Zmieńmy razem sposób, w jaki dokonujemy inwestycji

Wizja, z którą się identyfikujemy

Saxo Group założono w 1992 r. Była jedną z pierwszych instytucji finansowych, która utworzyła platformę transakcyjną online oferującą zwykłym inwestorom te same narzędzia i taki sam dostęp do rynków, jakimi dysponują profesjonalni traderzy i zarządzający funduszami. Zmieniło to sposób, w jaki zawieramy transakcje i inwestujemy.

Napędzamy zmiany, które co jakiś czas zmieniają oblicze sektora, a naszą motywacją jest zawsze ta sama wizja, która daje nam energię do działania również obecnie. Chcemy ułatwiać inwestowanie i dokonywanie transakcji w wielu klasach aktywów, zapewniając dostęp do globalnych rynków finansowych, nowatorskich technologii oraz wiedzy fachowej.

Obecnie nadal realizujemy tę wizję — co widać w naszych najnowszych propozycjach produktów finansowych i usług.

Zmieńmy razem sposób, w jaki dokonujemy inwestycji

Główne produkty i usługi