Partnerstwo

To nas wybierają zawodowcy: zapewniamy rozwiązania w zakresie transakcji i inwestycji ponad 100 dużym bankom, brokerom i dostawcom usług finansowych na całym świecie.

Bezpieczeństwo

Oferujemy stabilność i bezpieczeństwo banku podlegającego przepisom prawa UE; jeśli chodzi o usługi finansowe, spełniamy z naddatkiem niektóre najbardziej rygorystyczne globalne standardy.

Wsparcie

Za pośrednictwem naszej lokalnej organizacji zajmującej się sprzedażą i obsługą oferujemy usługi klientom w ponad 180 krajach. Gdy rynki są otwarte, udostępniamy też regionalne infolinie dostępne 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu.

Saxo Bank cieszy się powszechnym uznaniem w branży na produkty walutowe, platformy i usługi, które oferuje.

risk-icon--red

Opcja jest sklasyfikowana jako produkt czerwony, ponieważ postrzega się ją jako złożony produkt inwestycyjny o wysokim ryzyku.

Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produkty zielone, żółte lub czerwone, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego. Aby uzyskać dalsze informacje, kliknij  tutaj.